Varkenshouderij

Achtergrond 8 reacties

Wat is er aan de hand?

Bijna 5 procent minder varkens... Maar vleesvarkens zijn 5 procent goedkoper dan vorig jaar! Wass ist los?

Een recente studie laat zien dat de totale EU-varkensstapel het afgelopen jaar met maar liefst 4,7 procent is gekrompen(DG-Agri). Het aantal zeugen is met 6 procent gedaald. Dit alles is géén onverwacht nieuws, dit was vorig jaar al voorzien. Agrarische experts lieten daarop de loftrompet volop klinken: de varkensprijs zou zo maar richting 2 euro per kilo gaan. De realiteit is dat wij varkenshouders een pruts-prijsje krijgen van krap €1,35 per kilo. Een prijs die nóg lager is dan vorig jaar om dezelfde tijd. Wass ist loos?

900.000 zeugen minder

DG-Agri vermeldt dat er in Europa 6 procent minder zeugen zijn: ruim 14 miljoen zeugen zijn er nog, een afname van 900.000 stuks. Laten we eens aannemen dat die zeugen gemiddeld 20 biggen van 25 kg opleverden. Dan hebben we het over een gat van 18 miljoen biggen die wegvallen voor de mesters. Oké, de genetische vooruitgang compenseert een deel van het gat. Aannemende dat de genetica en het management jaarlijks circa 0,2 grootgebrachte big extra brengen, dan brengen die 14 miljoen zeugen dus jaarlijks bijna 3 miljoen biggen extra. Dan resteert een gat van 15 miljoen biggen. Dat zijn gigantische aantallen! Dat de biggenprijs op dit moment op een hoger niveau ligt dan vorig jaar, is dus erg logisch.

300 miljoen vleesvarkens

Die 14 miljoen zeugen produceren op jaarbasis een 280-300 miljoen vleesvarkens. Als er dus netto 15 miljoen biggen wegvallen, is dat een gat van 5 procent. Experts zeggen altijd dat de varkensprijs zo gevoelig is dat 1 procent te veel of te weinig grote effecten op de prijs heeft. Ik wrijf al in mijn handjes... 5 procent minder varkens, dat is kassa! Toch? Blijkbaar niet! Want we krijgen zelfs minder uitbetaald dan vorig jaar op hetzelfde tijdpunt. Of gaat de prijs van de vleesvarkens op korte termijn dan toch sterk omhoog? De afgelopen vijf jaar bedroeg de ’recordprijs’ €1,60 geslacht, zomer 2006. Ik zou het plezierig vinden als we dat deze zomer met 1 of 2 dubbeltjes verbeteren. Dan krijgt de mester de hogere biggenprijs tenminste rechtgerekend. En dan blijft er aan het eind van de streep een boterhammetje mét ham over.

Krapte crëeren met lager aflevergewicht

Elk gesprek over de varkensprijs dwaalt al snel af richting de financiële crisis en het effect op consumptiepatronen. Ik verbaas me erover dat het effect van een ander fenomeen schromelijk over het hoofd wordt gezien: het aflevergewicht. Op Europees niveau betekent elke kilo zwaarder afleveren dat er circa 2,5 miljoen biggen minder nodig zijn. Kijk, dat schiet op. En dáár hebben we een prachtig middel in onze handen om krapte te creëren. Als we het maximaal aflevergewicht terugbrengen naar 105-110 kg, zijn er meer biggen nodig, hangt er minder vlees aan de slachthaak en komt er dus in de hele schakel krapte. Waarom brengen coöperaties zoals Danske Slagterier of VION/ZLTO deze gedachte niet veel sterker naar buiten? Deze coöperaties dienen toch het belang van hun achterban, de varkenshouders? Hun achterban, die al twee jaar hun kapitaal wegsmijt, en varkens voor een pruts-prijs produceren. Wass ist los?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Ronald eerstens ik ben GEEN varkensboer dus vraag ik u misschien dingen waar u om lacht
  De markt prijs gaat die over de beurs net als hier die over de cbot gaat in dat geval is de stoom er beetje af omdat er maar weinig speculanten op dit moment durven in te zetten
  U praat over het biggen gewicht dat door Danske slagterier en vion lager gezet zou noeten worden 1e hoeveel %
  van de markt hebben die twee en zouden ze het samen eens kunnen worden hier probeerd men ook eenheid te hebben dat is alleen gelukt in de melk en in de kippen maar daar zit de hele wereld tegenaan te hikken om dat af te breken jammer want die sectoren gaan prima en de winkel prijzen zijn niet hoger dan in de USA

