Varkenshouderij

Achtergrond 189 x bekeken 2 reacties

Dagelijks bestuur PVV wikkelt zaak Ramekers verder af

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft het dagelijks bestuur van het productschap gemachtigd om de wachtgeldregeling met oud-voorzitter Jos Ramekers definitief af te wikkelen.

NVV-vertegenwoordiger Jaco Geurts, die Wyno Zwanenburg vervin, stemde tegen. Oud voorzitter Ramekers had de eerder getroffen wachtgeldregeling aangevochten, omdat er in een eerder stadium andere geheime afspraken met hem waren gemaakt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde Ramekers in het gelijk en verordonneerde dat het PVV-bestuur een nieuwe regeling moest treffen met Ramekers.

Het PVV zal nu alsnog een aanvulling op het wachtgeld van Ramekers moeten verstrekken. Daarmee krijgt Ramekers alsnog het geld dat in een geheime sideletter in eerste instantie was toegezegd.

Voor de periode tot aan het eind van de toen resterende zittingsduur (liep af eind 2009) krijgt Ramekers volledig doorbetaald. Tot en met 15 april 2012 (einde wachtgeldperiode) krijgt Ramekers 80 procent doorbetaald. Verder wordt de pensioenopbouw gedurende de periode tot 15 april 2012 voortgezet op basis van een volledige pensioengrondslag. Als voorwaarde geldt dat Ramekers’ bijverdiensten niet méér mogen zijn dan 25 procent van deze wachtgeldregeling. In totaal gaat het om een bedrag van 163.000 euro. Dat bedrag wordt in de begroting van 2010 opgenomen.

De definitieve afwikkeling van de zaak wordt gedaan door PVV-voorzitter Steven Lak in overleg met Ramekers en na afstemming met de SER.

Jaco Geurts stemde tegen de nu getroffen regeling. Geurts: Ramekers nam zelf ontslag destijds. Dan heeft hij wat ons betreft geen recht op een vertrekregeling.” De NVV staat verder op het standpunt dat geheime afspraken die zijn gemaakt door individuele bestuurders voor rekening van die bestuurders zouden moeten komen. Ook wijst Geurts er nog eens op dat het wel de heffingbetalers, ofwel de varkenshouders zijn die in principe deze regeling moeten ophoesten. “De hele gang van zaken frustreert ons enorm. De gang van zaken is verre van transparant en blijft schimmig”, aldus Geurts.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Henk Mol

    De zaak zal wel goed afgewikkeld worden, maar ik denk dat als wij het over transparant hebben, de NVV en DGB de hand in eigen boesem kunnen steken. Als er dan vragen komen over de jaarrekening is men van mening dat het niemand iets aangaat hoe er financieel geschoven wordt met boerengeld. Hoezo TRANSPARANT , er komen inmiddels al wat vragen over de organisatie en het beleid wat er gevoerd wordt. Een ieder heeft recht wat hem of haar toekomt en daar kom je pas achter als het over jezelf gaat , Jacco Geurts en consorten.

  • no-profile-image

    Varkenshouder

    De NVV en hier Jaco Geurts houden hun rug recht! Zij staan er voor de varkenshouder, sommige willen er flink van profiteren. En als dat niet lukt dan maar schelden!

Of registreer je om te kunnen reageren.