Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Abab: rendement per vierkante meter beter

Het rendement per vierkante meter hokoppervlak is een beter kengetal voor de berekening van het rendement in de vleesvarkenshouderij dan het tot nu toe gehanteerde kengetal van rendement per aanwezig dier.

Die conclusie trekt accountants- en adviesbureau Abab uit een onderzoek naar rendementsberekeningen op vleesvarkensbedrijven. Abab gaat naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek nieuwe kengetallen implementeren in de bedrijfsadministraties die het in de vleesvarkenshouderij voert.

Abab gaat werken met de kengetallen voerwinst per plaats, voerwinst per vierkante meter hokoppervlak, saldo per plaats, saldo per vierkante meter hokoppervlak, groei per plaats en groei per vierkante meter hokoppervlak. Varkenshouders kunnen op hun persoonlijke account via internet per kwartaal hun resultaten op dit gebied volgen.

Abab deed onderzoek aan de hand van gegevens van 75 bedrijven met gemiddeld 3.500 vleesvarkensplaatsen verspreid over heel Nederland. Op de bedrijven werden de hokoppervlaktes inclusief de ruimte voor trog en of voerbak opgemeten. Aan de hand van de opgenomen gegevens van de bedrijven werden de voerwinsten per aanwezig dier en de voerwinst per vierkante meter hokoppervlak berekend.

De uitkomst was dat de varkensbedrijven met de hoogste voerwinst per aanwezig dier niet dezelfde bedrijven zijn als die met de hoogste rendementen per vierkante meter staloppervlak. Uit het onderzoek bleek dat de bedrijven vooral door een hoge productie per vierkante meter hokoppervlak een beter rendement weten te realiseren.

De topbedrijven gemeten naar voerwinst per vierkante meter hokoppervlak realiseerden een voerwinst van 130 euro per vierkante meter.

De topbedrijven gemeten naar voerwinst per aanwezig dier realiseerden een voerwinst van 121 euro per vierkante meter hokoppervlak.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Rendement

    Voerwinst is een achterhaald kengetal, eindresultaat, daar draait het om.

Of registreer je om te kunnen reageren.