Varkenshouderij

Achtergrond

Varkenshouderij in Finland

Net terug van vier dagen in het koude Finland, voor het verzorgen van presentaties. De overeenkomsten zijn treffend: Finse collega’s verschillen amper van varkenshouders in Nederland.

Nederlands trots buiten de landsgrenzen

Zojuist vier dagen varkenshoudend Finland bezocht. Een uitgebreide presentatie verzorgd voor een congres met 200 varkenshouders en bedrijfsleven. Hun vragen getracht in te vullen over de Nederlandse varkenshouderij, fokkerij en varkensketen. Eenmaal aanwezig natuurlijk de gelegenheid benut voor het bezoeken van een varkensbedrijf en de Finse fokkerij. Tijdens het tweedaagse congres had ik alle tijd om bij te praten met collega’s, opvallend zijn de vele overeenkomsten. Een beetje chauvinistisch zijn wij Nederlanders natuurlijk wel, buiten de eigen landsgrenzen zijn we trotser op onze varkenshouderij dan er binnen. Nederland wordt in veel landen als een lichtend voorbeeld gezien en alle grotere varkenshouders in Finland hebben ooit Nederland bezocht en er contacten opgedaan. Op de varkensbedrijven komen we volop Schippers, Nooyen, IC en Jovas tegen.

Finnen bewonderen vakmanschap Nederlandse varkenshouders

Op ons bedrijf, vooral in de showroom, krijgen we jaarlijks tientallen buitenlandse bezoeken. Uit die hoek is ook deze Finse vraag voortgekomen. Tijdens alle presentaties verwonderen zij zich er over dat we in Nederland overleven ondanks de torenhoge kosten van mestafzet, varkensrechten en overheidsbemoeienis. Het vakmanschap van de Nederlandse varkenshouder en de positie in de keten moet volgens hen toch wel meer dan uitmuntend zijn. In onze Nederlandse genetica zijn ze ook meer dan geïnteresseerd. En de nieuwste loot, FarmFocus, biedt perspectieven. Het vakmanschap van de Nederlandse zeugenhouder is inderdaad fors bovengemiddeld. Nog nooit ben ik een land tegengekomen dat hieraan kan tippen. Ondanks dat of misschien juist doordat we onszelf steeds weer aan laten praten dat het beter moet, dat onze gezondheidsstatus matig is, doen we het gewoon goed. Voor wat betreft de vleesvarkenshouderij laten we wel steken vallen. De Finse houderij brengt per jaar 21 biggen groot, maar realiseert een groei bij de vleesvarkens ver boven de 800 gram per dag.

Oprichting Finse vakbond van varkenshouders

De varkensketen ligt in Finland onder regie van de twee slachterijen Atria en HK, die elk 50 procent van de markt invullen en daarnaast veel samen doen. Zo hebben ze de fokkerij in beheer, alsook de voerindustrie en zelfs de gezondheidsdienst. Op deelgebieden werken ze waar mogelijk samen met buitenlandse partijen, waaronder GD Deventer. Sinds enkele jaren investeren ze buiten de landsgrenzen, in onder meer Rusland. De Finse varkenshouders beginnen te morren dat hun slachterijen en aanverwante industrieën het ogenschijnlijk goed hebben en volop investeren, waar varkenshouders stoppen uit armoede. Om tegenwicht te bieden hebben ze enkele jaren terug hun eigen vakbond opgericht, waar de slachterijketen allerminst blij mee was. De directie vertelde mij echter dat ze nu niet meer anders kunnen dan deze vakbond omarmen, en nu toch met hen strategische gesprekken aanknopen.

Finland telt 135.000 zeugen

Ondanks dat Finland maar 135.000 zeugen kent, acht keer minder dan Nederland, dat op zijn beurt acht keer kleiner in oppervlak is, zijn er enkele grote bedrijven van duizenden zeugen. Deze varkenshouders heb ik op het congres gesproken, waarbij ze aangaven met een scheef oog naar buurland Rusland te kijken, waar de prijzen oplopen tot 2 euro levend. De Finse overheid stelt nauwelijks eisen, de slachterijen des te meer. Import van levende varkens kunnen ze tegenhouden omdat ze zelf de veterinaire instituten in eigendom hebben. Export van levende varkens, daarentegen, is moeilijk te boycotten.

Ketenregie moet niet bij de slachterij liggen

Er treden dus vergelijkingen op met het andere Scandinavische land, Denemarken. Net toen de slachterijketen dacht dat ze alles collectief goed geregeld hadden, gingen de varkenshouders over de grens kijken. De vleesvarkenshouders liggen aan het infuus en Danish Crown verlaat het thuisland met stille trom. De zeugenhouders doen nog wanhopige pogingen in Duitsland, België en Nederland en nu blijkt dat de Deense technische staat van dienst toch geen walhalla is. Het bevestigt voordelen, maar bovenal kwalen van geregisseerde ketens door de industrie/slachterij. Het bevestigd ook dat varkenshouders zich moeten organiseren om samen met de keten tot betere resultaten te komen. Regie dient hierbij voor een belangrijk deel bij de varkenshouders zelf te blijven, zij zijn immers de primaire voedselproducenten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.