Varkenshouderij

Achtergrond 121 reacties

Tussensegment varkensvlees: betere prijs en beter dierenwelzijn

Wie weet is het binnenkort allemaal niet meer nodig, praten over vlees en dierenwelzijn, want in Eindhoven kweken ze al varkensvlees op petrischaaltjes. Maar zolang vlees nog van varkens komt, wordt stevig geruzied over de hokgrootte.
In Nederland willen we het qua dierenwelzijn beter doen dan de rest van de wereld. Er staat een eis van 1 vierkante meter per varken in 2013, terwijl 0,65 vierkante meter de geldende wet is binnen de EU. Op dit moment doet Nederland ook al meer dan de wet: 0,70 vierkante meter bij bestaande stallen, 0,80 m2 bij nieuwbouw. LTO en NVV willen niet dat het verschil met de rest van Europa nog groter wordt: ze willen deze eis van tafel hebben. Het belangrijkste argument is dat de Nederlandse varkenshouderij onaanvaardbare concurrentienadelen oploopt door deze eis in te voeren. Uiteindelijk, zo zegt men, zal het de varkenshouderij naar het buitenland verbannen, waar al helemaal geen invloed op dierwelzijn mogelijk is.
Wakker Dier speelt hoog spel door zich in advertenties voor te doen als "verenigde varkensindustrie" die alleen goedkoper vlees zou willen.

Varkens psychologie

Terwijl het geruzie over de ruimtenorm doorwoedt, verandert er via samenwerking ondertussen van alles op het gebied van dierenwelzijn in de varkenshouderij.
De komende vier jaar gaan Wageningse onderzoekers op zoek naar een socialer varken. Als varken draagt het bij aan je welzijn als de soortgenoten in je hok een beetje aardig zijn, en niet je staart afbijten. Bij fokkerij is tot nu toe vooral naar vleeseigenschappen en naar het individuele varken gekeken. In dit project wordt gekeken naar sociaal gedrag.

De comfortabele stal

Ook in het net afgeronde project Comfort Class kwamen "ontdekkingen" over de psyche van het varken naar voren. Dat het staartbijten in de ruimere stallen zou verminderen, had men verwacht. Ook is onderzocht of varkens samen willen eten, of alleen. De sociale dieren bleken tot verrassing van de onderzoekers in de helft van de gevallen toch liever alleen te eten. Ook wil een varken mesten op een plek, afgescheiden van de rustplek, die veilig is. Achter een schotje dus.
Op grond van deze inzichten biedt het staltype Comfort Class varkens niet alleen meer oppervlakte, maar ook afgescheiden mest- en rustruimtes, en een mogelijkheid tot wroeten. LTO en Dierenbescherming sloegen er de handen voor ineen en werkten gedurende tien jaar samen. Inmiddels is een aantal van de voorzieningen uit de proefstallen aangebracht in de stallen van zes varkenshouders. Minister Verburg stelt 10 miljoen per jaar beschikbaar voor aanpassingen op meer bedrijven.

Wordt meerprijs van meer welzijn doorberekend?

We weten het allemaal: de burger die roept om dierenwelzijn, trekt als consument nog niet meteen de portemonnee voor duurder vlees. Dé vraag bij comfort class stallen is dan ook: gaat dat extra dierwelzijn ook betaald worden via een hogere prijs voor het vlees? Dat is in elk geval wel de opzet van Comfort Class. Het vlees krijgt één ‘Beter Leven’-ster van de Dierenbescherming en komt als aparte categorie in de supermarkt terecht. Supermarkt Jumbo wil dit 'welzijnsvlees' gaan verkopen.
Kortom, tussen biologisch en gangbaar komt een extra categorie: betaalbaar, diervriendelijker vlees van varkens die leven in voor het varken prettiger stallen. Ondertussen schuift ‘biologisch’ op naar nog weer beter.

Is het tussensegment levensvatbaar?

Hier zien we dus een inspanning van allerlei partijen om de eeuwige strooptocht naar de laagste prijs eens te ontlopen, en actief bezig te zijn met dierenwelzijn in combinatie met een hogere opbrengst én meer maatschappelijke waardering voor varkenshouders.

Dit brengt ons bij de discussievraag:

En voor de discussie: welk antwoord gaf u en waarom?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  ik ben sceptisch. een meerprijs ten opzichte van concurrentie gaat uiteindelijk toch ten koste van het bedrijfsresultaat. Deze keuzemogelijkheid is tweeledig. Ik moet dus lezen: een hogere kostprijs gaat ten koste van. Ik kan ook lezen: een meerprijs in opbrengst varken en dat gaat uiteraardt niet ten koste van het bedrijfsresultaat. Ik kies overigens voor 1.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, uit je eerdere bijdragen is gebleken dat je weinig verwacht van een liberaal landbouwbeleid. Met dit beleid zal volgens jou een moordende druk bestaan die prijzen altijd tot het absolute minimum beperken.

  Maar hoe wil je boeren en wat wil je eten? Áls het kan, consumenten tot bewuste keuzes laten komen, is dit dan ongeveer de manier?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Het mag misschien vreemd klinken, maar ik vind de actie van Wakker Dier ergens toch ook positief confronterend. In hun verhaal staat traditiegetrouw weer een hoeveelheid onjuiste of misleidende informatie dat geschreven wordt om hun bestaansrecht te rechtvaardigen. We lezen er maar gewoon overheen. Wakker Dier gebruikt daarom ook de term varkensindustrie, terwijl zij er ook wel van bewust zijn dat het niet direct de boeren zijn die dit zonodig willen maar dat het economische systeem ze daartoe dwingt. In optimale omstandigheden een optimaal rendement halen. Over die optimale omstandigheden kun je twisten. Nu is er dan het alternatief Comfort Class wat varkens in grotere groepen meer ruimte en bezigheidstherapie biedt. Vanaf opleg, een zee van ruimte, tot aan einde mestperiode waarin nauwelijks 75% van de hokopp. gebruikt wordt. Dit is een van de voordelen van grote groepen (>40 stuks). Uit ervaring met dit soort systemen weet ik dat het heel belangrijk is dat de indeling van de hokken, door het gebruik van strooisel, belangrijk is ivm bevuiling die vooral optreedt in warme periodes. Ook de ligging en de spleetbreedte van de roosters(andere heikele onderwerp) is een aandachtspunt. Door meer diercontact, je gaat strooisel geven en hokken schoon houden, ben je meer varkenshouder en minder fabrieksmatig. Dit contact geeft varkens meer vertrouwen in hun verzorger en de verzorger meer gemak in de controles en met het afleveren van slachtrijpe dieren. Ja, en dan de prijs? Laat ik het zo stellen, als de supermarkten bereidt zijn een plus te betalen voor diervriendelijke systemen waardoor varkenshouders een kostendekkende prijs( incl extra werk) beuren, komt het helemaal goed. Dan hoeven overheden niet meer aan te dringen bij boeren om regels uitgewerkt te krijgen, dan zullen boeren zich haasten om hun stallen op Comfort Class niveau te krijgen en te kunnen profiteren van die eerlijke prijs voor hun inzet.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Ik koos 2. Ze doen maar, maar ik vind gangbaar prima. Voedselveilig (ik neem tenminste aan dat ze bij AH, Jumbo en Aldi geen biologische bommen verkopen) en lekker goedkoop. Ik proef geen verschil tussen een scharrel- of reguliere karbonade. Net als bij halfvolle melk. En als het product niet onderscheidend is, waarom zou ik als consument dan meer betalen?

  Ik denk dat het is als met elke niche: er is afzet voor, tegen een betere prijs. Je moet alleen wel zorgen dat je niche blijft, en daar zit vaak het probleem.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, dit tussensegment is onderscheidend in de omgang met dieren en het de dieren mogelijk te maken om hun dagelijkse bezigheden in een stal te veraangenamen. Smaakverschillen kun je ontwikkelen als je er ander voer op zou zetten, maar ook hier hangt een prijskaartje aan. Wordt jij als opperhoofd van Boerderij zo slecht betaald dat je op dagelijkse voeding moet bezuinigen? Jij bent wel echt een voorbeeld van een bewuste consument!!!!

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik heb gestemd op "ik steun dit" maar als ik eerlijk ben zal ik als consument ook wel eens terecht komen waar Robert zit. Toch vind ik wel dat dit de aanpak moet zijn. Dit project werkt vanuit de gezamelijke verantwoordelijkheid in de hele keten. Geen vingerwijzen naar elkaar, nee, gewoon een greintje meer luxe voor het varken tot het eind van de keten doorberekenen naar de vleesklant. ..

  Dat is ook wat ik verwerpelijk vind aan de actie van Wakker Dier. Dat ze 'wakker schudden' en wijzen op de krappe manier van varkenshouden is een hele nuttige functie. Maar ze houden hun achterban voor dat de zondebok de 'varkensindustrie' is. Ik vind dat vals en schokkend. Hun actie komt neer op ingraven en met modder gooien, terwijl ze zo'n mooie kans hebben om consumenten te laten bewegen, en te laten trekken aan die keten. ...

  De taak om helder uit te leggen hoe de kaarten liggen blijft dus aan ons. Dat niemand uit is op goedkoper vlees maar wel op een redelijk inkomen. Waaróm varkenshouders en vleesverwerkers vrezen dat meer ruimte dan de rest van Europa (zonder doorberekening in vlees) uiteindelijk niet in het belang is van varkens. En hoe het misschien wel zou kunnen lukken.

 • no-profile-image

  Wout Kranenburg

  Helaas ook ik moet bekennen dat ik voor optie 2 heb gekozen. Optie 1 heeft wel mijn sympathie maar ik zou het toch niet zo snel kopen. Als het een kleinschalig product zou zijn en ik kende de 1 van de producenten dan wel. Maar als het gaat om een groot opgezet segment opgesmuikt met allerlei logos en sterren dan loop ik er aan voorbij. Ik krijg dan al snel jeuk en het gevoel dat ze me iets aan willen smeren. Verder heb ik een groot vertrouwen in gangbaar. De Nederlandse varkenshouders zijn over het algemeen zeer bekwame vaklieden die goed voor hun beesten zorgen en een veilig en lekker stukje vlees produceren. Amen

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, ik heb sterk de indruk dat je een ander discussie voor ogen hebt, maar dat de boerderij redactie zich nog niet bloot wil geven. Het onderwerp dierwelzijn, comfort class stallen, roosters, dier/M² valt allemaal onder het hoofdstuk huisvesting. Afhankelijk van, wel of geen grond, nieuw of verbouw, warm of koud klimaat, is dierwelzijn een probleem dan wel een oplossing. Nu spelen er zware problemen in de NL varkenshouderij en deze discussie kan best wel eens als mosterd na de maaltijd komen. Mijns inziens deel ik varkenshouderij op in 4 posities: A) Grote Graantelers/akkerbouwers die een gedeelte van hun graan, wat ze toch moeten verkopen, omzetten in varkensvlees, Canada, VS, Brasil, Oekraïne enz. B) Grote varkenshouders die grond aankopen, zodat ze al hun voer zelf kunnen verbouwen, en misschien nog een beetje meer, en de mest kunnen gebruiken als hoogwaardige meststof in hun bouwplan, Smithfield in Polen, geciteerd door Piet S in "Fransen willen melkprijs 40 cent", Nederlandse varkenshouders verhuist naar Oost Duitsland enz. C) Varkenshouders, vaak gemengde bedrijven evt met koeien, die het land gebruiken om de dunne mestfractie uit te rijden, dikke mestfractie afvoeren, en snijmais verbouwen voor de koeien, Europese gezinsbedrijven D) Varkenshouders zonder grond, Peel, Twente, Achterhoek, hardwerkende varkenshouders die begonnen zijn als timmerman/metselaar. A en B boeren hebben de belangrijkste kosten post, de voerkosten, zelf in de hand, C en D boeren zijn, wat betreft voerkosten, totaal afhankelijk van de granen/commodity's/restproducten markt die nog wel eens grillig wil zijn.
  Varkenshouderij is het omzetten van graan/restproducten in vlees en de huisvesting is een belangrijk productiemiddel, nodig voor die omzetting.
  Afhankelijk van welk land je de omzetting uitvoert, en het klimaat aldaar, is huisvesting duurder of goedkoper. Arbeidskosten spelen hierbij een erg belangrijke rol, als arbeid duur is moet je meer automatiseren wat hogere investeringen/kosten in huisvesting met zich meebrengt. Uit het bovenstaande kun je opmaken dat de vraag of het "tussensegment levensvatbaar is" afhangt of je A,B,C of D boer bent en welk klimaat. Nu speelt er bij dit alles nog iets anders en dat is de marktbescherming. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=02000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=NL&SimDate=20090529&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Action=1 klik bovenstaande link is aan en ga is kijken hoeveel dat is. Ook is het zo dat de Nederlandse varkenshouderij, C en D boeren, ontstaan is vanwege de EEG subsidies in de jaren 60 70 en 80 op de graanprijs, welke daardoor zo duur werd dat het voor EU graantelers niet interessant was, om dat dure graan om te zetten in vlees. Vanwege de Rotterdamse haven, konden de NL varkenshouders beschikken over de goedkopere geïmporteerde graanvervangers, wat een dergelijke omvang heeft aangenomen dat, het dichtsbevolkste land ter wereld ook nog is de meeste varkens per KM² heeft, met alle problemen van dien, mest, ammoniak uitstoot, stank, negatieve publieke opinie etc. Nu de subsidie op de EU graanprijs reeds vele jaren is veranderd in een ha toeslag en het graan weer zijn "normale"prijs aannam, zie je dat de structuur van de NL varkenshouderij verandert en zich specialiseert in de biggenproductie en biggen export. Om eerlijk te zijn, denk ik dat wanneer de marktbescherming onder invloed van WTO onderhandelingen wordt afgebouwd, de NL varkenshouderij inkrimpt tot die afmeting, die nodig is om restproducten van de NL/EU voedingsindustrie te kunnen omzetten in vlees. Het grootschalig granen/graanvervangers en soja importeren, die in NL omzetten in vlees, dat vlees weer te exporteren, en de waardevolle mest te verbranden of, te ruim uitrijden, is mijns inziens geen lange toekomst beschoren. In relatie tot bovengenoemde problemen is vooral voor A en B boeren, dierwelzijn geen probleem, bij nieuwbouw juist een oplossing, die hun in relatie tot de andere kosten niet veel extra's kost en hun concurrentie positie verbeterd. Veel regelingen met betrekking tot dierwelzijn, in Nederland bedacht, om het NL vlees een streepje voor te geven, blijken later een boemerang effect te hebben voor de NL varkenshouderij. Mijn antwoord is daar om 2. De NL consument in tegenstelling tot de Brasil consument staat mijlenver van de vlees productie af. Aan vlees, in een mooi bakje verpakt, kun je niet zien dat het een dier geweest is, daarom heeft het grootste gedeelte van de consument er geen boodschap aan

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Als idealist en dierenvriend stem ik op de meest diervriendelijke varkensvlees productie op 1 dus. Maar ik ben mij ook bewust dat het voor de varkenshouder zeer waarschijnlijk niet de meest economische variant is. Als de consument gevraagd wordt kiezen de meesten voor nr. 1. Als zij dan voor de schappen van de Supermarkt staan kiezen de meesten het laagst geprijsde vlees. Dat is de praktijk!!!... Daarom denk ik de laatste tijd net als heel veel andere lotgenoten; wat moeten wij doen en wat staat ons nog te wachten ???

