Varkenshouderij

Achtergrond 574 x bekeken 23 reacties

'Broeikasgas voor helft afkomstig van veehouderij'

Het World Watch Institute (WWI) in Washington zegt dat de bijdrage van de veehouderij aan de broeikasgassen veel groter is dan de wereldvoedselorganisatie FAO berekent.

Het WWI zegt dat de helft van de klimaatverstorende gassen op het conto van de veehouderij komt. De auteurs zijn milieuspecialisten Robert Goodland en Jeff Anhang, die beide voor de Wereldbank werken. De Wereldbank werkte vijf jaar geleden mee aan het FAO-rapport waarop Goodland en Anhang nu kritiek geven.

In 2006 kwam de wereldvoedselorganisatie FAO met een berekening dat 18 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen kan worden toegeschreven aan het vee. Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving berekende dit jaar dat de uitstoot van de veehouderij juist lager is dan de FAO berekende en kwam uit op 12 procent.

Anhang en Goodland beweren ondermeer dat het FAO-rappor de methaanproductie onderschat en te lage cijfers over de omvang van de veestapel gebruikt. Hoofdauteur van het FAO-rapport, Henning Steinfeld, wilde gisteren nog niet reageren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geen boer

  en de mens, hoeveel ademt díe wel niet uit! WWI, dóe er eens iets aan! ...zucht, 't is nog lang niet genoeg crisis wanneer risicoloze mooiebaantjesmeneren goed betaald worden om slechts zulks te debiteren...

 • no-profile-image

  Mien

  De grootste vervuilers zijn wij mensen zelf. Wij produceren zelf co2, en dan rijden we in auto's en gaan met het vliegtuig op vakantie etc... Hoef je niet voor gestudeerd te hebben.

 • no-profile-image

  varkens

  Men moet ook eens wat meer kijken naar de CO2 die de veehouderij onttrekt uit de industrie... De veehouderij zorgt er namelijk voor dat een hele hoop restproducten uit de industrie(die anders ook CO2 uitstoten) nog nuttig gebruikt worden. De uitstoot hiervan wordt dan echter wel weer meteen toegerekend aan de veehouderij. Dit terwijl de veehouderij in dit opzicht goede zaken doet!!

 • no-profile-image

  De mens komt en de mens gaat

  Die opwarming van de aarde spaart wel op de verwarmingskosten. Aan elk nadeel kleeft wel een voordeel. Gaat de opwarming van de aarde extreem, dan neemt de natuur wat ze gegeven heeft. En de aarde wordt niet meer door de mens, maar door de dino's geregeerd. Jurassic future park is zo de toekomst voor deze aardbol.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Bij Spotvogel is ook de wens de moeder van de gedachte. Ook hij is een mensenhater en heeft daarbij waarschijnlijk vanuit het feit dat hij voortkomt uit een rood nest een rode waas voor zijn ogen. Geen onderzoek, geen analyse van hetgeen de populistische linkse kerk de burgers voorschotelt. Kijk ook eens naar feiten die door inmiddels heel veel wetenschappers in de discussie naar voren brengen, het internet staat er vol van. In Engeland heeft een rechter de film An inconvenient thruth van Al Gore verboden om dat de wetenschappelijk gezien zelfs enige tientallen niet onderbouwde en onjuiste stellingen ventileerde.
  De tegenhanger, The great climate swindle, wordt door de Gore-adepten de grond in geboord, terwijl in die film klimaatwetenschappers aan het woord zijn en de film van Gore alleen zijn eigen mening verkondigd wordt.
  Bron: www.klimaatfilosoof.nl.
  En spotvogel, als je lekker op een bergtop wilt gaan zitten, niemand houdt je tegen.

 • no-profile-image

  Jan Braakman

  @ Leen: het gaat over veehouderij (zowel runderen, kippen als varkens); en inderdaad: ook de extensief gehouden runderen op de Argentijnse pampa's tellen mee evenals de runderen in de Oostvaardersplassen.

