Varkenshouderij

Achtergrond

Afschaffen castratie moet draagvlak hebben

Afschaffen van biggencastratie heeft slechts toekomst als zo'n stap wordt gedragen en geaccepteerd in alle geledingen en producenten van de vleessector.

Die conclusie valt te trekken uit een enquête die onlangs werd gehouden onder 120 varkenshouderijspecialisten die deelnamen aan een internationale vleesweek. Die werd georganiseerd door de universiteit van Bonn.

Het feit dat er nog geen betrouwbaar detectiesysteem voor berengeur op de markt is, is volgens de deelnemers aan de enquête op de korte en middellange termijn de belangrijkste hinderpaal om te komen tot volledige afschaffing van de castratie.

Die afschaffing is zeker de komende vier jaar nog niet mogelijk, aldus de geënquêteerden. Uit de enquête blijkt wel dat ongeveer de helft van de ondervraagden de afschaffing van castratie ver voor 2019 mogelijk acht.

Zo’n 35 procent van de ondervraagden acht de afschaffing van castratie ook op de lange termijn onrealistisch. De ondervraagden zijn in grote meerderheid van mening dat het zeker tot 2019 zal duren voor er een betrouwbare techniek beschikbaar zal zijn om berengeur te detecteren.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de castratieproblematiek in Duitsland zeer verschillend wordt beoordeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.