Varkenshouderij

Achtergrond

Bemefa wil actieplan grondstofprijzen

De Belgische beroepsvereniging voor mengvoerfabrikanten is bezorgd over de hoge prijzen voor grondstoffen voor (varkens)voeders.

De Bemefa heeft een vijfpuntenplan ontwikkeld om de knelpunten aan te pakken. De pijn zit vooral bij de sterke schommelingen in de prijzen van grondstoffen, de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen en de afhankelijkheid van de invoer van eiwitrijke grondstoffen.

De Bemefa stelt nu voor dat er een hogere ’instapdrempel’ komt om de speculatie op de grondstoffenmarkt terug te dringen. Overheid, financiële sector en de industrie moeten de mogelijkheden voor zo’n drempel gaan aftasten.

Daarnaast wil Bemefa dat de interventiegranen worden vrijgegeven. Dit is ook een eis is van de Europese veevoedersector. De mengvoederfabrikanten vinden het noodzakelijk dat de heffingen op grondstoffen worden opgeschort. Tevens moeten de veevoersector en de landbouworganisaties kijken naar mogelijkheden om zich in te dekken tegen sterke prijsschommelingen van grondstoffen, bijvoorbeeld via termijnmarkten. Overheid en agro-industrie moeten dit inventariseren.

Punt vier is de GGO-problematiek. Het niet toelaten van genetisch gemodificeerde gewassen is ook een grote rem op de beschikbaarheid van grondstoffen voor de Europese markt, volgens de mengvoerbranche.

Ten slotte hoopt de Belgische mengvoersector de afhankelijkheid van het buitenland voor de aanvoer van eiwitten te reduceren. Daartoe wordt nu samen met de Vlaamse overheid een actieplan alternatieve eiwitbronnen uitgewerkt. Ook het verwerken van diermeel in veevoeders moet opnieuw op de agenda worden gezet, stelt de Bemefa.

De branchevereniging benadrukt dat alle 160 individuele leden hun eigen prijzen bepalen, en daar wil de mengvoervereniging zich ook absoluut niet in mengen. De organisatie draagt wel haar steentje bij op het gebied van prijstransparantie via de publicateie van de grondstoffenprijzen en mengvoederprijzen op hun eigen website.

Of registreer je om te kunnen reageren.