 • no-profile-image

  realist

  In 40 jaar tijd is ook de wereldbevolking verdubbelt

 • no-profile-image

  Brabant

  Yep, en de runderen, 12 miljoen varkens, kippen vertienvoudigd.

 • no-profile-image

  Berend Bojte

  Steeds meer wetenschappers ( en dat zijn er in de wereld inmiddels enkele tienduizenden) hebben zeer, zeer grote twijfel betreffende de globalwarmingtheorie. Steeds meer lijkt het er op dat perioden van verhoogde zonnne-activiteit (zonnevlekken) het klimaat beïvloeden. De Maya's wisten dit al en stemden hun kalender er op af.
  Bovendien schijnt als gevolg van de zonne-activiteit de wisselwerking van de oceanen en zeëen verantwoordelijk te zijn voor een lichte temperatuurstijging wereldwijd, die stijging is overigens al een jaar of acht niet meer aan de orde. De gemiddelde temperatuur op aarde is zelfs enigszins dalende. Uit onderzoek kan tevens worden vastgesteld dat de uitstoot van CO2 de temperatuur vertraagd volgt en niet andersom. De mens is slechts voor enkele procenten debet aan CO2 productie in de wereld, de landbouw/veeteelt slechts hier weer een fractie van.
  Enkele weken geleden werd bekend gemaakt dat verschillende meetstations van ons aller KNMI verkeerd opgesteld stond, te dicht bij gebouwen, in de luwte, te dicht bij verkeersintensieve gebieden. De temperatuurmeting zou hierdoor minimaal een halve graad te hoog liggen, dit is ondermeer in de USA al eerder onderzocht, de afwijkingen waren daar nog groter.
  Op grond van deze foutieven metingen en modellen met zoveel parameters dat zelfs een computer geen adequate berekening kan geven doet o.a. het KNMI een klimaatvoorspelling voor de komende 50 tot 100 jaar. Ze kunnen nog niet eens het weer effectief enkele dagen vooruit voorspellen.
  Op basis van niet onderbouwde aannames, dogma's, wishfull thinking en verdraaiing van en selectief shoppen uit onderzoeken wijzen verschillende instituten en politieke partijen een zondebok aan, zodat er weer fondsen aangeboord kunnen worden om zichzelf en hun "onderzoek" naar de broeikasgastheorie in stand te houden. Inderdaad, bevolkingsgroepen die electoraal niets voorstellen kun je gemakkelijk de schuld geven als je hen ook al beschuldigd hebt van dierenmishandeling, vervuiling van bodem lucht en water en op grote schaal het opsouperen subsidies.
  Waar leven die onderzoeksinstituten dan van ?

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Jan Braakman, nog nooit gehoord van het Petition Project, dit is ondertekend door 31.000 wetenschappers - ook velen die eerder klimaatalarmisten waren - wereldwijd die de globalwarmingtheorie zeer ernstig in twijfel trekken en zeker de werking van CO2 en de vermeende invloed van de mens hierop. Toch geen klein aantal dunkt me ? Betreffende het IPPC, hen is gevraagd uit wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat er verband is tussen de activiteiten van de mens die zouden leiden tot opwarming van de aarde en de relatie met de uitstoot van CO2. Het "bewijs" werd geleverd met behulp van modellen en computers, niet door feiten en onderzoek. Ook uit de rapporten van het IPPC blijken steeds vaker nuances. Wat vaak naar buiten komt zijn de summary's, samenvattingen dus waar de nuances en kritische geluiden niet de pers bereiken. Is immers niet politiek correct.
  Ook in Nederland verschijnen steeds meer kritische publicaties van wetenschappers zoals Begemann, Rörsch, Tennekes, Thoenes en vele anderen, in o.a. De Groene rekenkamer en het blad Spil.
  Bron: Spil, een kritisch blad aangaande klimaat, voedselproductie en landbouw.
  Zou ik maar eens in verdiepen als ik jou was.

