Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

‘Perspectief landbouw voor middellange termijn goed’

De perspectieven voor de landbouw op de middellange termijn zijn nog altijd goed. De prijzen liggen voor alle producten gemiddeld ruim (15 tot 60 procent) boven die in 1997-2006, het decennium vóór de prijspiek van 2007-2008.

Dat stelt DG Agri, het landbouwdepartement van de Europese Commissie, in zijn jongste analyse van de wereldgrondstoffenmarkt, de Outlook 2009-2018. Daarin worden eerdere voorspellingen van de Oeso, FAO en het Amerikaanse landbouwministerie met elkaar vergeleken.

DG Agri heeft de voorspellingen geactualiseerd tot juni 2009, en is derhalve uitgegaan van een lagere economische groei en een hogere olieprijs. Op de korte termijn leidt dit tot lagere prijzen, maar op de middellange termijn trekken de opbrengstprijzen weer aan.

Alleen de prijs van zuivelproducten blijft wat achter bij de voorspellingen van de Oeso en FAO. Maar de prijzen die DG Agri verwacht voor 2018 liggen ook voor de zuivelsector ruim boven het niveau van 1997-2006. Het gaat daarbij wel om jaargemiddelden; de prijsschommelingen kunnen groot zijn.

De komende tien jaar verschuift de landbouwproductie meer en meer van de ontwikkelde landen naar de ontwikkelingslanden. Dat geldt zowel voor granen en suiker als voor zuivel en vlees.

De helft van de groei van de zuivelproductie vindt naar verwachting plaats in China en India, eenderde in de VS en Brazilië. Ook Argentinië en Oekraïne worden belangrijker spelers op de zuivelmarkt.

In de wereldhandel in vlees blijven traditionele vleesexporteurs, zoals Australië, Canada, de VS, de EU, Brazilië en Argentinië belangrijke spelers. Brazilië neemt bijna tweederde van de groei van de vleesexport voor haar rekening.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  landman

  Als gevolg van het landbouwbeleid is de laatste tien jaar de gemiddelde kostprijs van landbouwproductie meer gestegen dan de gemiddelde opbrengstprijs. En bij voortzetting van het huidige landbouwbeleid zal dat de komende tien jaar dus ook niet veranderen. Er mogen dan perpectieven zijn voor hogere opbrengstprijzen op de middellange termijn. In diezelfde periode zijn de andere perpectieven dat de kostprijs voor landbouwproductie wel eens meer zal kunnen gaan stijgen dan de opbrengstprijzen.

 • no-profile-image

  arend

  elke boer heeft vijf ambtenaren in zijn nek te hijgen.stuur die eerst naar huis waarschijnlijk dat de vooruitzichten dan veel zonniger worden...

 • no-profile-image

  gert

  Over kostenstijging en regelgeving wordt niet gesproken

 • no-profile-image

  jac

  Er wordt ook nergens over Nederland gesproken. Wereldwijd is er een goede toekomst voor landbouw. Voor Nederland zullen vermoedelijk de toekomstige maatschappelijke discussie over o.a. emissie, infectiedruk en gewasbescherming een onevenredige kostprijsverhoging betekenen.
  Dat is tenminste mijn idee.

Of registreer je om te kunnen reageren.