Varkenshouderij

Achtergrond

PVV-bestuur verlaagt heffing varkens met 1 cent

Het PVV-bestuur heeft gisteren op voorstel van LTO varkenshouderij-voorzitter Annechien ten Have de voorgestelde heffing voor varkens met een cent verlaagd.

Die heffing is voor het komende boekjaar nu vastgesteld op 26 cent per dier. De heffing voor de varkenshouderij is voor het eerst voor alle diercategorieën gelijk. De verlaging van de heffing komt ten laste van de huishoudelijke heffing van het PVV, waaruit de kosten van het secretariaat worden bekostigd. Ten Have wees er tijdens de bestuursvergadering op dat er ruimte in de begroting zat om de heffing te verlagen. Gezien de moeilijke financiële situatie op veel bedrijven stelde zij voor de heffing te verlagen. Het voorstel werd daarop overgenomen door het hele bestuur.

Voor het overige is de PVV-begroting en het werkplan van het PVV voor het komende jaar ongewijzigd goedgekeurd. De begroting sluit met een tekort van ruim 2,1 miljoen euro. Dit wordt gedekt uit de reserve’s. Voor 2010 verwacht het PVV een stijging van de uitgaven van 800.000 euro. Die hogere kosten zitten vooral in hogere uitgaven voor kwaliteitsprojecten in de runder- en varkenssector, waarvoor 650.000 euro is uitgetrokken. Ook worden er meer kosten gemaakt voor het Diergezondheidsfonds, van waaruit de dierziektebestrijding wordt gefinancierd. Per 1 januari moet een nieuw convenant met de overheid van kracht worden, maar nu is al wel duidelijk dat de kosten hoger worden.

De kosten van het PVE secretariaat komen lager uit door een daling in het aantal werknemers (fte's) Het PVV verwacht in de varkenssector hogere heffingsopbrengsten omdat de export van varkens naar verwachting zal stijgen. In de rundersector blijven de heffingen gelijk. In de schapensector wordt het tarief met 6 cent verhoogd. De heffingen voor kalveren stijgen naar 1,08 per dier. Verder krijgt ook de vleesindustrie te maken met hogere heffingen in verband met de ontwikkeling van het virtueel communicatieplatform voor de vleessector.

Of registreer je om te kunnen reageren.