Varkenshouderij

Achtergrond 3 reacties

IKB leeft niet meer

De strijd tussen de NVV en de rest van de kolom krijgt opnieuw nare gevolgen.

Het gaat niet goed met het IKB-systeem. Het leeft niet meer. Niet bij de varkenshouder, niet bij de consument. Dat was halfweg de jaren negentig heel anders. Toen wisselden varkenshouders nog vanwege IKB van afnemer. Ze wilden in de IKB-structuur, zagen er voordelen in, maar hun handelaar niet. IKB leidde toen tot felle discussies op boerenavonden.

Ook de consument was er toen warm voor. In de supermarkt hing achter de slagersvitrine pontificaal het IKB-logo. PVV-folders lagen erbij. Daarin kreeg de consument uitleg dat het vlees aan speciale productievoorwaarden voldeed rond hygiëne, medicijngebruik en registratie. Impliciet kreeg die consument de boodschap: ‘u koopt nu veilig Nederlands vlees’. En de Nederlandse slachterijen bevoorraadden als enige de slagers die dit logo voerden.

Door de IKB-soap, waarin de NVV met de rest van de sector een strijd voerde over de macht in de kolom, zagen de retailers hun kans schoon dat vermaledijde IKB-bord weg te doen en weer Europabreed te shoppen. Onze slachterijen zijn daardoor hun thuismarkt kwijtgeraakt. Dat ziet de varkenshouder niet. Die ziet alleen dat ‘ze’ binnen IKB weer nieuwe regels maakten die ‘ze’ controleren en waaraan ‘we’ moeten voldoen.

Naast dat gebrek aan draagkracht, IKB is niet meer van de boer maar van ‘ze’, speelt nog steeds de strijd NVV tegen de rest. En die strijd krijgt naast het verlies van de thuismarkt opnieuw nare gevolgen. Binnen de IKB’s kon de sector jarenlang het verbod op hormonen en andere stoffen zelf borgen en handhaven. Een dikke maand geleden trok LNV dat voorrecht in en schoof die taak naar de VWA. (Correctie 8 mei: LNV heeft echter uitsluitend het medebewind ingetrokken, waardoor het PVV niet meer bevoegd is tot het stellen van regels terzake. De controle en handhaving blijft wél in handen van beide IKB’s). Dat is een brevet van onvermogen, een afgang voor de sector.

Aanleiding daarvoor was dat NVV’s IKB Nederland Varkens niet voldeed aan de voorwaarden. Gelukkig pikte geen enkele algemene journalist het op, want een kop als ‘Varkensvlees ongecontroleerd als veilig verkocht’ is dodelijk. Daarbij valt de reputatieschade door het woord varkensgriep in het niet.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  IKB Nederland

  Ik zou absoluut niet weten wat er mis is met IKB Nederland. Verder steun ik het standpunt van de NVV om GlobalGap niet zomaar in te voeren. Zolang als wij IKB gevoerd hebben is er nog niet èèn vleesafnemer geweest die zijn verantwoording genomen heeft om voor IKB waardig vlees een meerprijs neer te leggen.
  Nee, de grootste slachterij van Nederland weet het zelfs te presteren om niet IKB waardige varkens in Frankrijk en elders in te kopen om daar de IKB waardige varkenshouders mee te beconcurreren. Is het niet deze slachterij die samen met een aantal supermarkten enz. GlobalGap naar voren schuift om zo wereldwijd in te kunnen kopen zodat wij als varkenshouders niet meer kunnen controleren of dat vlees veilig is.
  In GlobalGap mag ieder land immers zijn eigen normen hanteren en er toch de GlobalGab stempel opdrukken.
  Nee, Robert Bodde, dan ben je goed bezig als IKB varkens of LTO.
  Het enigste waar dit over gaat is om de zakken gevuld te krijgen zonder afhankelijk te zijn van de NL varkenshouders. Je spreekt jezelf hier uit over IKB Nederland zonder dat je de gevolgen van GlobalGab bestudeert hebt.
  Wat de kwaliteit van beide IKB systemen betreft zit daar helemaal geen verschil in al doe je het in je verhaal wel anders voorkomen. Dat is dus onjuiste journalistiek.