 • no-profile-image

  Leen

  Waarom heet dat "veehouderij" en geen runderen? Net alsof het verschil maakt of de dieren voor commerciele doeleinden worden gehouden danwel in de vrije natuur rondlopen. Deze terminologie pleit de in het wild levende runderen (Oostvaardersplassen) vrij zodat de veehouderij voor de zgn. milieubelasting mag opdraaien. Dat kan volgens mij geen reeele voorstelling van zaken zijn.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Goeie reacties Berend Botje en melkveehouder. Ik lig niet wakker van dat hele CO2 verhaal. Het CO2 probleem is begonnen door mensen die er van afhankelijk zijn voor hun inkomen. Uit chore samples van boringen in poolijs is gebleken dat het CO2 gehalte in de lucht in het verre verleden tot acht keer hoger was dan het nu is. Ook was de aarde in de zelfde periode een stuk kouder dan die nu is. De wetenschappers zijn voor hun inkomen afhankelijk van de CO2 en Global warmig/climate change theorie. Telkens moeten onderzoekken worden aangedikt om de aandacht het publiek niet te verliezen. Je vraagt je af wat er waar is aan al die onderzoeken. Ik denk dat de overheid een aantal van die onderzoekers een baan moet geven voor het leven in ruil voor eerlijke degelijke informatie zodat we er eindelijk een keer achter komen wat er gaande is. De vorige winter in het hoge noorden was de koudste in 26 jaar en hier in het zwoele zuiden hadden we nb in maart nog -35 Celcius.

 • no-profile-image

  Jonas

  Triest om te constateren dat de journalisten van het AGD (toch op zijn minst één) ook al links zijn. Het lijkt er op dat ze willens en wetens de veehouderij in een kwaad daglicht willen stellen, en zich vervolgens ook nog eens gaan verdedigen als aan de waarde van hun verhaal getwijfelt wordt. Hoor en wederhoor is blijkbaar niet meer van toepassing in de journalistiek van AGD. Snel publiceren voordat anderen het verhaal kunnen nuanceren.
  In- en in-triest!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Voor de forse uitstoot van CO2 is er een simpele verklaring; we zijn in een eeuw tijd alle ( in tienduizenden jaren opgebouwde) fossiele resten cq. fossiele brandstoffen aan het verbruiken. Dit is de oorzaak van de forse toename van CO2 uitstoot. Dat een hoog CO2 gehalte de groei van gewassen stimuleert is in de tuinbouw goed bekend. Het zal in de vrije natuur niet anders zijn, planten- en bomengroei wordt gestimuleerd door deze extra CO2 ( en de stikstofuitstoot van het verkeer) Door de vertering van deze bovenmatige plantengroei komt het broeikasgas methaan vrij. Hetzelfde methaan als bij de veehouderij. Al met al kan enkel de conclusie zijn dat, v.w.b de CO2 en methaan uitstoot, de energievoorziening de hoofdschuldige is van de (eventuele) klimaatveranderingen, en niet de veehouderij die hier maar een marginaal aandeel in heeft. Ik ben het met onderstaande reacties wel eens; leg de nadruk vooral op een andere sector om zo als industrie en overheid buiten schot te blijven.

 • no-profile-image

  Ton

  Wie gelooft die onzin nog? Het is een groep mensen die gewoon zijn zakken wil vullen! Dan moet je een probleem verzinnen en veroorzakers zoeken van het probleem! Het grootste probleem is dat, als er echt een probleem is de mensen het niet meer geloven! Veel mensen zijn niet instaat of te lui om hun eigen probleem op te lossen. En dan willen ze klimaat sturen! Laat ze eerst maar eens beginnen om alles netjes te onderhouden! Kort gezegd, maak van de aarde geen grote rotzooi, geen grote wildernis! Laat het netjes over aan je na geslacht en nog betaalbaar ook! Besteed het geld nuttig, niet aan onzin!

 • no-profile-image

  Theo Verwijst

  De KLM gaat op plantaardige kerosine vliegen en daarmee wordt de luchtvaart straks klimaatneutraal!!!
  Nu wil ik wel graag uitgelegd krijgen waarom koeien niet meer in de wei mogen, omdat ze plantaardige winden laten.........

