Varkenshouderij

Achtergrond 311 x bekeken

Zoek slim naar uitstel

Strategisch investeren in luchtwasser is zo laat mogelijk investeren in luchtwasser.

Inclusief noodzakelijke aanpassingen aan de stal komt de investering in een luchtwassysteem voor een gesloten varkensbedrijf van levensvatbaar geachte omvang uit op een bedrag tussen pakweg €100.000 à €200.000. Neem je vervolgens de vaste en operationele kosten (rente, afschrijving, energie, afvoer van spuiwater, aankoop zuur) bij elkaar, dan resulteert dat in een jaarbedrag van €20.000 tot meer dan €30.000 per jaar. Van grote invloed op het jaarbedrag is de afschrijvingstermijn; het maakt nogal wat uit of je kiest voor 10, 15 of 20 jaar.

Het gaat om een extra kostenpost van tienduizenden euro’s per bedrijf, die weliswaar bijdraagt aan een schoner milieu, maar waartegenover voor de varkenshouder geen enkel ander nut staat dan dat hij mag blijven produceren. Wel kosten, geen extra opbrengst.

Ieder jaar uitstel is in dit opzicht winst. Wachten loont.

Gedenkwaardig in dit verband is een advies uit 2002 van Paul Bens, directeur DLV-Dier. Bens zei: „Pas uitstel, uitstel, uitstel toe. Investeer niet in voorgeschreven systemen voor de overgangstermijnen meer dan verstreken zijn. De termijnen worden toch opgerekt en de eisen aangepast. Wie vooruit loopt op wet- en regelgeving gaat eraan kapot door de hogere kostprijs.” Bens stelde toen dat op twee van de drie varkens- en rundveebedrijven de laatste generatie aan het boeren was. Zijn advies is nog uiterst actueel.

Voor zover geen sprake is van nieuwbouw, die wèl rendementsverbeterend is, is het zaak om met Bens’ advies aan de gang te gaan. Dat de luchtwasser er moet komen staat vast. Maar onderzoek hoe lang u uw investering in luchtwasser en stalaanpassing kunt uitstellen. Doe dat slim, communiceer met de gemeente, weet hoeveel rek er na 1 januari 2010 nog is, wees steeds op de hoogte van de laatste ideeën over hoe het uitstelgevende plan van aanpak er in uw gemeente uit moet zien. Hierin geïnvesteerde tijd levert een goed uurloon op. Misschien voor sommigen zelfs de redding.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.