Varkenshouderij

Achtergrond

Handel vleesvarkens sukkelt voort

Na een vakantieperiode waarin vleesverwerkers minder hebben verwerkt en slachterijen daardoor minder geslachte varkens konden afzetten, komt de handel in vleesvarkens langzamerhand weer op komen en een normale weergave worden van de verhouding tussen aanbod en vraag. Het aanbod van vleesvarkens is natuurlijk ook niet erg groot geweest, mede vanwege de warmte van de afgelopen weken waarin varkens toch zo’n 5 kg zijn achter gebleven in het groeitraject.
In de afgelopen weken is de strijd tussen slachterijen en vleesvarkenshouders steeds heftiger geworden. Ondanks de dreiging van Duitse slachterijen om met zogenaamde ‘Hauspreise’ te komen, om daarmee onder de gezamenlijke notering te gaan uitbetalen, hebben slachterijen dat toch niet aangedurfd. Varkenshouders zijn echter van mening dat de noteringen wel 5 cent omhoog zouden moeten om een kostendekkend niveau te bereiken.
De Nijmeegse slachterij Hickmann liet zijn notering vorige week 2 cent onderuit gaan, maar herstelde dat deze week weer. Vleesvarkenshouders zien deze tijdelijke prijsval als geleend geld en verwachten dat in andere tijden weer terug te zullen zien.
Slachterijen hebben de indruk veel geld te moeten bijleggen, wat ook gelijk de reden vormt voor het getouwtrek in de afgelopen weken over de noteringen. Zij wijzen eensgezind naar de inkopers van het supermarktkanaal. Die houden met hun opstelling zowel de primaire sector -de varkenshouders- en ook de secundaire sector -de slachterijen en verwerkers prijstechnisch onder de duim.

Prognose:

vleesvarkens omhoog

Dick Duindam

Of registreer je om te kunnen reageren.