Varkenshouderij

Achtergrond 170 x bekeken

Mestmarkt blijft ondoorzichtig

Collectieven drukken kosten van mestafzet. Als boeren zich massaal aansluiten.

DE minister van Landbouw zou de Nederlandse varkenshouderij, melkveehouderij en akkerbouw een grote dienst bewijzen door haar
kennis over het aanbod van en vraag naar mest aan de boeren beschikbaar te stellen. Via Dienst Regelingen weet ze beter dan wie dan ook wat de productie is en hoeveel al is getransporteerd naar de akkerbouw.

Met die kennis is het eenvoudig voortdurend een goed beeld te hebben van de druk op de mestmarkt. Werken met die beschikbare gegevens levert de transparantie die nodig is om de mestafzetkosten omlaag te brengen. (Er vanuit gaande dat er inderdaad voldoende
plaatsingsruimte is.) Want daar draait het om, om transparantie.

In een transparante markt werken prijsopdrijvende geruchten van een onverklaarbaar groot aanbod of plotselinge vraaguitval
niet als die tendensen er ook niet onomstotelijk zijn. Probleem is alleen dat de landbouw niet over de noodzakelijke cijfers beschikt.
In dit opzicht is het te betwijfelen of de nieuwe mestafzetcollectieven een prijsdrukkende rol gaan spelen.

In ieder geval niet op de korte termijn. In een markt met alleen al tegen de 10 miljoen kuub varkensmest per jaar is het zicht op tienduizenden of een paar honderdduizend kuub te weinig voor transparantie. Om als prijszetter te kunnen fungeren zijn de hoeveelheden in boerenhand al helemaal te klein.

Hoe dan mestafzetkosten drukken? Simpel, heel veel mest bundelen en zo voor een structurele afzet zorgen. Op termijn de voordeligste manier om mest af te zetten is via mestpools in boerenhanden. Via de coöperatie dus of via andere boerencollectieven. Voor vrijblijvendheid is geen plaats; omdat de prijszetter voortdurend wordt belaagd door partijtjes met scherpe aanbiedingen, is leveringsplicht een noodzaak. De collectieven zullen echter ook dan geen effect op de mestafzetkosten hebben. Eenvoudigweg omdat onvoldoende varkensboeren zich erbij aansluiten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.