Varkenshouderij

Achtergrond 378 x bekeken 2 reacties

Praten over mengprijssysteem

De groeispurt van sommige bedrijven kan coöperatiegenoten geld kosten.

De Zuid-Duitse zuivelcoöperatie Berchtesgadener Land discussieert over een eigen mengprijssysteem. Over een hoge A-prijs voor de melk die voor een goede prijs als Bergbauern-Milch, Alpenmilch en Bio-Alpenmilch kan worden afgezet en daartegenover een lagere boerenprijs voor overtollige melk die wordt verpoederd of wordt afgezet op de spotmarkt.

Vorig jaar was er bij Berchtesgadener Land al sprake van meer melk dan nodig, dit jaar zijn aanvoer en overschot verder gegroeid.
Voor overschotmelk beurt de onderneming bijna 12 cent per kilo minder dan voor merkmelk. Ofwel, als de melkaanvoer stijgt, daalt de uitbetalingscapaciteit per liter.

De discussie of deze ontwikkeling middels een mengprijssysteem gestopt moet worden, is absoluut op zijn plaats. Want het komt er in de geschetste situatie op neer dat de uitbreider zijn coöperatiegenoot die niet uitbreidt, opzadelt met een melkprijsdaling. Voor de groeier wordt die gedaalde melkprijs dan misschien meer dan gecompenseerd door het grotere volume, de zittende boer verliest gewoon melkgeld.

Het ligt voor de hand dat de discussie ook in Nederland gevoerd gaat worden. Wanneer Cono Kaasmakers de productie van zijn Beemsterkaas wijselijk beperkt tot die hoeveelheid die tegen een goede prijs kan worden afgezet, dan hoort daar een waardering bij voor boeren die dezelfde terughoudendheid in acht nemen.

Bij Royal FrieslandCampina is het in wezen niet anders; had die coöperatie alleen maar de melk af te nemen voor de Mona-toetjes en voor zijn bekroonde Cantenaar kaas, dan zou dat een prima melkprijs geven. Ook hier kun je je dus afvragen in hoeverre na 2015 de boer zonder grote uitbreidingsplannen blij moet zijn met collega’s die alle remmen los gooien.

Aan de coöperaties de opdracht tegelijk recht te doen aan leden die kiezen voor matigheid èn aan coöperatieleden die straks gaan voor ongebreidelde groei.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  cooperatieboer

  Het is in het belang van een cooperatie dat de vraag naar melk iets groter is dan het aanbod. Wanneer veel boeren failliet gaan, valt een cooperatie eerder om dan een particulier. Een cooperatie is aan de boer verplicht voor een goede melkprijs te zorgen, dus ook verplicht om te zorgen dat er niet te veel melk wordt geleverd. Dus melkfabrieken horen niet om uitbreiding van quotum te vragen.

 • no-profile-image

  Han

  Het zou in het kader van een goede uitbetalings prijs te overwegen zijn om alleen die producten te maken die veel opbrengen en een beschermde status hebben door naam en recept registratie en de "verlies" producen uit het assortiment te weren. dit resulteert uit eindelijk in een fabrieks quotum. Misschien zit hier een mogelijkheid om de melkprijs op een aanvaardbaar peil te brengen, voor het dure segment. laat de boer de keuze een lagere productie met hoge prijs of hoge aanvoer met lage prijs. Dus kiezen voor de vers markt of voor de bulk met wereldmarkt prijs.
  Als zowel de fabriek als de boer niet anders kan denken dan in bulk en veel bulk zal de marktprijs conform blijven. Vaker slecht dan goed, de wereldmarkt is grillig en onvoorspelbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.