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dat slachterijen zwaardere varkens willen hebben is niet alleen vanwege kostenbesparing, maar vooral om de onderdelen van het karkas in de optimale verpakkings en verkoopstructuren te kunnen plaatsen. Dat de prijs voor de boeren niet wil stijgen kunnen we waarschijnlijk toeschrijven aan de veel te grote macht van de retailers. Die gasten hanteren een economische uitknijpcultuur die zijn weerga niet kent. Verder willen de slachterijen zelf ook nog steeds groter groeien om niet achterop te komen in deze ratrace. En wie dat mag betalen is inmiddels allang duidelijk, niet dan?????

 • no-profile-image

  john

  en de boer trekt zijn portemonnee en kijkt ernaar...... de gemiddelde inwoner (even europees gezien) eet 80 kg varkensvlees * maantal inwoners europa. Deze kilogrammen vlees moeten wij als sector zo efficient mogelijk zien te maken en door een goede sturing in vraag en anbod blijven de prijzen op een goed niveau. De retailers kunnen dan wel overzees gaan winkelen maar daar krijgen ze maar een deel mee ingevuld. Voor de rest moeten ze dik betalen. De OPEC heeft weer een flink aantal oliebronnen uigeschakeld om de prijs op pijl te houden en de voorraden niet te groot te laten worden. De varkensvoorraad kan krimpen door de varkens lichter af te leveren. De productie kan verlaagd worden door zeugen op te ruimen. elk jaar een big erbij is 3% minder zeugen per jaar!!!!

 • no-profile-image

  de denker

  Wie analytisch naar een markt kijkt kan bedrogen uitkomen.
  Kijk om je heen.

 • no-profile-image

  gait

  deze markten, vlees, melk zijn gwoon de omgekeerde wereld, zoals het analystisch zou moeten gebeurt niet en die boer maar boeren voor.....

  Er zitten gwoon mensen in de verwerking die er wel flink aan verdienen

 • no-profile-image

  de denker

  gait,
  je hebt ten dele gelijk. en de boer maar boeren. Je zit in een verdringers markt. de boeren denk groter groter etc. dit betekent in de regel hogere kostprijs (ivm rente en ingehuurde arbeid en vaak koop productierechten).
  Dit is een boeren probleem, niet van de rest van de keten. De melkfabrieken weten gewoon hoeveel melk er is, wie het produceert zal ze een .. zijn. 2 % Qutum verhoging betekent bijna automatisch lagere prijs. Ik heb nog nooit een varkensboer die een nieuwe stal bouwt zich horen afvragen of er wel markt is voor zijn varkens. Deze denk manier veroorzaakt dat de keten nooit bang hoef te zijn voor te weinig grondstof. Genoeg grondstof betekent lage prijs. ps je kunt ook zelf gaan verwerken als je dat rendabel lijkt !!
  Ik vind boeren soms iets te makelijk denken over de keten. Zeker zal er een boterham worden verdiend, maar of die qua rendement onbehoorlijk is is de vraag. Dat boeren een laag rendement hebben heeft voor een deel met bovenste stelling te maken (kijk duitsland veel relatief kleine boeren met relatief veel eigen vermogen).
  Wij produceren een mooi product en daar moet een goede prijs voor komen is de gedachte onder veel agrariers. Moet je nu tegen mercedus en volkswagen zeggen die raken hun mooie producten ook niet kwijt. Denk zelf voor de massa bulkproductie nooit zeer rendabel zal zijn. En daar zit hem echt de knel.