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, puur economisch heb je volkomen gelijk, maar er is in Nederland een kentering bezig. Supermarkten en consumenten willen van dat industrieële produceren af en terug naar een kleinschalige diervriendelijke productie. Dat daar in een keten gewerkt kan worden is dan ook zeer positief. De consumentenprijs hoef er niet veel door te stijgen. Voor een aantal varkenshouders is dit een mogelijkheid om met hun product uit de ratrace te komen. Zij die dit niet zien zitten moeten voor de wereldmarktprijs blijven vechten. Hier heb je dan direct het verschil tussen boeren en industrieële ondernemers. Tijden zijn aan het veranderen.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  @Paul: ik hoef niet te bezuinigen op voedsel. Nergens op eigenlijk. Ik ben de consument zoals die door de retailers en producenten is opgevoed: eten kost niks. De kwaliteit in de winkel is uitmuntend, of e nu bij Jumbo, Albert Hein of Aldi inslaat. Smaakverschillen zijn er niet. Dan past het goedkoopste.

  @Josien: smaakverschillen met ander voer? Misschien wel mogelijk. Maar waarom wordt dat dan niet gedaan? Want dan heb je wel een echt onderscheidend product. Kijk naar de kaasjes in de winkel. Ik koop gewoon wat lekker is, prijs? Daar kijk je dan geeneens naar. Dat zou hetzelfde zijn bij vlees. Want of ik nu voor 4 euro karbonades meeneem, of voor 6, dat steekt niets.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, jij mist het argument van diervriendelijker systemen. Daar zit in de Comfort Class het verschil. Dat met smaakverschil kwam ook van mij en juist daar ligt in deze ontwikkeling een extra kans. Als Jumbo een samenwerkingsketen met varkenshouders op wil zetten kunnen deze zich met een bepaalde strategie in varkensras, voer en vleeskwaliteit een uitmuntende positie in de retail verwerven. Waarom koop jij als smakeloze redacteur wel kaas met een aparte smaak en niet bv Iberico ham?

 • no-profile-image

  josien kapma

  paul, smakeloze redacteurs maken niet zo'n mooi blad ;-). ik kan het eigenlijk wel eens zijn met robert. Verreweg het meeste aanbod is inwisselbaar.
  Hier heb je het porco preto, die is echt anders en wordt afgemest met eikels. Het lijkt me overigens nog niet zo makkelijk om echt een -door consumenten gewaardeerde- andere smaak aan het vlees te geven.

 • no-profile-image

  josien kapma

  @hans,
  je schetst weer mooi het grote plaatje. je zegt:
  "de NL varkenshouderij krimpt tot die afmeting, die nodig is om restproducten van de NL/EU voedingsindustrie te kunnen omzetten in vlees. Het grootschalig granen/graanvervangers en soja importeren, die in NL omzetten in vlees, dat vlees weer te exporteren, en de waardevolle mest te verbranden of, te ruim uitrijden, is mijns inziens geen lange toekomst beschoren." ...

  Hoe groot is dat? Het is te simplistisch te stellen dat er geen granen/soja geimporteerd zou moeten worden voor varkens. De humane voedingsindustrie en de veevoerindustrie doen eeuwig een dans rondom grondstoffen. De vrije markt bepaalt de muziek. In NL bestaat een goede mogelijk tot verwaarding van bijprodukten en B-kwaliteit van grondstoffen, voor pluimvee-, varkens-, rundveevoer en vergisting. Op basis van de prijs die iemand er voor over heeft worden rantsoenen geoptimaliseerd en wordt een bepaald graan of schroot ingemengd.


  Lees ook eens de blog van Ronald Scholten over varkens en milieu: http://bit.ly/6KwDrM

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Toch zal mijns inziens degene die de laagste productiekosten heeft aan het langste eind trekken c.q. overleven!!!... Terecht merkte Hans Brasil op, dat akkerbouw met varkenshouderij de oplossing voor de toekomst is. Stelt u zich eens voor als de olie en ethanol verdubbelen in prijs, dan moet er weer opnieuw gecalculeerd worden. Als dan alles weer duurder wordt blijft de markt voor bijzonder diervriendelijk vlees incl. bioproducten smal.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  @Paul: ik weet redelijk goed (en dat is een understatement) wat het comfortclass concept is. Daarom zeg ik ook: leuk voor een ander, maar voor mij is regulier goed genoeg. Dierwelzijn, prima, maar voor mij geen argument bij aankoop. Het geeft geen andere smaak aan het vlees. Ook geen betere bijsmaak als je dat bedoelt. Ik heb trouwens net de boodschappen binnen: serranoham, groninger worst, grillworst en karbonades. De grillworst, groninger metworst en de serranoham zijn elk duurder dan 3 karbonades trouwens. Jullie doen iets helemaal verkeerd...

 • no-profile-image

  ex-boer

  In het onderzoek van Wageningen bij de comfort class stal mis ik iets. En dat is het onderzoek naar de voeropname van het varken in vergelijking met een gangbare stal. In een comfort class stal krijgt een varken meer bewegingsvrijheid. Welke een varken dan ook zal gaan benutten. (Hopen we.) Maar dan zijn varkens net als mensen. Hoe meer bewegen, hoe meer energieverbruik, hoe meer voer er door het varken opgenomen gaat worden. Aannemelijk zal zijn, dat in een comfort class stal een varken die zijn/haar best zal doen om slachtrijp te worden, meer voer tot zich gaat nemen dan in een gangbare stal. En dát botst weer met de keiharde economische wetten van de vakbekwame varkenshouder, die met zo weinig mogelijk voer zoveel mogelijk varkensvlees wil maken. Daarom kies ik voor 3. Het ziet er naar uit dat de voerkosten in een comfort class stal hoger zullen zijn dan in een gangbare stal. En wie zal kunnen bedenken dat de voerkosten daarmee ook nog wel eens hoger kunnen komen te liggen dan de meeropbrengst in € van varkensvlees uit een comfort class stal.? In economische zin is in mijn optie de kans dat comfort class een succes wordt minder groot dan dat de comfort class stal zal gaan floppen. Nogmaals 3 dus.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, bedankt voor je reactie, waarmee je mijn eerste opmerking bevestigd, namelijk dat de discussie niet gaat over dierwelzijn maar over het voortbestaan en de omvang van de NL varkenshouderij. Ik besef ook donders goed dat dit gevoelige materie is, waaraan je je als redactie lelijk kunt branden. Natuurlijk zullen er altijd grondstoffen geïmporteerd en verwerkt worden en wordt de dans rondom de grondstoffen bepaalt door de muziek. Echter horen wij daar steeds vaker de samba en wordt de wals en de polka naar de achtergrond gedrongen, dus NL moet z'n ritme een beetje aanpassen.
  Uit eindelijk bepaalt de vleesprijs wat je als omzetter aan kosten mag maken. De EU vleesprijs wordt kunstmatig "hoog"gehouden door de EU marktbescherming, en als deze afgebouwd wordt zal er steeds meer kwalitatief goed vlees van buiten de EU worden ingevoerd, alle technische mogelijkheden om dat goed uit te voeren zijn al aanwezig. 1 Kg varkensvlees produceren kost bijna 5 Kg graan(incl zeugenhouderij etc) Het is veel goedkoper dat ene kilo varkensvlees te vervoeren dan die 5 kilo graan. In mijn vorige commentaar heb ik beschreven met welke kunstmatige ingrepen de NL varkenshouderij is ontstaan, haal deze kunstmatige ingrepen (graansubsidie en marktbescherming ) weg en ze zal inkrimpen, tot hoe groot???
  En nu komt het verhaal van Ronald Scholten om de hoek kijken. Aangezien de vleesprijs kunstmatig "hoog" is kunnen de varkensboeren (omzetters) voor de rest en bijproducten een prijs X betalen, maar als de vleesprijs zakt moet de prijs voor rest en bij producten ook zakken. Deze zal zover zakken totdat blijkt dat bijv. vergisten of anders verwerken of gewoon storten goedkoper is. Ik voorzie dat de NL varkenshouderij tussen deze 2 uitersten wordt ingeschaald en daarom misschien wel gehalveerd. Wat je nu ziet, vooral door initiatief van banken en industrie om boeren nog verder te laten op schalen dus van 500 zeugen naar 1500 zeugen zal geen groot effect meer hebben ( wet van de afnemende meeropbrengst ) en kun je 100% vergelijken met de superefficiente mega melk bedrijven uit de VS die ook het loodje leggen. Als je vandaag de dag rond de 30 jaar bent en je loopt met uitbreidingsplannen rond, ga dan eerst in het buitenland kijken. Als je emigreert heb je eerst veel problemen en wordt je waarschijnlijk niet zo groot als gedroomd, maar de volgende generatie (als die er is) wel, en dat geeft minstens net zo veel voldoening

 • no-profile-image

  Anechien ten Have Mellema

  Ik kies voor 1, maar dat zal jullie niet verrassen. Het zal van de supermarkten afhangen of dit vlees in het winkelschap komt. En als er van alle mooie voornemens die supermarkten in Raalte vertelden, maar een gedeelte uitkomt, gaat dit zeker voor een deel van de productie lukken. Ook het ministerie van LNV ondersteunt dit streven. De minister wil nog voor het einde van het jaar alle partijen bijeen roepen om hierover te praten, zei de minister afgelopen week in de Tweede Kamer. Ik ben benieuwd. Laat één ding helder zijn: als de supers niet betalen voor onze inspanning, gaan we dit niet doen. Voor wat, hoort wat!
  Ik zie dit tussensegment als een middel om Nederlands vlees onderscheidend in het schap te krijgen. Dat zal ook de positie van het andere Nederlandse vlees versterken. Overigens is het zo dat de basiskwaliteit van het Nederlandse varken gewoon goed is. Niks mis mee! Laten we dat niet vergeten. Maar als er vraag is naar extra's kan dat ingevuld worden, als er voor betaald wordt. Zo simpel ligt dat.
  En ja zeker een onderscheidende smaak en kwaliteit is erg van belang. Daar moeten we ook aan werken. En ook hier zijn mogelijkheden voor.
  Ik zie het tussensegement als een kans die we niet voorbij moeten laten gaan.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @Robert, je hebt helemaal gelijk. Vers vlees ligt voor een lage prijs in het schap. De prijs van verwerkte producten ligt veel hoger en hier zit ook een hogere toegevoegde waarde op.
  Ook hier liggen kansen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, jullie doen iets helemaal verkeerd!! Wie is jullie? Boeren of hun verwerkers? Buiten het gegeven dat we er teveel van produceren kun jij dan wel vertellen waar het aan schort? Hier nog een prijsvergelijk http://www.vleeschhouwerij.nl/documents/wk49.pdf ----- Ex Boer, groeiverlies en hoger voerverbruik zijn niet aan de orde in grote groepen. Voldoende vreetplaatsen en vooral smakelijk voer van constante kwaliteit zijn belangrijk. Varkens met meer ruimte lopen niet echt veel meer te bewegen, ze hebben meer keuze in waar ze verblijven. Die keiharde economische wetten die je aanspreekt, juist daar moeten we uit want dat houdt nooit op. Maar gaan we de discussie voeren over een welzijnsconcept of over de economische ratrace? Die laatste hebben we in een andere discussie al gehad.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Nog even een weetje. Mijn vleesvarkens in mijn stal gebaseerd op de comfort class gedachte groeiden er meer dan 910 gram. Zo slecht nog niet dacht ik met alles wat ik zo rondom me heen hoor.
  De voederconversie kan ik zo niet noemen. Dat weet ik zo niet.
  Een hele aardige discussie. Als ik een meerprijs krijg, neem ik een iets slechtere voederconversie wel op de koop toe.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @Josien. De Europese normen voor een vleesvarken zijn 0.65 m2. In Nederland is dat voor bestaande stallen 0.7 m2 en bij nieuwbouw 0.8 m2. In jouw artikel staan niet helemaal de juiste getallen. Vandaar dat ik ze hier nog even noem

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Kijk ook nog even op deze link. Een opinieartikel van mij naar aanleiding van de advertentie van Wakker Dier in de Volkskrant en het NRC van deze week

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4702/Wakker_worden_Wakker_Dier%21

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, mooi filmpje. wordt er bij jullie ook in de verdere keten verschil gemaakt? Zoals hier: gangbaar, scharrel en biologisch.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Helaas, filmpje verdwenen???