 • no-profile-image

  voorzitter IKBNV (M. Logtenberg)

  Vanzelfsprekend heeft IKB Nederland Varkens (IKB NV) opgemerkt dat deze vakvisie van de heer Bodde niet waarheidsgetrouw is. Hoewel het een zogenaamde ‘Vakvisie’ betreft, getuigt de inhoud van het artikel niet van een degelijke vakkennis. Het artikel van de heer Bodde bevat feitelijke onjuistheden dan wel onwaarheden op grond waarvan in het betreffende artikel onrechtmatige uitingen worden gedaan jegens de varkenssector in het algemeen en IKB Nederland Varkens in het bijzonder en dat is voor zowel de sector als IKB NV schadelijk.

  IKB NV heeft de heer Bodde op voorbedoelde onjuistheden gewezen en naar aanleiding daarvan is een correctie in het artikel opgenomen. Deze correctie geeft echter slechts deels weer wat de werkelijke omstandigheden zijn rond het intrekken door LNV van de opdracht tot medebewind aan het PVV. Hieronder zal ik de werkelijke omstandigheden nader toelichten.

  Uit voornoemde in het artikel opgenomen correctie blijkt onverkort dat LNV uitsluitend de opdracht tot medebewind aan het PVV met betrekking tot zelfcontrole hormonen heeft ingetrokken en dat de controle en handhaving onverminderd in handen blijft van beide IKB ’s en dat is juist. Deze correctie laat echter onvermeld wat de werkelijke aanleiding is geweest voor LNV voor het intrekken van de opdracht tot medebewind aan het PVV. Ook na de correctie blijkt nog steeds uit het artikel van de heer Bodde dat de aanleiding voor het intrekken van de opdracht tot medebewind was dat IKB Nederland Varkens niet aan de voorwaarden voldeed en dat is feitelijk onjuist. Aanleiding voor het LNV om te besluiten tot het intrekken van de opdracht tot medebewind was niet het al dan niet voldoen aan voorwaarden door IKB Nederland Varkens, want dat staat hier volledig buiten.

  De werkelijke aanleiding van het intrekken van de opdracht tot medebewind aan het PVV was het feit dat het LNV niet de intentie heeft zelfcontrole verplicht te stellen, omdat die plicht niet volgt uit richtlijn nr. 96/23/EG waar de opdracht tot medebewind uit voortvloeide. Op grond van de opdracht tot medebewind van het LNV had het PVV de verordening inzake zelfcontrole op het verbod van het gebruik van bepaalde stoffen voor varkens vastgesteld. Op grond van laatstgenoemde verordening van de PVV was zelfcontrole in feite verplicht gesteld. Uit eerder genoemde richtlijn nr. 96/23/EG volgt echter niet de verplichting zelfcontrole aan het bedrijfsleven op te leggen en om die reden is de medebewindopdracht van het PVV ingetrokken.

  Het al dan niet voldoen aan voorwaarden door IKB Nederland Varkens staat dus in zijn geheel buiten de besluitvorming van het LNV om de opdracht tot medebewind aan het PVV tot het stellen van regels inzake zelfcontrole hormonen in te trekken.

  Ten slotte verdient voor de goede orde vermelding dat IKB NV voldoet aan alle haar betreffende voorwaarden en dat de varkenshouder zich tot het uiterste inspant om kwalitatief hoogwaarde, veilige en maatschappelijk verantwoorde producten te leveren die voldoen aan het allerhoogste niveau van voedselveiligheid, diergezondheid en welzijn.

  M. Logtenberg,
  Voorzitter IKB NV

 • no-profile-image

  varkenshouder

  dat is nu weer zo'n voorbeeld waarom ik blij ben dat ik geen lid ben van NVV.
  Altijd en eeuwig dat gezeik en afgeven op jan en alleman.
  En zelf geen flikker doen, alleen maar zeggen wat de rest niet goed doet.
  Beleid kunnen ze niet maken, en samen de schouders er onder zetten ook niet.
  Wat ben ik gelukkig dat ik geen lid van die rot club.

Of registreer je om te kunnen reageren.