Varkenshouderij

Achtergrond 259 x bekeken 3 reacties

Integratie eist discipline

Strakke discipline, een dominante regiehouder en investeren in de partners en zichzelf, dat lijken de succesfactoren van integraties. Net als het maken van onvoorwaardelijke keuzes.

De kerngroep Rendementsdebat is 3 maart weer bij elkaar geweest, de eerste keer na het debat op 3 februari. Duidelijk is dat er in korte tijd veel in gang is gezet. Bewustwording is voldoende gecreëerd, eerste initiatieven worden geboren. Een succesvolle samenwerking vraagt echter strakke discipline. De mogelijkheden tot een congres voor geïnteresseerde varkenshouders worden onderzocht. Varkenshouders zijn hierbij leidend, de voorkeur gaat dan ook uit naar een gezamenlijke opzet met NVV en LTO.

Investeren in partners

Momenteel tellen we landelijk zo’n 15-20 samenwerkingsverbanden. Enerzijds betreft dat een viertal bekenden die zichzelf promoten, anderzijds zijn er anoniemere verbanden, deels bestaand uit familieketens, deels uit individuele varkenshouders. We zijn het rijtje langsgelopen, en wat opvalt is de sterke discipline binnen de groepen, soms met een dominante regiehouder. Het blijkt dat partners veel investeren in zichzelf en elkaar. Meerderen hebben hiertoe specifieke opleidingen gevolgd, onder meer op Nyenrode Business Universiteit.

Congres over samenwerking varkenshouders

We tasten de mogelijkheden af om een congres te organiseren voor hoofdzakelijk varkenshouders, die meerwaarde willen halen uit samenwerking. Hiertoe zullen enkele bestaande, succesvolle verbanden een boekje open doen over hun eigen ervaringen en opgedane kennis. Door middel van een intensieve trainingsessie kan verdieping aangebracht worden voor degenen die zich hierin willen ontplooien. Het uiteindelijke doel van een dergelijke congresdag zal zijn dat er nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet worden.

Varkenshouder nu aan zet

De varkenshouder heeft zelf de troeven in handen. Met goede wil kan hij samen met partners een producentenintegratie starten. Met drie of meer personen is een begin te maken. Er moet onvoorwaardelijk gekozen worden voor één lijn op het gebied genetica, voer, dierenarts en adviseur. Wie geen enkel stuivertje wil wisselen binnen deze groep, is ongeschikt voor intensieve samenwerking. Steeds meer bedrijven zijn er helemaal klaar voor, maar slechts een klein deel van het bedrijfsleven neemt eigen initiatief; het overgrote deel wacht op stappen van de varkenshouders.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Gaat de geschiedenis zich weer eens herhalen? Gaan we terug naar het beginselprincipe van de ''cooperatie'' die vroeger opgericht is om gezamelijk goedkoop in te kopen en duur(der) te verkopen? Zijn huidige firma's als Vion en FrieslandCampina daar onze grote voorbeelden van? Zij hebben echter het grote voordeel dat zij afnemer zijn van versproducten. De boeren moeten hun product echter leveren als het slachtrijp is of aan de houdbaarheidsdatum. Ze komen wel zei de doodgraver!!! Jij wilt door samenwerking vooral winst halen uit kostenbesparing, opzichzelf niets mis mee, maar dat doen de meeste ondernemers nu ook al. Of er daadwerkelijk veel te verdienen valt is nog te bezien. Groter groeien en vermenigvuldigen met 0.01 eurocent zal niet echt helpen. Misschien zou het beter zijn om europees productieniveaus af te spreken om vraag en aanbod te sturen. Onlangs een opmerkelijk gesprek gehad met een aantal boeren waarbij biologisch boeren nogal afgedaan werd als ideologisch geitewollensokken gedoe. Er zou spoedig een groot tekort aan voeding, ja zelfs hongersnood, komen. Maar hebben we de dure mengvoerprijzen van 2008 in gedachten, die zijn vooral ontstaan door dat soort speculaties. Immers is er vraag naar voedsel gaat de prijs omhoog. Een beter voorbeeld is misschien de handel in ruwe olie. Vorig jaar 155 dollar nu nog 45 dollar. Productie word aangepast om de prijs te laten stijgen. As the word turns!!!!

  Paul Jansen Aalten

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Heer Hogenkamp over welke streek of land of gebied praat u

 • no-profile-image

  Johnny Hogenkamp

  Beste heer Ed Bakker, we praten over de Nederlandse varkenshouderij. Dit gebied is eerst al complex genoeg, ook andere sectoren en landen roeren zich echter. Nuttige informatie komt eveneens uit het buitenland. Meer info: www.hogenkamp-fokvarkens.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.