Varkenshouderij

Achtergrond

Boetes voor overtreden afleververordening

Het Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees heeft in tien zaken boetes opgelegd aan vermeerderaars en vleesvarkenshouders vanwege overtredingen van de Verordening Varkensleveringen (VVL).

De boetes varieerden van 500 tot 4.500 euro.

Zeven zaken hadden betrekking op vermeerderaars met een B-status die het maximum aantal toegestane afvoeradressen hadden overschreden. Een vermeerderaar met de B-status mag per zes weken aan maximaal zes vleesvarkenshouders met een D-status biggen afleveren, maar per vier maanden slechts aan maximaal twaalf D-bedrijven. Twee zaken hadden betrekking op D-bedrijven die van meer dan zes andere bedrijven dieren hadden aangevoerd in een periode van zestien weken. De laatste zaak ging om een D-bedrijf dat dieren had afgevoerd naar een ander D-bedrijf. Dit is absoluut niet toegestaan, D-bedrijven mogen alleen dieren afvoeren naar de slacht of export.

De overtredingen werden begaan in de periode van oktober 2009 tot juli 2010. Uit de zaken is gebleken dat de transporten vaak voor de varkenshouders worden aangevraagd. De varkenshouder is echter wel eindverantwoordelijk. "Ik denk dat veel varkenshouders vertrouwen op degene die het transport regelt", zegt Manon Mauritz van het PVV. Maar varkenshouders moeten er zelf goed op letten of een aangevraagd transport ook is toegestaan.

Varkenshouders die zien aankomen dat ze in de knel komen, bijvoorbeeld met het afleveren van biggen, moeten eerst altijd contact opnemen met het productschap of het I&R-VVL-bureau, adviseert Mauritz.  "Dan kan gekeken worden naar alternatieven, bijvoorbeeld het transport een paar dagen uitstellen tot de nieuwe periode."

Bij het toekennen van de boetes heeft het Tuchtgerecht geoordeeld dat bovenstaande varkenshouders de Nederlandse varkenssector in gevaar hebben gebracht. Door varkens aan- of af te voeren in strijd met de voorschriften is het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten vergroot, aldus het PVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.