 • no-profile-image

  Drentse Boer

  Als er een milieuprobleem is of bedacht word, dan kunnen de geleerden 2 dingen doen:
  - De ware oorzaak uitzoeken en hier diep onderzoek in vestigen, waarschijnlijk is 95% of meer afkomstig van de natuur zelf (vulkanen, verrottend gras/hout etc., dieren/mensen, onderzeese gassen).

  En de onnatuurlijke veroorzakers zoals, scheepvaart (stookolie-oceaanschepen, globalisering), vliegtuigen, industrie, auto's/vrachtwagens/machines) bij de naam noemen en hierna ongelooflijk veel machtige bedrijven tegen je krijgen.

  - Of "we" geven de boeren de schuld, is een maar kleine groep ondernemers met weinig politieke macht, en die mest stinkt sowieso daar hebben niet-boeren toch al een hekel aan en de echte veroorzakers klagen ons niet maar steunen ons zelfs met miljoenen.
  De politici zijn vaak zo dom om dit ook nog te geloven en op basis van zo'n "onderzoek" maatregelen te nemen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik krijg toch altijd wat kromme tenen bij dit soort discussies. De vraag is of we met een klimaat varandering te maken hebben doordat er meer runderen gehouden worden dan pakweg 40 jaar geleden, of dat er zoveel meer fossiele brandstroffen verbrand worden.

 • no-profile-image

  Han

  Al lezende moet ik tot de conclusie komen , dat de schrijver dezes niet twijfelt aan de invloed van de mens op de opwarming. Vanwege het feit dat er meer mensen voor deze theorie stemmen dan tegen deze theorie zijn.
  Ik kan dus aannemen dat zijn voorganger ten tijde van Darwin tegen de evolutie geweest moet zijn. Er was 1 Darwin en enkele volgelingen het eens met de theorie de rest waren op Bijbelse gronden tegen de evolutie.
  Ik heb het idee, dat ook hier hetzelfde geldt. Ookal zijn wij schuldig aan de opwarming, dan zullen al onze maatregelen niet meer helpen. We zijn door ons gepolder met alle nodige maatregelen iedere keer te laat. We praten al meer dan 40 jaar over de klimaat problemen en zijn niet verder gekomen, dan enkel nieuw bakken natuur gebiedjes als antwoord op de vragen die de club van Rome reeds in hun eerste publicatie stelden. Voor mij is de klimaat verandering geen probleem maar een uitdaging om ons aan te passen, dan overleven we. Wachten we af en laten het over aan de hogere machten, dan gaat het mis. Ik wil eindigen met volgend Russisch gezegde;
  Vertrouw niet op God
  maar vertrouw de landbouwdeskundige.

 • no-profile-image

  dirk

  Kiijk maar eens op de volgende sites voor een ander eerlijker zicht op de milieu aangelegenheden:degroenerekenkamer.nl en klimatosoof.nl.Dan kun je zien hoe we aan alle kanten bedonderd worden.Lees ook het boek van Vaclav Klaus dan ga je begrijpen wat er allemaal achter steekt.Hier wordt ik niet vrolijk van!

 • no-profile-image

  Jan Braakman

  @ Berend Botje. Wellicht zijn er 'steeds meer' wetenschappers, die twijfelen over de global warming theorie. Maar die 'steeds meer' wetenschappers vallen in aantal in het niet bij de groep wetenschappers die er over eens is dat er wel degelijk wat aan de hand is. In de wetenschap is algemene consensus over het IPCC-rapport over de verandering van het klimaat en de invloed van de mens daarop.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik vertrouw niet een landbouwdeskundige en zou niet weten waarom er in Warmerdam enige kennis omtrent dit dossier voorhanden zou zijn.
  Maar ik wil hier wel dit statement plaatsen, dat het strakjes, als de toppen van Mont Blanc en Himalaya nog maar amper boven water uit rijzen, te laat zal zijn als iemand vraagt of de kraan uit kan! En daarom heb ik het helemaal gehad met mensen!

 • no-profile-image

  Boer

  De noormannen verbouwden meer dan duizend jaar geleden al graan op groenland en binnenkort kan dat mischien weer. So what's the big deal?

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.