 • no-profile-image

  Hans

  Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe? iedere keer als ik bv. een videolink in mijn commentaar verwerk wordt die er uit gehaald

 • no-profile-image

  Hans

  In Brasil kennen we het onderscheid tussen gangbaar en scharrel en biologisch meer in theorie dan in praktijk, het komt wel voor maar dan meer in verse groente enzo. In dit geval werd het aangevoerd met het argument dat er vraag voor diervriendelijk vlees is vanuit de EU klanten.

 • no-profile-image

  ex varkenshouder

  Deze discussie speelt al meer dan 15 jaar en als je het aan mij vraagt is er maar een varkensmarkt. De bioindustie, scharrel, biologies, gaan de prijzen van een van deze productie wijzen naar boven of beneden volgen de andere 2 idem dito. Dus het is een utopie om te denken dat de consument zit te wachten op vlees uit een comfort class stal. De discussie zou moeten zijn, ofdat de consument het extra duurder geproduceert stukje vlees uberhaupt wel tegen een meerprijs wil kopen, doe markt onderzoek en kom er achter dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zo is. En een vraagje aan Achien? heeft julie comfort stal de afgelopen 3 jaar wel goed geld op geleverd? als dit zo is zijn er zeker varkenshouders die in dit systeem willen investeren. Als je het aan mij vraagt blijven die varkenshouderij over die een gezond stukje vlees produceren tegen de laagste kostprijs. Ik wens alle varkenshouders alle geluk en wijsheid met het maken van moeilijke beslissingen voor de toekomst.
  ex varkenshouder

 • no-profile-image

  ex varkenshouder

  en zie de prijzen : bioindustie -0.05 euro scharrelvarkens : -0.05 euro is dit toeval of zijn er gewoon teveel varkens op de markt?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ex Boekel, die prijzen zijn waarschijnlijk aan elkaar gekoppeld. Als boeren een plus op de prijs krijgen betekend dat niet zoveel verschil voor de consument. De kosten in de rest van de keten blijven hetzelfde. Zo zal in een Comfort Class keten afspraken gemaakt moeten worden over te leveren hoeveelheden om ook hier overproductie te voorkomen.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Afgelopen week werd hier 1.117 Dollar (0.70 Euro) per kg geslacht gewicht uitbetaald. Omdat de diepvries bijna leeg is stond mijn vrouw in de vlees afdeling van de winkel te kijken naar karbonades van $ 10.60 per kg. Ze heeft ze maar weer terug gelegd. Maar de walging wordt er niet minder om. Let op, we doen het ons zelf aan. Wij sukkels produceren te veel en geven daardoor de winkels de gelegenheid om met 10 procent van het vloeroppervlak ( vleesafdeling) 60 - 70 % van de winst te halen. Er is gewoon te veel product op de markt om die gasten aan het bieden te krijgen. De kostprijs zit nu rond de $1.45 (92 Eurocent) Stel dat we slim worden en de zeugenstapel wereldwijd met 10 % inkrimpen verdienen we het dubbele en kunnen we de varkens zonder extra kosten meer ruimte geven. Wat dat tussen segment betreft denk ik niet dat dat gaat werken omdat de consument voor het goedkoopste gaat.

 • no-profile-image

  Han

  Van varkens eet ik niet veel, mar ik wet wel dat de vleesprijs af boerderij wel eens zou kunnen stijgen als we niet roepen; "Mag he teen bee(s)tje meer zijn" maar zeggen gezien de omstandigheden moet het "Een bee(s)tje minder zijn".
  Bij bijna alle verbetering m.b.t. het "dierwelzijn" is het hok niet toereikend voor de huidige hoeveelheid dieren. Ik zou denken dit is he tmoment om de nieuwe trend te omarmen en minder biggen op te leggen en geen nieuw hok te bouwen. twee vliegen in 1 klap, minder voerkosten, hogere varkens prijs door mindr anbod. het is alleen niet bedoelt dit advies voor die ene goed wilende boer, NEE iedereen moet meedoen en tevens moet de superslager zich conformeren aan de nieuwe trend die hij zelf heeft bedacht.
  Geeft deze trend inderdaad een beter inkomen, bedwing je als sector dan en maak niet meer dieren dan de markt aan kan. Het systeem s msschien ook mogelijk op kleien schaal maar dan samen met een winkel keten.
  Neem het initiatief en ga praten met Jumbo, AH en de rest en kom tot een overeenstemming. het blijven roepen; "Gelul van een idealist, onmogelijk de super wil toch niet" Maakt geen indruk in Den Haag. Wie wil zoveel mogelijk varkens aan e haak? Juist de slachterij, hoe meer omzet, hoe belangrijker jij als directie en bestuur bent.
  Als bestuur en directie krijg je mijn respect als je het presteert mij een top prijs uit te betalen. Moet dit met minder slachtlijnen dan moet dat maar leiden tot minder maar liefst wel beter product.. Beter isniet wat de boer zo bestempeld, maar wat de klant als goed bestempelt en wil betalen.
  Josien ik zie je discussie stukken steeds terug; "Zijn Cooperaties: in staat de boer op het bord te brengen". Ik denk dat de boeren het zelf moeten doen, e co-op is te ver van het erf afgedreven. misschien is het ook te veel gevraagt om alle boeren op het bord te brengen. Bij de varkens zou er wel eens plaats ijn voor een speciaal product co-op, die samen werkt met super(s). Het zal van beide kanten niet te vrijblijvend moeten zijn.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @ex-varkenshouder in Boekel. Nee, ik heb geen extra inkomsten gehad vanuit mijn proefstal. De stal is ongeveer anderhalf jaar klaar. Het zijn op dit moment overigens vier afdelingen van samen 200 varkens. Geen volume dus. Wij wilden eerst uitproberen of dit werkte. De stap van de meerprijs is de volgende stap. Dan moet wel meer varkenshouders mee kunnen doen. Daartoe is er ook een economische doorrekening gemaakt door het LEI. Op 1 en 8 februari organiseren we een sessie: Wroeten met Comfort Class. (je kunt je opgeven via www.varkensnet.nl) Hier kunnen varkenshouders kennis nemen van de resultaten van het onderzoek. Ook kunnen ze met de varkenshouders praten die meededen in het project. De uitdaging die nu volgt is dat we de stap naar de markt maken.
  Daar is markt voor. Zie ook de uitlatingen van de supers afgelopen maandag. Er geldt wel een maar consumenten willen wel meer betalen. Met name voor gezondheid en smaak. Dierenwelzijn staat daarbij niet voorop, maar is wel een bijkomend item die ook meetelt. Dus ook hier ligt een uitdaging. Onze stromen richten zich nu op volume. Kwaliteit en smaak wordt niet in de prijs uitgedrukt.
  Kortom het zal nog een hele slag vragen om de stap naar de markt te maken. En dan nog maar hopen dat er niet direct een overproductie is, want dan is de hele onderhandelingspositie weg.
  Feit is wel dat de tijd langzamerhand rijp is voor verandering.
  Ik begrijp heel goed dat varkenshouders sceptisch zijn over deze ontwikkeling. We hebben immers een aantal negatieve ervaringen gehad. Ja, ik begrijp dat er terughoudendheid is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Van slijmen hou ik niet en iemand naar de mond praten is ook niet mijn aard. Nadat ik alle reactie's doorgelezen heb zegt mijn (nuchtere) verstand: dierenwelzijn ben ik een groot voorstander van!!!... Op biologische manier dieren houden (als ze een droog bedje met stro hebben) vind ik ook super!!!... Als de consument daarvoor betalen wil is dat een mogelijkheid, die ik wil onderstrepen!!!... Maar nu heb ik een vraagje; hoeveel varkensvlees exporteerd Nederland ??? Is het ook net als bij de melk ongeveer 2/3 van de varkensvleesproductie ??? Als dat zo is kunnen wij berekenen hoeveel diervriendelijk/biologisch varkensvlees geproduceerd mag worden. Waarschijnlijk is dat minder dan 5% (?), zonodig word ik graag gecorrigeerd!!!... Daar is het een discussie voor!.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik heb al 10 jaar ervaring met een soort Comfort Class stal(ruim 1000 stuks in groepen van 45, 55 en 90) en ik heb er goed mee geboerd. Het is heel goed in te passen in bestaande stallen tegen lage kosten. Je voldoet direct aan de minimum opp eis en als je toch bezig bent leg dan ook even de gewenste roosters op de goede plaats. Ik vermoedt dat het struikelblok bij sommigen, of een paar meer, het extra werk is wat kan ontstaan. In een traditionele stal loop je tijdens het voeren door de voergang voor controle, sommigen die volledig geautomatiseerd hebben gaan een keer per dag kijken, en bij Comfort Class heb je controle, strooisel en eventueel schoonmaken. Je mag er ook wel iets voor doen om geld te verdienen!!!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, dat ligt helemaal in de hand van de supermarkten die mee willen doen. Het is het principe van U vraagt wij draaien.

 • no-profile-image

  robert bodde

  @Hans Brasil: maak van de URL van de video een tiny URl via www.tinyurl.com
  RB

 • no-profile-image

  josien kapma

  het filmpje waar hans naar verwees is dit www.bit.ly/5cv5vL (in het portugees)
  Een webadres dat heel lang is, maakt de lay-out hier in de war. Dus bij lange links even het webadres omzetten in een korte code, bijvoorbeeld bij www.tinyurl.com/

 • no-profile-image

  Hans

  bedankt Josien en Robert, weer wat geleerd. Het eerste filmpje, door Josien geplaatst, gaat over de slechte varkensprijzen ook hier in Brasil en het volgende over diervriendelijke varkenshouderij
  www.tinyurl.com/ykr7e2r

 • no-profile-image

  josien kapma

  SAMENVATTING: In de discussie gaat het ook over de varkenshouderij in Nederland in het algemeen. Hans-Brasil voorspelt dat er bij afbouw van EU marktbescherming nog wel eens krimp zou kunnen ontstaan. Het is immers logischer, volgens Hans-Brasil, om varkens te houden in de buurt van waar voer geteeld wordt (zoals bv Brazilie). Je hoeft dan alleen het vlees te vervoeren, en niet én voer én mest. Bovendien is wat ruimere huisvesting daar goedkoper te realiseren. Zo schets Hans hoe introduktie van tussensegment uiteindelijk weleens in het nadeel van Nederlandse varkenshouders kunnen werken....
  Varkens houden in de buurt van voedingsindustrie en afzetmarkt blijft interessant, breng ik daartegenin. ...
  Han en Geverink zeggen: Om de lage prijzen te verhelpen moeten varkenshouders eensgezind hun produktie inperken, dan krijgen we vanzelf hogere prijzen en varkens krijgen meer ruimte....(een utopie, lijkt mij...)

  Over comfortclass: het is prettig boeren, zegt Paul (10 jaar ervaring met cc), en groei is prima. Toch zal vrijwel geen boer comfortclass invoeren als er geen meerprijs vanuit de supermarkt tegenover staat. Daarom is dus die ketenbenadering heel belangrijk. Er moet een onderscheidend etiket op comfortclass vlees. Het voordeel: Nederlands varkensvlees te herkennen in de supermarkt. Het nadeel: het vlees smaakt niet anders, de koper moet dus echt moreel besef hebben en betaalt meer voor dierwelzijn.

  Inderdaad, laat Annechien weten, bij consumenten spelen de argumenten 'gezondheid' en 'smaak' meer dan 'dierwelzijn' ..... dus daar liggen nog méér kansen.
  Maar comfortclass is een kans die we niet voorbij moeten laten gaan, volgens Annechien.

  Het is ook belangrijk om Wakker Dier van repliek te kunnen dienen. Wat LTO hier deed: www.bit.ly/4ydgJM!


  Paul Jansen denkt dat er een kentering gaande is: er is een groep consumenten die betalen wil voor meer kwaliteit, kleinschaligheid in produktie.


  Overigens is in Nederland de ruimte per varken nu al ruim boven de EU norm: 0,80 vierkante meter bij nieuwbouw, bij een EU norm van 0,65. (de juiste oppervlaktes staan inmiddels in artikel, excuus voor deze fout en dank Annechien voor herstel)

 • no-profile-image

  josien kapma

  Er zijn nog veel vragen. Is het nu een voordeel of een nadeel voor Nederlandse varkenshouders om zich te onderscheiden met een plus in dierwelzijn (mn ruimte), iets wat nu juist heel duur is in NL in vergelijking met concurrerende landen?

  Is onderscheid op de uitstekendetechnische resultaten in varkenshouderij in NL niet slimmer en zo ja, kan dat dan later 'ingefietst' worden in een tussensegment?

  Is de kentering naar 'kleinschaliger, echt' eten die Paul voelt ook voor anderen voelbaar? • no-profile-image

  Hans

  http://www.perdigao.com.br/ dit is de site van Perdigão en dit is hun adres in Nederland http://www.hotfrog.nl/Companies/Perdigao-Holland-BV
  Als je nou weet dat de integratie van Perdigão toch wel een 10.000 leden hebben met niet meer dan 10 zeugen per (gesloten) bedrijf, en je hebt net het filmpje over diervriendelijk varkenshouden in Brasil gezien en Josien ik neem aan dat portugees voor jou geen probleem is, dat julie lamp nu toch een keer gaat branden!! De meeste families heeft de man een baan en doen moeder, opa, de kinderen, buren etc. die varkens, waar ze tijdens de crisis een prijs krijgen dat ze net niet laat stoppen en zo gauw de prijs beter wordt, wordt dat weer recht getrokken. Dus voer - goedkoper, huisvesting - goedkoper, ziektedruk - laag vanwege open stal en vriendelijk klimaat, diervriendelijkheid - vul maar in, arbeidskosten..?! Dat ze met diervriendelijkheid bezig zijn is, zoals in de film gezegd wordt, omdat er vraag naar dit vlees is vanuit de EU. Naast Perdigao heb je Sadia, Aurora, Chapeco
  en nog vele anderen, Dan heb je nog de grootschalige varkenshouderij Tja!!!!

