Varkenshouderij

Achtergrond

Strategische mest-verwerking

Mestverwerkers drukken mestafzetkosten voor al hun collega-varkenshouders.

Het lijkt erop dat de komende paar jaar mestverwerking op bedrijfsniveau voet aan de grond gaat krijgen. Niet meteen zal ieder varkensbedrijf een eigen installatie krijgen, maar zeker veel grote bedrijven en wat clusters van kleinere bedrijven gaan ermee aan de slag.

De optelsom van kleinschalige mestverwerkingsinstallaties zal voor Nederland de stabiliserende factor worden op de overspannen mestmarkt. Grootschalig lukte dat niet door gebrek aan collectiviteitszin onder Nederlandse varkenshouders. In periodes met lage prijzen voor mestafzet naar de akkerbouwgebieden in Drenthe, Groningen en Zeeland kwamen de installaties droog te staan, ondernemingen kregen de exploitatie niet langer rond. Tegen de tijd dat er weer behoefte aan was, waren ze ter ziele. Door gebrek aan langer termijnperspectief kwamen meerdere initiatieven ook niet van de grond.

Dat nu de kleinschalige verwerking van de grond komt heeft een paar oorzaken:

 de techniek is zo ver voortgeschreden dat mest redelijk zeker voor een bedrag van €10 à €15 per kubieke meter verwerkt kan worden, eerder €10 dan €15.

 de afzetmogelijkheden van producten uit de mestverwerking worden geleidelijkaan beter. Hier en daar mag water in de sloot geloosd worden en er lopen experimenten voor afzet als kunstmestvervanger van mineralenconcentraten uit drijfmest.

 de kosten van langeafstandstransport zitten structureel boven €20 per kuub. Door aangescherpte normen wordt het mestaanbod groter (melkvee), de vraag eerder kleiner dan groter. De nood is intussen zo hoog dat de weerstand zich financieel te binden aan een eigen installatie of regionale mestverwerking wegebt.

Zo gaat het dus de goede kant op en ontstaat een strategische mestverwerkingscapaciteit die, mits groot genoeg, verhindert dat afzetkosten de pan uitrijzen. Gedreven door eigenbelang dienen zo de voorlopers/initiatiefnemers het belang van alle varkenshouders.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.