Varkenshouderij

Achtergrond

Lastige dierenactivisten

Net als in Europa is dierenwelzijn ook in de Verenigde Staten een belangrijk thema in het publieke en politieke debat. Diverse actiegroepen voeren er campagne tegen de intensieve veehouderij.

Het leuke van congressen is dat je tal van collega’s uit allerlei landen tegenkomt. Door met hen te praten hoor je welke zaken er spelen in de rest van de wereld. Zo viel het mij op dat het onderwerp dierenwelzijn zeker niet alleen op de Europese agenda staat. Ook in de Verenigde Staten is dit een belangrijk thema in het publieke en politieke debat.

Net als in Nederland voeren verschillende actiegroepen hier campagne tegen de intensieve veehouderij. Dat doen ze met veel ‘succes’. Zo mogen in Californië vanaf 2015 geen traditionele kraamhokken meer gebruikt worden. Ook in de staten Florida en Arizona is dat binnenkort verboden. Het verbod op de kraamhokken is het gevolg van de Amerikaanse variant van het burgerinitiatief. Deze wet maakt het mogelijk om met een flink aantal handtekeningen iets op de politieke agenda te krijgen. Vervolgens stemmen de inwoners van de staat over het onderwerp. Op die manier hebben de inwoners van Californië, Florida en Arizona een verbod op traditionele kraamhokken afgedwongen.

Een ander heikel onderwerp in Amerika is het verbod op het slachten van paarden. Sinds twee jaar is het verboden om paarden voor humane consumptie te slachten. Ook dit is grotendeels het gevolg van succesvolle campagnes van diverse actiegroepen.

Sector is te veel naar binnen gekeerd

Vanuit de sector is er veel kritiek op bovengenoemde maatregelen. Dat is niet gek. Het welzijn van de biggen is natuurlijk niet gebaat bij een zeug die veel biggen doodligt. Dit betekent het einde van de zeugenhouderij in de genoemde staten. Ook de paarden zijn niet beter af met het slachtverbod. Veel zieke en zwakke paarden worden aan hun lot overgelaten op de prairie. Andere dieren worden illegaal naar verre oorden in Mexico gebracht om ze daar te laten slachten.

Wat opvalt is dat de dierenactivisten in de VS hun boodschap goed weten uit te dragen. Daarbij worden ze niet of nauwelijks tegengesproken door mensen uit de betreffende sector. Net als in veel andere landen zijn de boeren niet in staat samen op te trekken om hun boodschap te vertellen. Daardoor wordt de onwetende burger zeer eenzijdig ingelicht over de sector.

Informeer consumenten

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat als mensen wél geïnformeerd worden ze heel andere keuzes maken. Als hen wordt verteld dat een verbod op de kraamhokken een voedselveiligheidsrisico met zich meebrengt, blijken mensen plotseling niet meer tegen deze vorm van huisvesting te stemmen.

Timing en een proactieve aanpak zijn essentieel bij dergelijke kwesties. Vertel wat je doet en waarom je dat doet. Op die manier kan de sector het initiatief houden in het debat. Varkenshouders en andere boeren produceren toch waardevolle voeding? Vertel dat! Dan is het ook makkelijker om uit te leggen waarom dieren op een bepaalde manier gehouden worden. Zo is het mogelijk om het brede publiek te informeren. Met een steeds kleiner aantal boeren wordt dat steeds belangrijker. Bovendien is het dan minder noodzakelijk om continu te reageren op de inhoudsloze campagnes van dierenactivisten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.