 • no-profile-image

  Han

  Josien jij geloofd niet in een UTOPIE ik ook niet. Ik geloof wel in een samenwerking tussen Superslager en varkensboer(en). Voor mij is de sector niet heilig, ik geloof al lang niet meer in DE oplossing voor DE boeren. Ik denk dat we meer in kleine verbanden moeten denken tussen groepen boeren en supers, die een idee als dit willen oppakken. Ik wil als boer met de super en zijn klanten aan 1 tafel zitten en als het kan genieten van een goede Bourgondische dis. Maar zeker niet op het bord van de consument liggen, we zijn al ver genoeg afgekloven.
  Als we geen dromen meer hebben, zijn we dood.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De Supers denken in het groot en werken evenredig. Als de cosument lang genoeg zeurt wordt er wel eens aandacht aan geschonken. Natuurlijk werkt de PvdD en Wakker Dier aan omdenken bij de consument. Toch is het moeilijk om in te schatten met hoeveel %van de consument gerekend mag worden die daadwerkelijk vlees wil kopen van diervriendelijk gehouden vee. Eén voorbeeld is de Legbatterijen ( die verdwijnen) daarvoor hebben wij nu een alternatief. Bij de varkensmesterij zie je nu één paralel. Zeker is dat veranderingen c.q. verbeteringen geld kosten!!!... Daarna krijgen wij weer te maken met Vraag en Aanbod. Kostprijs en Opbrengstprijs. Natuurlijk mogen wij idealen nastreven NATUURLIJK!!!... Maar de realiteit zal ons altijd weer inhalen!!!... Daarom komen wij uiteindelijk uit bij de nuchtere visie van Hans Brasil!!!... Desondanks vind ik wel dat wij altijd mogen/moeten zoeken naar een alternatief en daarover van gedachten wisselen. Eén discussie kan karaktervorming in positieve zin be-invloeden. Alleen al daarom moet ik zeggen Josien, ga zo door!!!!!.....

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Met enige schroom (als bio-akkerbouwer/tuinder) meng ik mij in deze discussie. Willen supermarkten een tussensegment opnemen en heeft dit dan kans tegenover bulk? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een supermarkt zover te krijgen bulk volledig te vervangen door dit tussensegment. Aldi en Lidl doen al jaren hetzelfde: ze verkopen geen gangbare uien en wortelen maar hebben dit vervangen door bio en dit loopt uitstekend.

 • no-profile-image

  Han

  Het zou misschien goed zijn om te kijken hoe bv. De Biologische sector na jaren ploeteren de schappen heeft bereikt. Voor mij is 1 ding steeds duidelijker, Vergeet dat we de oplossing voor alle wereld Boeren even uit de mouw schudden. Als we een oplossing kunnen bedenken voor de boeren, die alleen voor de EU produceren met als ondergrond een acceptabele prijs zijn we al erg optimistisch. Misschien is klein wel Beautifull en groot disgusting

 • no-profile-image

  Hans

  Ik begrijp niet dat jullie boeren en jullie standsorganisaties nog steeds blijven doorboeren met het zwaard van Damocles boven je hoofd. continu die dreiging van het wegvallen van subsidie en marktbescherming, steeds maar weer plannen en ontwikkelingen bedenken en zometeen de WTO onderhandelingen en wordt alles weer anders. De marktbescherming en subsidies is de wortel van het kwaad, daar moet je vanaf, hoe dan ook. Een tijdelijke subsidie om iets te bewerkstelligen is niks mis mee maar moet een begin en een eind hebben. Neem bijv de hypotheekrente aftrek, 't is belachelijk dat de VVD voormannen niet in staat zijn om aan hun achterban uit te leggen wat voor gedrocht dat nu is geworden. bedoeling was goed en het beoogde effect ook, maar als je het gewoon door laat lopen wordt het een verslaving en nu de crisis er is, ook zichtbaar. Het agrarische schip vaart niet meer op zee maar op de rivier en het lawaai wat je hoort aanzwellen is geen storm, want dan weet iedereen wel wat ie moet doen, nee het is een waterval en geen kleintje ook. En al die kleine bootjes die op jullie afkomen, waar jullie bang voor zijn, en die jullie proberen op afstand te houden, zijn zo gauw als de ogen een keer open gaan degene die jullie als je niet verdrinkt aan land gaan brengen.

 • no-profile-image

  Wout

  Mooi geschreven Hans! Je lijkt op de postbode uit de film Il Postino (van Pablo Neruda uit buurland Chili). Die praat ook in prachtige "metafori".

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hans, de europese landbouw is echt nog niet dood! Al moet ik bekennen dat deze discussies het besef van een wereldmarkt wel vergroten. Via jouw bijdragen voelen we opeens die hete Braziliaanse adem in onze nek. Ik geloof met jou dat er volop verandering bezig is. Maar ik weet zeker dat velen na de waterval gewoon weer boven komen drijven. Nederland verkwanselt op dit moment inderdaad zijn boeren en tuinders, maar via handel en industrie blijft er veel invloed op landbouw --wereldwijd zo je wil. Andere sterke punten zijn: Mainports Rotterdam en Schiphol, goed ontwikkelde instituties voor keten, logistiek etc. en middenin een kapitaalkrachtige afzetmarkt.
  Als boer zou ik dus inzetten op goede relaties met die sterke spelers: handel, industrie, markt. Vandaar de nadruk op cooperaties en onderbuikgevoelens bij de consument.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans betrekt steeds weer het economische plaatje erbij en dan het liefst op wereldniveau. Hij heeft gelijk dat je elders met vergelijkbare systemen en kwaliteit goedkoper kunt produceren. Plaats dit buiten de landbouw en je zult zien dat dit voor nagenoeg alle producten geldt. Geven we Hans zijn zin dan kun je wat beleven. Nederland en grote delen van West Europa worden Bangladesh aan de Noordzee. Wat moeten we hier dus doen? Salarissen en uitkeringen aanpassen aan Braziliaanse standaards, of aan Afrikaanse die nog lager liggen. Of helemaal geen sociale vangnetten meer, je ziet maar hoe je je redt. Ga maar in een sloppenwijk leven of in een hutje op de heide. Ik verwijs terug naar dat andere draadje waarin dan de macht van multinationals de regerende partij in de wereld is. Waar het in dit tussensegment om gaat is dat hopelijk een supermarkt bereidt is om een plus te betalen op een diervriendelijker systeem en waar een aantal boeren, Jumbo spreekt over 200 ton per week, een bedrijf mee kan runnen. Ik hoop niet dat het liberale scenario dat Hans voorstaat zich doorzet, de gevolgen zijn catastrofaal.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, ik nodig je uit om jou visie hier bij ons bij de boeren maar ook in de favela's uit een te zetten. Gewoon bij ons in de Braziliaanse dorpen vertellen dat je de Braziliaanse producten niet in de Hollandse supermarkt wil, omdat je bang bent dat je dan je westerse levensstijl niet meer vol kunt houden. Gewoon tegen al die mensen in ontwikkelingslanden zeggen dat je je eigen markt wil beschermen maar dat daar dan wel wat, een beetje extra, ontwikkelingshulp tegenover staat.
  En zo gauw als er in de EU teveel is, dat je dat overschot voor een mooi prijsje te koop aanbied. Jij doet je heel sociaal voor door te zeggen dat diervriendelijk varkensvlees een extra prijsje verdiend omdat de boeren er ook extra voor moeten investeren en op het zelfde moment interesseert het je geen bal dat duizenden mensen in de misère leven en doe je je uiterste best omdat systeem in stand te houden. Ik heb het je al vaker gezegd, wil je vrij exporteren, dan ook vrij importeren. De protectionistische houding die jij voor staat is een heel belangrijke reden dat miljoenen mensen in misère moeten leven.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik ben zoals sommigen zullen weten een voorstander van een beleid met biobrandstof als buffer voor de graanprijzen. Piet Slingerland zei in deze discussie dat hij bang is voor hogere energieprijzen - omdat voerprijzen dan stijgen begreep ik. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Het lijkt vloeken in de kerk, maar is het wel ongunstig voor de veehouderij als voerprijzen stijgen? 2 jaar geleden waren hoge brandstofprijzen een hot item. Transportbedrijven meldden dat het haast voordeliger was vrachtauto's stil te zetten. Toch gebeurde dat niet. Want als energieprijzen blijven stijgen moeten de tarieven ook omhoog gaan, zij het met vertraging. Hier over nadenkend bedacht ik het volgende: transportbedrijven hebben niet zozeer last van hoge energieprijzen, maar alleen van stijgende prijzen. Evenzo hebben ze geen voordeel van lage olieprijzen maar wel van dalende prijzen. Gevolgtrekking is dat veehouderij niet zozeer last heeft van hoge voerprijzen, zolang concurrenten die ook hebben. Hoge graanprijzen kunnen wellicht positief uitpakken: gemengde bedrijven in O-Europa die hun voergraan verkopen voor mooie prijzen en hun stal leeg laten.

 • no-profile-image

  Hans

  Huib, graanprijzen zijn het goedkoopst daar waar ze geteeld worden. Maïs in Polen verbouwd en daar ter plekke omgezet in vlees is goedkoper en duurzamer dan de maïs naar NL te vervoeren en in NL om te zetten in vlees. Die jongens van Smithfield zijn toch niet gek? anders hadden ze het bedrijf wel in de Peel gebouwd.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Paul, het spijt mij zeer dat ik dit schrijven moet. Idealisme heb ik niets op tegen!!!... Ik heb ook idealen!!!... Maar het is toch onzinnig je te verstoppen en blind te zijn voor de realiteit!!!... Terecht hebt U reeds opgemerkt dat wij ons in een andere tijd bevinden. Daar hebt u volkomen gelijk in!!!... Maar U denkt toch niet dat Nederland zich de weelde, van een land als Noorwegen kan veroorloven!!!... Paul en uw medegelovigen de Europese Commissie heeft besloten de vrije markt voorrang te geven!!!... Subsidie's zullen verdwijnen en het recht van de beste en de goedkoopste gaat winnen!!!... Het spijt mij dat ik dit schrijven moet, maar ik wil niet dat jullie inslapen met een rose bril voor jullie ogen!!!... Meneer Huib Rijk heeft terecht opgemerkt, overdenken jullie het " succes van de BIO producten ". Met vriendelijke groet, piet

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Sorry, ik heb nog wat vergeten Paul. Het Liberale scenario wat Hans voorstaat is er al !!!... en de gevolgen zullen voor Nederland ............ zijn !!!...

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans en Piet, als jullie mijn reacties op Zuivelmarkt is een tredmolen nog even lezen willen, zul je zien dat ik een heel ander beeld heb als dat wat er nu geschetst wordt. Wat ik in mijn reactie aan wilde geven is dat levensstandaarden in de wereld teveel verschillen. Dat multinationals hier hun voordeel uit halen, door die landen als gasteconomiën te gebruiken, is hiervan een gevolg. Die armoede die jij aanhaalt ontstaat juist door liberale handel. Zal ik dan maar weer aanhalen dat agrarische productie per continent geregeld moet worden om uitbuiting door multinationals te voorkomen. Welvaart bevorderen door productie en consumptie en alles wat daar tussen zit "lokaal" te benutten en niet door een land leeg te roven. De Europese Commissie zal derhalve ook nooit een compleet vrije markt gaan toestaan omdat er teveel negatieve gevolgen aanzitten.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, we dwalen zo wel af van het orginele item. Als graanprijzen(veevoerprijzen) door biobrandstof op een hoger niveau getild worden en je blijft in de liberale handelswereld, zullen wereldwijd die producten deze kant op komen en zullen ze bij Hans in Brasil nog wel een stukje Amazone ontginnen om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Jouw voorstel kan functioneren in een, daar gaan we weer, gelimiteerde productie van agrarische producten om overschotten nuttig weg te werken.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik ben het volledig eens met de analyse van Paul over het effect van liberalisering op de totale landbouw. Maar ik ben het nog meer eens met de analyse van Hans. Het kan niet zo zijn dat we andere landen geen kans gunnen omdat we 'nu eenmaal' ons zelf moeten beschermen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  wat betekenen de verschillende visies voor de introduktie van een tussensegment varkensvlees?
  Paul, Annechien, andere voorstanders van comfortclass, wat is jullie antwoord op het verhaal van Hans? Dat verhaal is: meer dierwelzijn, luxere en ruimere stallen, is uiteindelijk goedkoper te realiseren búiten Nederland. Dus hoewel je nu met cc vlees een onderscheidend nederlands produkt kunt neerleggen, wordt dat straks natuurlijk ingevuld met poolse of braziliaanse comfort class. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
  En is er iets te vinden waarmee nederlandse varkenshouders zich veel langduriger kunnen onderscheiden van collega's elders? Zoals minste aantal dode biggen of antibioticavrij of brouwvarken?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Paul, onze schrijfsels kruisten elkaar. Het grote probleem van de landbouw is dat we zo verdomd veel kunnen produceren. Zo veel dat we als boeren wereldwijd recht tegenover elkaar staan om elkaar die afzet te ontfutselen. Hierbij komen "onsmakelijke" keuzes naar voren: arme boeren elders op de wereld of niet-zo-rijke boeren hier. Dit gaat door net zo lang tot we door onduurzaamheid te gronde dreigen te gaan: water, fosfaat, klimaat, etc. Als boeren uit zichzelf niet zo verstandig zijn en ook het vrije-marktmechanisme geen oplossing gaat brengen dan zie ik slechts "onnatuurlijke" oplossingen. Subsidies om het oerwoud in Brazilië te behouden, bio-brandstofsubsidies of heffingen op fosfaat. De akkerbouw is al voor het plan voor variabele bijmenging (belangrijk effect is ook prijsstabilisering). Waar die biobrandstof geproduceerd wordt is van geen belang. Als dit in Oost-Europa gebeurt zal er geen graan voor vleesproductie geproduceerd worden. Zoals Hans zegt zal dit gebeuren waar dit het goedkoopst kan: een voordeel voor iedereen! Vanuit de veehouderij heb ik geen enkele reactie gehoord op het LTO-plan. Denken ze daar dat ze er niets mee te maken hebben?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, wat is een brouwvarken? Als je met lokale supers een deal kunt maken heb je een kans. Stop met die ratrace naar steeds goedkoper. Minst aantal dode biggen gerelateerd aan aantal geboren is al, antibioticavrije en vegetarische varkens heb ik ook al. Als de ratrace zich voortzet en we kunnen niet opboksen tegen het wereldse geweld ga ik langdurig onder de palmboom liggen. Met een laptop om te zien wanneer Hans tot inkeer komt.(geintje)