 • no-profile-image

  Lerak

  In de wereld zijn er ongeveer 6 miljard mensen. Laten we aannemen dat er 10 miljoen mensen zijn die denken een 100 meter heel hard te kunnen lopen.
  Dan zullen er wellicht wereldwijd 10.000 mensen zijn, die kans maken om op het nationaal kampioenschap in hun eigen land mee te mogen lopen. Daarvan zijn er wereldwijd ongeveer 2.000 die in de buurt van de kwalificatietijd kunnen komen. Daarvan zullen in het voorjaar ongeveer 1.900 van af vallen. Want er komen een kleine 100 hardlopers naar de Olympische Spelen in Londen voor de 100 meter sprint. Daarvan zitten er hooguit 12 in de finale.
  Alle beloften ten spijt aan de andere 9 miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend negenhonderd potentiële 100 meter sprinters. Jullie zullen niet in Londen geraken als sprinter.
  Van de 100 die er wel geraken zullen er 12 de finale behalen, waarvan er 3 hooguit 4 het podium zullen behalen, waarvan er maar eentje goud krijgt uitgereikt.

  Zoiets is ook te voorzien in de varkenshouderij. Daarbij is het nog maar de vraag of die in Nederland wereldwijd kans maakt. De komende jaren wellicht wel, maar als de kennis gelijk in de tuinbouw naar het buitenland wordt geëxporteerd, dan is het maar afwachten of het over 10 jaar nog zo is.

  De slachtindustrie en de voerindustrie wedden in ieder geval niet op 1 paard. Zij investeren in ieder geval ook in andere landen en met name in het voormalige oostblok om daar varkens te kunnen slachten en voer te kunnen produceren.

  En zo zijn al vele mkb-bedrijven naar het Oostblok verhuisd onder het genot van EU-subsidie. Dat is wat er ook speelt bij de agro-industrie. Er zullen nog vele boeren naar het Oosten vertrekken. De regelgeving in Nederland helpt daarbij flink.

  Maar er zal een omkeerpunt bereikt worden, en dan zal voedselschaarste weer ontstaan. Dat kan zo maar over enkele jaren zijn als de wereldeconomie weer aantrekt. Het kan ook wat langer duren, want deze crisis is een vertrouwenscrisis. Het vertrouwen in het financiële bestel van banken, verzekeraars en pensioenstelsel is wereldwijd ver zoek. In deze wereld is een beloningsstelsel in het leven geroepen waardoor het najagen van bedrijfswinst een veel hoger status heeft gekregen dan werkgelegenheid en waardigheid van de mensen onderling. Deze bedrijfswinst was een verkapt doel geworden. Want het werkelijke doel van de topmanagers was niet de aandeelhouderswaarde van de externe aandeelhouders, maar de aandeelhouderswaarde van het eigen topmanagement. En deze topmanagers hebben dat zo in contracten vastgelegd dat ze zelfs bonussen kunnen ontvangen terwijl het bedrijf feitelijk failiet is. Kijk maar naar ING, SNS, Fortis, AIG, HypoReal, Citigroup en RBS, HBCS, en noem er nog maar een paar meer op. IJslandse banken zijn gevallen en de Ierse en Griekse en Spaanse en ook Italiaanse banken hangen ook aan een draadje.
  Het is maar de vraag hoelang het gaat duren deze malaise. Intussen leidt de agrarische sector mee in deze niet door haar veroorzaakte crisis, zoals ook bijna alle werknemers in Nederland en daarbuiten.

 • no-profile-image

  speculeren maar

  alle argumenten worden te pas en te onpas gebruikt om de primaire sector niet maximaal mee te laten profiteren van een positieve markt. Kijk, aan een varken doodmaken en in delen te hakken is weinig te verdienen. Via die weg kan ik begrijpen dat slachterijen hun slachtkosten per kg willen drukken door zwaardere varkens te slachten. Het zijn alle schakels daarna die "vette" marges maken. Let wel, ik spreek niet direct van de "verse slager" om de hoek maar van groothandels/verwerkers en zeker de laatste schakel voor de consument.
  In alle industrieën spreekt men van reserve aanleggen voor mindere tijden.
  Heren inkopers bij de winkelketens waar hebben de primaire producenten hun reserve kunnen maken? Ik vergelijk u toch als het ware met parasieten, waarom? Een parasiet leeft op kosten van de gastheer en zover dat deze er net niet aan onderdoorgaat. Verder blijft een parasiet altijd onopvallend aanwezig zodat andere de schuld krijgen van de belabberde toestand waarin de gastheer verkeerd. Een evenredige verdeling van de totale toegevoegde waarde aan vlees zou correct zijn. Maar ja, in de huidige tijd van "witte boorden criminaliteit" zijn de boeren wel de laatste waar zij zich druk over maken.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.