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Josien, ik vind de problemen van de varkenshouderij en die van de veehouderij in het algemeen zeer lastig. De analyses van Hans deel ik helemaal. De tragiek is ook dat veel effecten te wijten zijn aan de doorgeschoten landbouwlobby. Bedenk wel dat in de akkerbouw negatieve gevoelens leven tegenover de veehouderij. Akkerbouwers voelen zich al tientallen jaren achtergesteld doordat belangen van de veehouderij sterker doorwegen dan die van de akkerbouw. Met als gevolg lage graanprijzen, maar ook mestoverschotten die de kostprijs sterk verhogen. En ook afhankelijkheid van importvoer. De lobby heeft geleid tot heffingvrije import van soja, en tevens voor importheffingen voor vlees. Een typerende wijze van hoe systemen werken. Met slachtoffers in landen buiten de EU, zonder dat boeren hier profiteren. Wat nu verder? vraag je Josien. Het sterke punt van de Nederlandse veehouderij blijft natuurlijk de nabijheid van veel mensen met als gevolg ook veel voedselverwerkende industrie en dus reststoffen. Maar dat is niet genoeg voor al onze dieren. Het laagste prijssegment, daar zal de veehouderij het niet mee redden. Verwaarding van een hoger segment door supermarkten daarbij te betrekken is een betere mogelijkheid, hoewel ze ook dat spelletje in het buitenland beheersen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, veehouderij? Je bedoeld de zuivel? Die zijn al ernstig verdeeld over het wel of niet afschaffen van quota en hebben derhalve geen oog voor de ontwikkelingen in andere sectoren. Varkenshouderij wordt gedwongen om de goedkoopste veevoergrondstoffen van over de hele wereld hierheen te slepen om te overleven. Waarom worden de biobrandstoffen met subsidie van over de grote plas hier naar toegevaren? Multinationals in het spel? Je staat als kleine zelfstandige ondernemer in dat grote geheel en kunt er verdomd weinig aan doen.

 • no-profile-image

  Hans

  Dat oerwoud dat is wat, vreselijk om te zien gebeuren. De Braziliaanse overheid, chauvinistisch, nationalistisch, corrupt, bang dat buitenlanders zich ermee bemoeien. Japanse laboratoria ontwikkelden een medicijn 'k weet niet meer waartegen, en de grondstof kwam uit het Amazone gebied. Het zit de Brazilianen zo dwars, dat ze royalties moeten betalen, over een medicijn wat geproduceerd wordt uit hun eigen Amazone gebied. Is het een optie om bijv. te Kopenhagen tegen Brasil te zeggen:"jullie krijgen vrij toegang met al je landbouwproducten tot de EU markt, mits geproduceerd conform de EU normen, en als tegenprestatie het behoud en conservering van het Amazonewoud, waarbij naar EU model een controle en uitvoeringssysteem wordt opgezet?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Kan ook de Amazone via een soort markt oplossing beschermd worden? Krijn Poppe zegt over de milieubezwaren tegen vlees: niet tegeningaan, gewoon belasten.

  "Het lijkt me dan ook beter om als vee- en vleesindustrie hier munt uit proberen te slaan. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als we tegen de regeringsleiders die in Kopenhagen over het klimaatprobleem gaan vergaderen zouden zeggen: ‘prima, zorgt u dat de vleesetende vervuiler betaalt. Zet een hek rond de Amazone, hef belasting op de sojateelt als die milieuvervuilend is, reken de schade uit die dieren aan het klimaat veroorzaken en leg een overeenkomstige belasting op of geef een CO2 quotum." (hij zegt het hier: www.bit.ly/7Yfyro )

 • no-profile-image

  josien kapma

  @paul: is het echt zo dat antibiotica en biggensterfte uitzonderlijk laag is? (ikzelf dacht dat NL met beide een goede middenmoter is met nogal wat variatie over bedrijven) Maar zou dat iets kunnen zijn om (ook) mee te onderscheiden?


  Het brouwvarken is maar een verzinsel, een van de mogelijke 'smaakvarkens' gevoed met brouwprodukten (gerst, bierbijprodukten)

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Paul, ik begrijp de wanhoop die in diverse sectoren leeft. Maar hoe is de situatie voor de varkenshouderij? Is er sprake van importheffingen? Of is er vrije import van varkensvlees tot een bepaalde hoeveelheid en daarboven importheffingen? De landbouw is een tragische sector: er wordt veel subsidies verstrekt, er zijn veel koopkrachtige consumenten, genoeg alternatieven (zoals biobrandstof) en toch misère alom.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, die levensstandaard die er in dit gedeelte van de wereld opgebouwd is is een resultaat van het verstrekken van steun aan de landbouw. De ene sector meer als de andere. Goedkoop voedsel, slechts 10% van het inkomen, en daardoor konden consumenten zich allerlei luxe veroorloven, hun levensstandaard tot aan het excessieve toe verhogen, dat kun je niet snel terugdraaien. Het leven op krediet, gestimuleerd door overheid en zakenleven, is een gedwongen regel anders kom je niet aan de bak. Hier is het besef gaande dat men moet stoppen met uitbuiten, zowel van mensen als natuur en haar grondstoffen. Om het complexe systeem van de wereldhandel enigzins in controleerbare systemen te houden is het onmogelijk om zonder beperkende regelgeving te werken. In Afrika, het volgende continent, zijn nu de Chinezen actief, want daar kan het immers nog goedkoper, staat ook nog een berg hout wat gekapt kan worden. Stop met die uitbuiting, stop met die ratrace. Maar, zoals een conferencier al eens zij, "er is wel meer waardevols naar de kloten gegaan".

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  En waar zij staat moet zijn ZEI, oen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, ik ben allergisch op woorden als belasting en subsidie. Stel een systeem in waarbij de producent een kostendekkende vergoeding krijgt voor geleverde kwaliteit, dierenwelzijn etc. en laat het verder door de keten en consument betaald worden. Variatie in resultaat per bedrijf is natuurlijk. Je kunt alles top doen en toch tegen ziektes aanlopen.-------------Huib, ja er zijn importheffingen op varkensvlees, exacte percentages en hoeveelheden weet ik niet. Daarom is Hans "not amused".

 • no-profile-image

  josien kapma

  landbouw tragisch? kansrijk! wereldwijd een enorme groeimarkt. De waterval kan helpen om een aantal 'systeemfouten' die door de jaren heen zijn opgebouwd te ontwarren. (en tja, veehouderij in NL lijkt ook mij qua volume wel wat een waterhoofd.Kijk je naar EU dan al veel minder)

  Maar in de blog van Han wordt geklaagd over tekort aan jongeren in de landbouw: Er is uiteindelijk ruimte voor iedereen.

  Als de energiecrisis of de angst daarvoor doorzet ontstaat vanzelf het continentale systeem wat Paul voorstaat, omdat kleinere kringlopen dan gewoon het enige alternatief zijn.


  De concurrentie in NL rond voedings- en (afzet van) meststoffen is een pré, geen nadeel. Nu komt het aan op die dans rond grondstoffen. De steeds op wisselende wijze in elkaar meanderende ketens van food, feed, fibre, fuel, fertilizer (en flowers en farmaceutics). En daarmee hebben we in NL/Europa hele goede kaarten in handen omdat we goede boeren hebben, goede industrie en logistiek.

  En zo dicht op elkaar zitten en veel traditie in overleg en kennisdelen hebben. Wij zitten al even op dansles.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, probeer je gedraai is aan een Braziliaan uit te leggen, maakt niet uit of 't ie arm of rijk is. Je draait kerel, 'k wordt er duizelig van. Je praat van alles maar zegt niets, zelfs op de vraag om de marktbescherming op te offeren voor het regenwoud durf je geen antwoord te geven, de systemen die je aandraagt van eerlijke prijs en gecontroleerde productie kun je nog niet één land opnoemen waar dat wel werkt. Zelf je verheerlijkte Canadese quotum is alleen maar weggelegd voor diegene die er inzitten, iemand die daar nu noch wil beginnen komt domweg niet aan de bak. Kerel, wordt toch is een keer nuchter

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, inderdaad is voedsel een enorme groeimarkt. Waarom denk je dat multinationals elkaar de tent uitvechten? Mijn insteek is: hoe houdt je het in boerenhand. De trend is momemteel dat kennis geexporteerd wordt, in samenwerking met die grote jongens en meisjes, en dat alles in het kader van rendement, kan niet schelen waar.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, je kletst. In mijn comments geef ik voortdurend aan dat verschillen in levensstandaards een bepaald prijsniveau in de hand werken. In dat belang valt er weinig op te offeren. Wat betreft het Canadese quotumsysteem geldt hetzelfde als voor het Nederlandse. Ze hadden het als productierecht moeten houden en niet verhandelbaar.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, hoe houden we het in boerenhand. Goed punt. Maar boeren zijn gelukkig niet te koop. Schaalvoordelen vlakken heel snel af, vooral als de eigenaar niet ook de manager is. Ik zie erg veel boeren die het goed doen, met bedrijven die gewoon weer over te dragen zijn op nieuwe boeren.


 • no-profile-image

  josien kapma

  hans, ik vind ook niet dat paul draait, hij houdt juist als een terrier vast. En nog belangrijker: hij heeft echt een punt. Maar vertel eens, waarom ben je zo gebrand op die EU afzet? wat is jouw grootste bezwaar tegen een meer continentaal gericht systeem? Voor Brazil is midden en zuidamerika toch ook een hele grote groeimarkt? of wellicht met VS erbij.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, ik ben gebrand op een EU beslissing, net zoals in de tredmolen discussie. Ons vlees gaat al naar China, Rusland, Korea enz. Waar ik mij aan erger is dat de EU een ander wil voorschrijven hoe het moet en dat zelf niet na komt. De EU wil vlees vrij naar Rusland exporteren? OK maar dan ook de EU markt vrijgeven om VRIJ te importeren. De EU meet met 2 maten Waarom importheffingen op vlees en niet op soja, Waarom importheffingen op koffie die gebrand is terwijl er geen koffieboon in de EU geteeld wordt. Als jullie je markt willen afsluiten voor import, stop dan met exporteren En dan van Paul moeten aanhoren van dat dat geoorloofd is omdat er in de EU een hogere levensstandaard is dan in Latijns Amerika, Kom dan hier heen en leg dat aan deze mensen is uit dat ze tweederangs wereldburgers zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Óf open, óf gereguleerd maar dan zelf ook niet exporteren. Het klinkt als een redelijke eis.. Maar het is inmiddels al beslist, we gaan naar 'open'. Dus nu worden die importheffingen allemaal heel snel afgebouwd?

  Ik begreep dat een van de grootste obstakels voor vleesexport van Brazil naar EU de I&R (oornummers) en andere kwaliteitsnormen zijn. Dat zijn eisen waaraan ook EU boeren moeten voldoen, hoewel het waarschijnlijk soms erg lastig zal zijn voor Braziliaanse bedrijven om hier aan te voldoen. Dat is de zg. 'level playing field'.

  Hans, stel dat de heffingen weggenomen worden. Dan nóg: is het playing field ooit te levelen?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, boeren niet te koop? De tredmolen heeft de boeren in de tang. Wil je in dit systeem boer blijven moet je meegroeien, geld lenen om door te produceren tegen laagste kostprijs. Actueel voorbeeld is de tuinbouw. Wie maakt er uit hoelang iemand baas is op en over het bedrijf? Gedwongen door verplichtingen is de ondernemer vertwijfeld het maximale resultaat uit het bedrijf aan het halen en tevens zo opnieuw door overproductie diezelfde prijs voor zijn product laag aan het houden. Moderne slavernij!!!------ Hans, lees in de diverse discussies mijn reacties even en wijs mij er een aan waarin ik het geoorloofd vind dat er met of zonder overheidssteun producten gedumpt mogen worden of waar ik mensen degradeer tot tweederangs wereldburger. Dat jij er duizelig van wordt ligt er waarschijnlijk aan dat een deel van jou grijze massa een andere richting, de goede, uit wil en het andere deel zich, misschien uit eigenbelang, hiertegen verzet. Desalniettemin, van harte beterschap gewenst.---- Opmerkelijk dat in welke discussie dan ook het steeds weer uitdraait op hetzelfde, de economische ratrace. Ik zit hiet niet een standpunt te verdedigen voor mijn eigen sector maar voor de gehele land en tuinbouw. Hier moet toch ergens een keer het licht gaan branden bij beleidsmakers dat het keerpunt bereikt is. Of zijn zij marionetten van multinationals?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, ik deel jouw zorgen!!!... Maar het lijkt er op dat binnen de agrarische sector te weinig kennis van zaken is!!!... De Multinationals inclusief de coöperatieve weten wat zij willen!!!... De Europese Commissie weet het ook!!!... Alleen de producenten denken er nog niet over na, of zij zien het niet, of zij begrijpen het nog niet. Toch geloof ik ook dat het zwaard van Damocles boven de agrarische sector hangt in Nederland!!!... Goed Paul, gij hebt al gezegd er is geen éénheid onder de veehouders, ook dat zijn wij samen met elkaar eens!!!... And last but not least!!!... De LTO en Siem-jan Schenk in het bijzonder, houden "wijselijk hun mond". Des te meer ik over alles nadenk, des te groter worden mijn zorgen voor diegenen die een bedrijf hebben wat tot over de oren gefinanciérd is!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Josien, Hans en Paul na het lezen van de laatste sessie krijg het idee dat twee van jullie er van uit gaan dat de ingeslegen weg afgelopen moet worden tot het eind en een uit gaat van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik blijf van mening dat er een uitweg is voor boeren. NIET voor DE BOEREN als mondiaal geheel. Dat Hans opkomt voor Brazilie kan ik me voorstellen, doet mijn zoon ook, maar als hij even afstand heeft genomen, komt hij tot de conclusie dat Oerwoud sloop illegaal net zo erg is als legaal. Dat laatse gebeurt niet, laten we aannemen. Als Hans dus deze afbraak van flora en fauna en daarmee de voedsel zekerheid van de aarde op het spel wil zetten. Goed. Hij moet er rekening mee houden dat ook Brazilie de rekening gepresenteerd krijgt.
  Ter zijde .Ik zie de Vrije Wereld Handel niet als oplossing voor de mondiale ongelijkheid, maar meer als het creeeren van een economische SCHIJN GROEI, die gebaseerd is op "Lenen om een vorige lening af te lossen". Zie maar wat de regeringen hebben gedaan bij de mondiaal opererende banken, miljarden geleend om de boekhoudkundige verliezen goed te maken. Hiervoor hebben ze geld "geleend" van de toekomst!! De meer nationaal opererende banken hebben ze laten vallen inclusief de spaarders / beleggers. Dit steun geld is wel ONS geld wij hebben het via belasting in de grote pot gestopt, nu blijkt er niet genoeg te zijn, dan maar lasten verhoging voor de burgers. Wie wordt hier beter van?? Was het niet veiliger wat meer regionaal te werken een niets duurder voedsel pakket, dan deze "democratisch" opgedrongen lasten verzwaring, die ons richting volgende crisis zal brengen.
  Het produceren om het produceren zoals nu gebeurt eindigd niet in een rarace maar in iets wat ze in Moskou hebben ervaren en na 20 jaar wereld handel nog niet hebben opgelost. Vor mij staat wel vast dat Hans zijn varkentjes in rap tempo worden vervangen door Russische varkentjes. Duurder of goedkoper is voor Putin geen punt, hij vindt een stok om de grens te sluiten.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Josien stelt enkele pagina's terug de vraag of de varkensmesterij uit Noorwest Europa gaat verdwijnen. Hoewel je op basis van kostprijs zou moeten zeggen 'ja', zeg ik toch nee! Kijk naar het verleden en trek de lessen. Eind 70-er jaren was Engeland in opkomst. Begin 80-er jaren Frankrijk. Begin 90-er jaren zou Oost Duitsland de boeman worden, daarna Spanje. Rond 2004 zoemde het rond Polen, Tsjechië en Hongarije. Allemaal zouden ze het gaan maken om verschillende redenen: goedkope arbeid, aanwezigheid van graan, eu-subsidies, aanwezigheid van grootschalige bedrijven. Het liep echter keer op keer anders. In Engeland is het aantal varkens gedecimeerd door een jarenlang veel te duur pond en extreme welzijnseisen. Bretagne kwam in de problemen door het stikstofbeleid en daar zitten alleen nog varkens omdat de Fransen chauvinisten pur sang zijn en frans vlees op tafel willen zetten. Oost Duitsland? ik geloof dat er nog maar 20 procent van de varkens zit van voor Die Wende, en iedereen weet: een eenmaal leeg (gestopt) bedrijf blijft leeg. Polen, Hongarije, Tsjechie: geen structuren, veel backyardfarms en nu met de kredietcrisis is het er einde oefening. In Spanje wil geen hond nog in de stallen werken. Brazilië dan? Dat zijn akkerbouwers. Als China voluit soja en graan gaat kopen, zijn de varkens er zo pleite. En bedenk wel: iedereen heeft het over Brazilië maar veel varkens zitten er echt niet.
  Ergo: geen enkele opkomende markt brak echt door. Nederland, Denemarken, Duitsland en de VS blijven over. Grootste factor wordt China, maar daar zal het net zo gaan als in de hiervoor genoemde oostbloklanden: de backyard gaat leeg, en tegen het tempo van afbouw van de backyard kun je geen nieuwe stallen bouwen. Ergo: er blijft vraag naar vlees. Wij, de Denen en de Duitsers blijven belangrijke leveranciers. Enerzijds omdat we de structuur hebben, anderzijds omdat varkenshouden bij ons in de genen zit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  " Tussensegment Varkensvlees ", we zijn weer aardig afgedwaald. Oké ook Nederland is geen eiland, maar toch, misschien zijn er lokaal mogelijkheden. En hoe komt het, dat wij uit de praktijk (van de varkenshouder) zo weinig horen??? Is er überhaupt interesse ??? Of spelen andere gedachten één rol ???

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik denk dat Robert een punt heeft. Hier in west Canada hebben we gigantische hoeveelheden olie en hebben strikte overheidsregels de Canadese banken "verstandig" gehouden. Het resultaat is een veel te sterke Canadese Dollar en onze export heeft zwaar te lijden. Als de economie aantrekt en de olie behoefte groter wordt komen we er achter dat de arabieren niet zoveel meer kunnen pompem dan ze ooit deden en zal meer olie elders weg moeten komen. Ik zie onze Dollar daarom nog sterker worden en de export nog zwakker. Met alle olie die Brasil ontdekt heeft zal de Real of wat jullie daar hebben ook sterker worden Hans, Geef het tien jaar en dan kun je met paul meeklagen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  W. Geverink, klagen, meeklagen!!!, noem het argumenteren.------ Robert, de mentaliteit van de meeste Nederlandse agrarische ondernemers is sterk en men gaat onverschrokken voort, daar waar anderen de handdoek gooien. Tussensegment met goeie afspraken kan daar mooi inpassen. Jij bent mij nog een antwoord schuldig op de opmerking dat wij iets helemaal verkeerd doen. 5 dec. 13.49u-----Piet, je hebt gelijk met je constatering dat er weinig varkenshouders reageren. Ik had ook wel reacties verwacht van boeren die dit systeem al hebben. Alleen Annechien liet iets van zich horen.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Dhr. Geverink draagt een belangrijk punt aan. Als we erg ens goed in zijn dan treden er verschijnselen op die dit neutraliseren, zoals eigen olie die zorgt voor een sterke munt. Hetzelfde treedt ook op bij landen als Nigeria. Ik heb dit altijd als een falende staat gezien (wat het ook is, enorme olieinkomsten en een straatarme bevolking). Tot ik inlangs het mechanisme er achter hoorde. Olieinkomsten leiden tot een sterke munt, waardoor import wordt bevorderd en export bemoeilijkt. Tel daar bij op de nodige corruptie, het ontbreken van de noodzaak voor democratische controle (geld van buiten - olie/ontwikkelingshulp hoef je niet te verantwoorden, belastinggeld wel) en ziedaar het resultaat. Hetzelfde mechanisme treedt ook op in de landbouw: met inzet van diverse middelen hebben we onze voorsprong proberen te behouden, uit angst dat als het in arme landen beter gaat dat wij dan achter het net vissen. Maar zie, we hebben onze eigen concurrentiekracht ondermijnd en die van anderen versterkt. Als we slim zijn moeten we andere instrumenten bedenken. Laat ze in het buitenland maar goed geld verdienen. Hierdoor gaan lonen, grondprijzen, etc omhoog. dDan kunnen ze ook producten van ons kopen. De landbouw heeft immers groot nadeel van de situatie dat 1 miljard mensen honger hebben.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, helemaal goed. En als ze nu dat geld wat ze verdienen benutten om in een interne, continentale, markt productie en consumptie plaats te laten vinden dan heb je echte welvaart. Ook in Europa zijn nog genoeg gebieden en consumenten die eenzelfde ontwikkeling nodig hebben en waarvoor hetzelfde systeem goed kan werken. Om on topic te blijven alles in dierenwelzijnstallen!!!

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, vergeef me dat ik even van het onderwerp afwijk
  Een paar keer is het Amazone oerwoud ter sprake gekomen. 2 jaar geleden ben ik bezig geweest, mee te helpen, een businessplan te schrijven. Het oerwoud gaat ons zeer ter harte en via BVN zien wij het NL journaal en programma's zoals NOVA. en van die programma's wil ik niets vanaf doen. In het Amazone gebied wonen 25 miljoen mensen.
  hieronder volgt een gedeelte van het businessplan zodat je kunt zien hoe we daar over brainstormen

  Het probleem: ontbossing

  Al het land in de deelstaat Pará was eerst bos en tot nu toe wordt er nog steeds volop ontbost. Als je via Google Earth kijkt naar de deelstaat Pará, dan kun je precies zien waar de Trans-Amazonica loopt. Het is net een rits sluiting.

  De grond is in handen van oa. grootgrondbezitters, indianen, pionierende boeren, houtbedrijven, veehouders, etc.. Daarnaast heeft de Braziliaanse regering er ook nog is grote groepen landloze boeren neergezet, de zgn. Sem Terras.


  Oorzaken van ontbossing

  Hierbij zijn 4 groepen mensen aan te duiden die betrokken zijn bij de ontbossing:
  • Grootgrondbezitters hebben de grond vaak voor speculatieve doeleinden, en hebben heel vaak het eigendom verkregen via vererving. Deze groep is niet zo erg bezig met ontbossing, zij wonen vaak in Rio of Sao Paulo en komen misschien één keer per jaar kijken of de grond er nog wel ligt.
  • De Indianen worden modern, in hun reservaat lopen ze op blote voeten en in korte rokjes, maar zo gauw ze weer naar de stad gaan lopen ze in kostuum en zijn het zakenmensen. Zij verkopen het goede hout, wat vaak illegaal gekapt wordt, uit hun reservaat aan houtbedrijven. Dit hout wordt verkocht wordt op de binnenlandse markt. Veel mensen uit de houtwereld hebben connecties met indianen, maar ook de indianen zijn niet de grote ontbossers.
  • Houtbedrijven halen, legaal of illegaal, het goede hout uit de bossen en hier zit het meeste geld. Het is dan ook de hoge prijs van het hout wat deze groep niets ontziende zakenmensen (criminelen) stimuleert om met hun activiteit verder te gaan. Een hout moratorium, opgelegd door de westerse wereld is waarschijnlijk het enigste middel, de houtprijzen zullen echt moeten zakken, wil het enig effect hebben. FSC certificering is voor hen geen optie, omdat ze weten dat ze het toch niet krijgen en bovendien willen ze hun activiteit aan geen enkele controle blootstellen. Ze kopen mensen van Ibama of andere controlerende instanties om, en als die niet willen luisteren, leggen ze hen wel om. Deze houthandel is, na de cocaïne handel, de handel waar de meeste doden vallen. Wanneer het hout door deze groep uit een stuk bos is gehaald, heeft de grond nog maar weinig waarde. Vanaf dit moment gaat men verder kijken op welke manier ze nu het meeste geld kunnen verdienen met deze grond. Op dat moment komen pionierende boeren en veehouders in het gezichtsveld. Hier lopen deze groepen door elkaar heen. Houthakkers verkopen, verhuren of spelen deze grond toe aan veehouders en boeren die de rest er van af schuiven, er houtskool van maken of gewoon in de brand steken. Dan zaaien ze eerst gras in, vaak met vliegtuig. Na een jaar of 3 neemt men dan de mooiste stukken en die worden klaar gemaakt voor landbouw. Triest om te zien gebeuren.
  • Dan hebben we nog de grote groep landloze boeren, de Sem Terras. Deze mensen zijn hier door de Braziliaanse regering gedumpt. De Sem Terras zijn door verschillende opeenvolgende regeringen gebruikt en misbruikt voor uiteenlopend doeleinden. Het idee om deze mensen een stuk grond te geven, zodat ze niet naar de grote stad trekken waar ze in de criminele "favelas" terecht komen is op zich niet verkeerd, maar er wordt niet gekeken of de grond geschikt is voor landbouw. Over goede grond die niet productief is, moet men belasting betalen. Is ze wel productief dan hoeft dat niet. Betaal je dat niet, dan kan je grond onteigend worden.
  Voor de aanleg van wegen draait de gemeente op. Maar de aanleg van water, stroom en andere eerste levensbehoeften moeten de Sem Terras het zelf maar uitzoeken. Het percentage wat slaagt is erg klein, misschien 10%. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat de Sem Terras het heft in eigen handen namen en invasies en bezettingen plaatsvonden van boerderijen die wel productief waren . Dit gaf erg veel onrust op het plattelend. (vooral in het zuiden). Eenmaal gesetteld worden de Sem Terras kleine boertjes, waar er heel veel van wonen. Zeg maar dat deze mensen 100 ha land hebben, hiervan brandt men 5 ha plat. Tussen de half verkoolde en kris kras door elkaar gevallen boomstronken verbouwt men wat mais, rijst, cassave (maniok), etc. voor eigen gebruik. Als na 3 à 4 jaar de vruchtbare as weg is en het onkruid de overhand krijgt zaait men er gras in en lopen er wat koetjes op voor de melk. Als het gras de grond heeft uitgeput, brandt men de volgende 5 ha plat en begint het verhaaltje opnieuw. Dit is de grootste oorzaak van de ontbossing en is nog triester om te zien.

  Waarom productieve grond in handen laten van grondspeculanten( grootgrondbezitters) die er niets mee doen, en de belasting niet betalen, terwijl er zo'n grote groep mensen is die zonder grond zitten, en waar je door hun een stuk grond te geven, stadsverpaupering, criminaliteit kunt "voorkomen"?


  Wat er tot nu toe gebeurd

  In de deelstaat Pará zijn verschillende projecten opgezet, vanuit verschillende instanties (NGO's).
  Cacao projecten, passievrucht, bananenmeel, etc.. Alle met als uiteindelijk het doel om de levensstandaard te verbeteren.
  De Sem Terra groep waar het houtbedrijf een exploitatie contract mee heeft, werkt met een bananenmeel project. Dit project is opgezet door wijlen Doroty Stang, een Amerikaanse missionaris die 2 jaar geleden vermoord werd.(opdrachtgever komt uit de rijke houtwereld) Omdat de drijvende kracht is weggevallen en vanwege het grote logistieke probleem, staat het project momenteel stil. In de regentijd zijn de wegen onbegaanbaar, en ook de Trans Amazonica is één grote modderweg. Fabrieken krijgen hun grondstof niet geleverd en boeren raken hun producten niet kwijt. Vruchten en producten verrotten en bederven, en het breekt je bij de handen af.

  Een oplossing: Jatropha

  Nu komt daar opeens een nieuw gebruikswijze van een al eeuwenlang bekend plant aanzetten: Jatropha Curcas, oftewel Pinhão Manso. Iedereen kent het plantje, men gebruikt haar vruchten om zeep van te maken en haar latex bij verwondingen om sneller te genezen (zelfs bij slangenbeten heeft het een beschermend effect). De Amazonas is de natuurlijke habitat van dit plantje.

  Het plantje biedt de volgende mogelijkheden:
  • Het is een bijzonder makkelijk plantje om te telen,
  • doet het in de tropen erg goed
  • De noten van deze plant zijn makkelijk te bewaren. Dit laatste is mijns inziens het grote verschil met welk ander gewas of project dan ook. Iedere 2 à 3 weken moet geoogst worden, waarbij de hele familie kan meehelpen. De relatief kleine hoeveelheid kan men makkelijk op wat vierkante meters plastic drogen en daarna opzakken en in de strohut bewaren evt. voor 2 a 3 maand. Deze mogelijkheid tot bewaren is dé oplossing voor het logistieke probleem.
  • Het restproduct, de Jatropha cake, is te gebruiken als meststof voor andere gewassen.

  Koppel het biodiesel verhaal hier aan vast en je hebt meer dan een win-win situatie:
  • de boeren krijgen een inkomsten bron
  • Het houtbedrijf een goedkopere brandstof
  • ontbossingsproces wordt vertraagd doordat de Jatropha cake kan worden gebruikt bij de teelt van maïs, rijst en maniok wat de druk om een nieuw stuk grond weer bouwrijp te maken (verbranden van bos) vermindert.


  Combinatie Jatropha en herbebossing

  Nieuw in dit geheel is de combinatie Jatropha-herbebossing . Dit jaar is er een wet aangenomen die er onder andere voor zorgt dat recent ingeplante stukken grond, met commerciele houtsoorten een zgn. credito florestal (bos krediet) opleveren.
  Deze credito florestal kan de hout zagerij gebruiken om het hout, wat ze verzaagd, te legaliseren. Voor iedere kubieke meter hout moet je 8 bomen planten. Dit is in principe een financiering voor herbebossing. Kleine boeren zouden nooit gaan herbebossen als ze 15 jaar moeten wachten op de eerste inkomsten, nu echter kunnen ze hun credito florestal te gelde maken.
  Dit in combinatie met Jatropha geeft een gedeelte van het natuurlijk evenwicht terug en voorkom je mono cultuur.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Paul, als welvaart redelijk gelijk over de wereld verdeeld zou zijn, vervalt dan niet de noodzaak om zaken per continent te regelen??

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Hans, wat een fascinerende informatie. Halverwege begon een groet droefheid over mij te komen (hoewel ik een aardsoptimist ben). Je eindigt gelukkig positief. Ik ben ondertussen wel benieuwd: je bent hier zo'n beetje de mystery-guest. Besta je wel echt en wat doe je daar in het verre Brasil?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, als ja als, je zult een manier moeten vinden om dat überhaupt van de grond te krijgen en produceren en consumeren op lokaal niveau, zonder plunderende multinationals, is daar een van. Wat mij direct de gelegenheid geeft om het geweldige verhaal van Hans in deze als voorbeeld te geven hoe goed daar lokale economie kan ontstaan. Ik had daar al enkele docu's over gezien op de Duitse TV, o.a. de buffelpolitie en de politiecommando's in hun strijd tegen de houtmafia. Ik zak eens zoeken ophet net of ik die nog ergens kan vinden. Keep up the good work!!!

 • no-profile-image

  Hans

  Huib, dat gene wat jij en meneer Geverink beschrijven is mij overkomen. Toen Lula president werd 2003 kocht je voor US $1 => BRL R$ 3,80 . In 2005 US $1 => BRl R$ 2,00 Ik had in 2004 net mijn tweede Center Pivot gekocht , met eigen middelen want financieren is beperkt en duur in Brasil en in 2005 was de financiële oogst opbrengst minder dan de helft dan het jaar ervoor (ik zaaide 1100 ha waarvan 200 ha geïrrigeerd) en dat kon bruin niet trekken. Momenteel ben ik bezig met een duurzaam biomassa project in Belem, aan de monding van de Amazone
  Aangezien ik daarvoor een project heb ingediend bij Senternovem wil ik daar nu niet meer over kwijt. Ik ben in 87 geëmigreerd, via de Nederlandse kolonies in het zuiden en later in Minas Gerais zit ik nu in de Amazone. Ik heb veel mooie dingen mee gemaakt, maar de tegenslagen die ik heb mee gemaakt wens ik een ander niet toe

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Huib, dat denk ik ook dat op den duur elk continent zelfverzorgend wordt. Afrika komt nog een beetje achter, maar dat gaat wel samen met Azié. Bovendien zal Energie zo duur worden, dat wij ons geen lange wegen kunnen veroorloven!!!... @ Hans bedankt voor de leerzame tekst en uitleg, betreffende het Amazonegebied. Wat een toestand hé.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Wat mij opvalt van jouw verhaal en andere is dat er een soort Wildwest landbouw ontstaat. Van iemand in Zuid-Afrika hoorde ik dat hij een boerderij had gekocht, het jaar daarop flink uitgebreid, weer een jaar later failliet. Een vriend van mij heeft aandelen in een bedrijf in de Oekraïne (hij had daar advieswerk gedaan, bedrijf kon hem niet betalen maar gaf hem aandelen). Tijdens de voedselcrisis draaide het bedrijf fantastisch, een jaar later bespraken de aandeelhouders dat ze er van af wilden, maar dan moet er ook maar iemand zijn die er één euro voor wil betalen. Je zou zeggen dat de "echte ondernemers" naar voren komen onder moeilijke omstandigheden. Ik denk dat het andersom is, dat ze dan hun biezen pakken. Zie ook de arme landbouw in Afrika. Alleen dgenen die niets anders kunnen willen boer worden.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Tja, ik had ook wel gehoopt op wat meer Nederlandse varkenshouders in deze discussie. Waar zijn jullie? Is het slim in te zetten op ComfortClass? Wat zijn je overwegingen dat wel of niet te doen? Heeft Robert gelijk, dat het met die opkomende markten wel meevalt en varkenshouden bij NL'ers in de genen zit? ______

  Hans, Dank voor je verhandeling over de Amazone. Het is altijd vele malen complexer dan je denkt. ___________

  Ik klik de nieuwsbrief buitenland van LNV van vandaag open en wat zie ik: "het Braziliaanse varken komt eraan!"

  In dit stuk wordt Hans' visie wel bevestigd. Wat cijfers over produktie:
  De productie van varkensvlees steeg van 2,6 miljoen ton in 2004 tot 3,0 miljoen ton in 2008. Daarvan werd in 2008 0,53 miljoen ton geëxporteerd, ofwel 17%. Met andere woorden: 83% is bestemd voor de binnenlandse markt. Bijna de helft van de export gaat naar Rusland, gevolgd door Hongkong (20%) en Oekraïne (9%). Hoewel de export en het aantal bestemmingen relatief beperkt is, is de export in de afgelopen 12 jaar vertienvoudigd.

  zie voor meer: www.bit.ly/6YRHmc

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, van die gasten zoals jij ze aangeeft in de Oekraïne kun je stellen dat dat "zakenmensen" zijn die snel geld willen maken. Dat heeft niets met boeren te maken. Gewone boeren dreigen zo uit te sterven.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Even wat extra cijfers om eea in perspectief te zetten: Brazilie consumeert zelf dus ongeveer 2,4 mln ton vlees. Het land telt 198 mln inwoners http://tinyurl.com/y9zxvlz
  dus is de consumptie 2400/198 12 kilo per hoofd van de bevolking. Ergo: geen thuismarkt. Nederland produceert http://tinyurl.com/yaw84ml ruim 1,6 mln ton varkensvlees en exporteert 0,9 mln ton vlees en 0,4 mln ton aan levende varkens. PEr capita 41 kilo. Dus wel een fikse thuismarkt.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Om op de vraag terug te komen: ik zou als varkenshouder niet in investeren in nieuwbouw volgens Comfortclass. Dan bouw je een systeem dat een hogere kostprijs heeft. De meerprijs is waarschijnlijk niet structureel, de hogere kostprijs wel. En dan ga je uiteindelijk ten onder.
  Als ik zou uitboeren zou het anders liggen. Dan kun je bestaande stallen omzetten en praat je over heel andere verhoudingen. Je minimaliseert dan de benodigde investeringen tot moment van stoppen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  of een thuismarkt (in brazilie) die nog heel wat kan groeien, terwijl hij in NL alleen maar krimpt! (@robert)______
  tja, ik weet niet of ik zou investeren in comfort class als ik varkenshouder was. Ik kan me wel voorstellen wat Paul zegt, dat het ook prettig boeren is. Het lijkt me ook een manier om uit de laagste-prijs wedloop te komen. De ketenaanpak en de toezeggingen van met name Jumbo supermarkt zijn heel wat waard. Maar inderdaad, het blijft risicovol vanwege de hogere kostprijs en relatief klein onderscheid van de rest van het vleesaanbod.

 • no-profile-image

  boerin

  Waarom denk jij dat de meerprijs waarschijnlijk niet structureel is, Robert? Is het niet te vroeg in het traject om deze conclusie te trekken? Je moet dit soort projecten wel een kans geven. De consument koopt wat hem aangeboden wordt, wordt het niet aangeboden dan wordt het ook niet gekocht.

 • no-profile-image

  Han

  Robert Bodde jij wilt via het voer smak maken aan het product, bij vlees ik niet of knoflook de gewenste uitwerking heeft. Geef de koe UIEN en de melk neemt de smaak / geur over en de producten ook /varkend met vismeel krijgen haring smaak.
  Goed concept lijkt me.
  Hans je hebt volomen gelijk dat de Nederlandse consument nauwelijkshe tverschil tussen en varken en een rat kent. ze zijn alleen gevoelig voor prijs en / of het er bij horen. Ik bedoel je wilt bij de kliek horen en loopt dan ook driftieg achter mevr. Thieme en Halsema aan als he tover dieren welzijn gaat. Dit kan voor een zer beperkte groep boeren een kans bieden. verder no way.
  De opmerkingen gemaakt over alle onze groepen die roepen he tbeste voor te hebben met dieren, maar de grote grazers in de Oostwaardersplassen laten dood hongeren en nu het lieftst de wildstand op de veluwe willen laten reulieren door wolven en eventuel bruine beren. Nee dank. heb geen oplossing voor HET landbouw probleem en ook niet voor De terugloop van dier soorten in Nederland.
  Ik zal nog eens proberen een blog te schrijven over waar we misschien kunnen zoeken om de veel omvattede uitdaging aan te gaan een oplossing te creeeren. Hij is er als de mensheid stopt met denken in Links, Rechts, nog rijker worden en dat soort termen.
  Zolang iedereen blijft roepen het kan niet om die of die reden, zal er niets veranderen en kunnen we het discussieren zien als en mooi tijdverdrijf zonder gericht doel.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, hier nog even je comment.

  05 dec 2009 13:49

  @Paul: ik weet redelijk goed (en dat is een understatement) wat het comfortclass concept is. Daarom zeg ik ook: leuk voor een ander, maar voor mij is regulier goed genoeg. Dierwelzijn, prima, maar voor mij geen argument bij aankoop. Het geeft geen andere smaak aan het vlees. Ook geen betere bijsmaak als je dat bedoelt. Ik heb trouwens net de boodschappen binnen: serranoham, groninger worst, grillworst en karbonades. De grillworst, groninger metworst en de serranoham zijn elk duurder dan 3 karbonades trouwens. Jullie doen iets helemaal verkeerd...

  Geplaatst door Robert Bodde, Haaksbergen-------------Ik ben het met de analyse die je even terug gaf eens, maar de vraag was anders. Ik dacht dat je opmerking gerelateerd was aan het prijsverschil tussen vleeswaren en kiloknallerproducten. Ik verwachte dan ook een "oplossing" hoe basisproducenten zich meester kunnen maken van een stukje toegevoegde waarde. Zelf gaan maken en tegen een concurrerende prijs aan de man brengen is moeilijk te realiseren.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  @Han: ik stelde dat zodra (varkens)vlees zich op smaak zou onderscheiden, ik als consument wel een meerprijs zou betalen. Bij afwezigheid daarvan past het goedkoopste vlees me het beste, want overal is de kwaliteit zeer goed tot uitmuntend. Daarop stelde Josien dat het via voer zou kunnen, niet ik.

  @boerin_USA: we hebben in de varkenssector al zoveel van dit soort projecten gehad die best positief leken. Denk aan diverse projecten van Encebe en Cehave destijds, icm Albert Hein. Vermarkting bleek keer op keer een groot probleem. De zaken zijn richting betrokken boeren trouwens correct afgehandeld (net als het bij het debacle van scharrelvlees een jaar of drie geleden). Ik heb dus absoluut geen geloof in productie van niet-sensorisch onderscheidend, alleen aan emotie apellerend vlees. Wie garandeert me dat dierwelzijn een item blijft? Ja, in de grachtengordel. Maar daar wonen vooral vegetariërs, niet de hardcore vleeseters.

  @paul: ik signaleer alleen dat er iets fout gaat. De beste oplossing is in heel europa een twee weken durende inseminatiestop. Oftewel: krimp het aanbod aanzienlijk. Maar ja, het individueel belang versus het collectief belang maakt dat een utopie.
  Een andere optie is de vermarkting weer in eigen hand te nemen, bijvoorbeeld door de hele Vion-groep (inclusief rendac dus) te kopen van NCB-beheer en als cooperatie met leveringsplicht te runnen. Zeg 2 miljard euro op te brengen door 10.000 Nederlandse en Duitse varkenshouders? Klinkt gek, maar is financieel zeker rond te zetten. Dan heb je wel marktmacht, want je zit dan op de grondstof én de verwerking ...

 • no-profile-image

  Han

  Paul Jansen dat je gelijk hebt doet niets af aan het feit dat we af moeten van het verkopen van varkensvlees of wat dan ook. We moeten een idee een gevoel verkopen. (zie Groningerworstvan Robbert) Voor mij heeft Bio vlees of brood echt geen andere smaak dan bulk. Doch de liefhebber zegt beter te weten, laat hem in de waan en laat hem betalen.
  De varkens houder die CC wil maken en vermarkten in samenwerking met supers
  die zich willen onderscheiden, laat ze. Voor elke boer geen oplossing maar misschien voor enkelen, het mag nooit tot bulk verworden. Label bescherming is een noodzaak en dan niet het super label maar het label van boeren en super samen.

 • no-profile-image

  ex-boer

  Ik zit mij blind te staren op de cijfers in de reactie van Robert Bodde 14.07.
  De cijfers over Brazilië kunnen best kloppen. Maar de cijfers over Nederland roepen bij mij vraagtekens op. Of ik de goede rekenmethode gebruik weet ik niet .Maar mijn zakjapanner komt op een vleesconsumptie van 18,75 kg per capita. 41 kilo lijkt me trouwens ook te hoog. Dat zou betekenen dat de doorsnee Nederlander iedere dag een karbonaadje eet. En dat wil er bij mij niet in. Kan Robert verduidelijken hoe hij aan die 41 kilo komt?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, in Duitsland heb je al een voorbeeld, Westfleisch, echter ook dan blijf je in de verdringersmarkt actief. De marktmacht ligt niet bij boeren en verwerkers zolang er overproductie is, daar heb je wel een punt. In de huidige situatie is het zelfs zo dat een balansmarkt nog uitgebuit wordt omdat niemand meer nee durft te verkopen met dergelijke volumes. Met het opzetten van een keten incl supermarkt(en) kun je je als producent onderscheiden in product en tevens die prijsdruk omzeilen. Uiteraardt zal er, wat Han ook aangeeft, geproduceerd moeten worden in volumes die supermarkten kunnen omzetten. Wat zou je als boer aan extra geld nodig hebben om uit de kosten te komen en het product voor slechts een kleine prijsstijging aan de consument aan te bieden? Overige kosten blijven immers gelijk. Een basisprijs van netto 1.60 euro? En welk kwaliteitssysteem? Voor meer smaak is extra vet vereist en eventueel een iets tragere groei. Kun je allemaal afspreken.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  @Friese ex-boer: zie http://tinyurl.com/yaw84ml en dan pagina 25. verbruik 667.500 ton, per capita 40,8 kilo. PVV-cijfers, ik heb ze niet nageteld. Ik neem aan dat ze dat daar in Zoetermeer wel kunnen.

 • no-profile-image

  ex-boer

  Robert Bodde bedankt voor de link. Ik heb de betreffende pagina 25 doorgenomen. Tot mijn verbazing heb ik kunnen vernemen dat naast de Nederlandse productie van varkensvlees er ook nogal een hoeveelheid varkensvlees door Nederland wordt geïmporteerd. En wel een hoeveelheid die in omvang de halve Nederlandse consumptie omvat. En wat moet je van die import van varkensvlees gaan denken. Grote kans dat de Nederlandse consument een karbonaatje op het bord krijgt dat afkomstig is van een varken uit het buitenland.? Zeg het maar. Het valt in ieder geval niet te bewijzen. Maar bij mij roept het wel de gedachte op dat de consument die het hardst roept om dierwelzijn voor het Nederlandse varkens, zonder het zelf in de gaten te hebben, tegelijkertijd zit te smullen van varkensvlees dat uit het buitenland afkomstig is. Dierwelzijn voor de Nederlandse varkens oké, maar dan ook geen kilo varkensvlees meer importeren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Tja, ex-boer, vlees, zuivel, bloemen: er wordt veel geimporteerd van wat we zelf al produceren in hoeveelheden die soms het (drie-vier-vijf) dubbele zijn van wat we in NL consumeren. Netto is NL dus nog altijd grote exporteur, maar de mainports/logistiek, de verwerkende industrie en de veiling zijn zo sterk, dat allerlei stromen naar Nederland gevoerd worden en dan weer verder gaan. Het belang van deze verenigde 'agribusiness' is inmiddels in werkgelegenheid en bijdrage BNP veel groter dan de primaire produktie. In zekere zin zijn we dus de concurrent van onze eigen industrie: zij hebben belang bij lage grondstof prijzen, boeren bij hoge. Aan de andere kant is mede dankzij deze stromen de 'vlecht' van produktieketens zeer goed gefinetuned. Door goede mogelijkheid voor verwaarden van bij- en reststromen ontstaat een 'cascade' van bv energie en eiwit die in NL beter verloopt dan in de meeste andere landen. Dat is een reden waarom voerkosten in NL relatief laag zijn en alleen al daarom zal er altijd veehouderij blijven. _____________________
  Maar 'geen kilo varkensvlees meer importeren' dat zit er qua beleid voorlopig niet in. Hans verdedigt het hier ook met hand en tand: het is juist tijd voor een eerlijke houding. Zolang wij willen exporteren, dan mogen anderen dat ook. Zij (vooral BRIC; brazil, rusland, india, china) eisen toegang tot de rijke en dichtbevolkte EU afzetmarkten. Wat de EU op haar beurt eist, is bepaalde kwaliteitseisen en traceerbaarheid. Iets waar in landen met minder geinstitutionaliseerde veesector helemaal niet altijd makkelijk aan voldaan kan worden. ________________
  Maar om al die redenen is het juist zo interessant om in Nederland geproduceerd varkensvlees als zodanig te onderscheiden. Comfort class zou daar een mogelijkheid toe zijn. Maar bij jou zou het argument "in NL geproduceerd" beter scoren dan "comfort class"?

 • no-profile-image

  Han

  Robert jij geeft aan, dat het persoonijke belang voor het gezamelijke belang gaat. Het gevolg is dus dat we zelfs 1 maand zonder biggen, niet rond krijgen in Europa. Als dat zo is, is een discussie als deze zinloos en vragen de boeren er om arm te leven en misschien nog armer te sterven. Als niemand de moeite en de power kan opbrengen de knuppel in het hoenderhok te gooien komt er nooit iets van de grond. Als er de Nederlandse vleesproductie geen oplossing vindt, komt die vroeg of laat uit Den Haag aangestuurd door jouw Grachtengordel. Het Q-koots debacle zal de boeren weer een stap dichterbij het einde brengen. Want de one item politiek zal de andere patijen "dwingen" ,vanwege angst stemmen verlies, om ook in deze waan mee te gaan. Dit betekent dan sneller dan we verwachten het einde van de sector door keurig via omweggen de bedrijfsvoering onmogelijk te maken.
  Laat de betrokkenen zorgen, dat ze de macht weer in handen krijgen. zo je beschrijft zijn er economisch zeer grote belangen gemoeid met deze tak van sport. Ik denk dat de hele vleessector incl. voer verwerking, meer geld in Staatskas brengen dan de im- en export van (vreemd)vlees. Hier moeten de betrokkenen toch meer mee kunnen, dan zich naar de slachtbank laten leiden.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Het tussensegment kan nooit concurreren op de wereldmarkt. Dus het blijft altijd een product voor een lokale markt. Nederland en de driehoek Londen-Parijs-Berlijn.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Dierenwelzijn zal nooit het enige unieke verkoopargument zijn van een tussensegment. Is het dat wel, dan zal het slechts een tijdelijk iets zijn.
  Uit onderzoek blijkt dat gezond, gemak en smaak belangrijke motieven zijn om een aankoop te doen. Dierenwelzijn is niet een leidend argument, maar kan wel ondersteunend zijn in het totale pakket. Voor een tussensegment wil de consument volgens onderzoek zo'n 10% meer betalen.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Nog maar één poging. Twee keer een stukje geschreven en weg was het! Maar niet op het net....
  Dierenwelzijn is niet het unieke verkoopmotief om het vlees uit een tussensegment te kopen. Uit onderzoek blijkt dat gezond, gemak en smaak de belangrijkste motieven zijn om dit vlees te kopen. Dierenwelzijn hoort daar niet bij. Wel kan dierenwelzijn ondersteunend zijn in een nieuw marktconcept. Of het kan hooguit een tijdelijk argument zijn om dit vlees in de markt te zetten.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Nou excuus, het was er dus wel....

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Annechien, ja het is er wel maar zijn de boeren die 10% weer kwijt. Serieus, die !0% die consumenten meer willen betalen, winkelprijs, hoeveel is dat dan voor de boer die het extra werk doet? Gaat iedereen onderweg van die 10% mee-eten?

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Paul, in elk geval moet de boer zijn deel krijgen. Dat kan ook omdat hij iets aanbiedt wat niet iedereen heeft. Dus is er een relatieve schaarste en daardoor heb je als boer een betere positie. Idealiter. In elk geval zal het in het begin zo kunnen werken.
  Het vergt mijns inziens een uiterste inspanning om te zorgen dat de boer zijn deel krijgt. Dat is ook het deel wat het meest spannend is.

 • no-profile-image

  stan quinten

  Natuurlijk moeten we werken aan het dierwelzijn. het kan eenvoudig beter door naar lekaar te luisteren en de informatie door de keten goed te communiceren naar de consument. We zullen het samen moeten doen, boeren, vleesverwerkers en de supermarkten. De laatste 18 maanden hen ik veel boeren bezocht en er een gigantische drive om te veranderen en diervriendelijker te produceren. We gaan samen aan de slag om te kijken of het echt anders kan. We moeten echter wel vanuit de basis gaan rekenen zodat de drive naar verbeteren gestimuleerd wordt

 • no-profile-image

  josien kapma

  Stan, heel leuk jouw enthousiasme. Jouw rol is blijkbaar verderop in de keten? Boeren wíllen wel zeg je, hoe schat jij de kans in dat boeren ook *in staat gesteld worden*? Dus dat die meerprijs voor de producent ook daadwerkelijk komt en blijft?

 • no-profile-image

  Willem

  Ik juich het toe alle instanties bezig zijn met deze comfortclass stal. Maar laten we even eerlijk zijn, iedere varkenshouder weet dat al dat onderzoek echt weggegooid geld is. Een varkenshouder is nogal gek om hier 1 euro in te investeren, nog maar te zwijgen of je überhaubt nog moet investeren in de Nederlandse varkenshouderij, patient is overleden alleen hij weet het zelf nog niet. In Oost Europa wordt de gangbare varkenshouderij gesubsidierd met 40% op investeringen, op het houden van de dieren is zelf in meer en mindere mate subsidie: dit jaar per afgeleverd roemeens varken ongeveer 30 euro, Hongarije 7-8 euro. Dit omdat de varkens dan beschikken over water, 40 lux lichtintensiteit, voldoende frisse lucht etc, alles wat in Nederland basis voorzieningen zijn.
  Investeringssubsidies op stallen die IPPC waardig zijn: dit betekend voor vleesvarkensstallen volledig rooster met rioolsysteem. Niks geldverslindende luchtwassers waar alleen Uniqfill, Inno-+ en anderen beter van worden.
  Produceren tegen de laagste kostprijs telt.
  Vanwege de lagere aanschafprijs van kippenvlees in de supermarkt kopen consumenten op dit moment vanwege de crisis liever kip dan varkensvlees. Dit resulteert erin dat kippen duurder zijn dan varkens!!

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Bedankt voor alle reacties. Ook deze discussie sluiten we af, Josien maakt weer een samenvatting. Morgenochtend start een nieuwe discussie.

Laad alle reacties (117)

Of registreer je om te kunnen reageren.