Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Begin 2010 duurzame varkenshouderijsystemen

Het project Varkansen presenteert begin volgend jaar ontwerpen voor een duurzame varkenshouderij aan minister Gerda Verburg.

Het project van onder andere Wageningen UR werkt sinds vorig jaar aan de voorbereiding van een zogenoemde duurzaamheidssprong voor de varkenshouderij.

Varkenshouders, ketenpartijen, wetenschappers en beleidsmakers werken samen aan het ontwerpen van varkenshouderij­systemen die uitgaan van de 4P-benadering.

Dit wil zeggen dat de systemen de behoeftes en wensen van ondernemers, consumenten, burgers en milieu verenigen. Aandachtspunten van het project zijn bijvoorbeeld de maatschappelijke acceptatie, rentabiliteit, klimaatvriendelijkheid, dierenwelzijn en internationale concurrentiepositie van de sector.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Onno van Eijk

    De titel van dit berichtje zet u misschien op het verkeerde been. Het project Varkansen loopt van 2008 tot begin 2010. We werken nu aan de laatste ontwerpen en zullen de eindresultaten begin 2010 presenteren.


    Onno van Eijk, co-projectleider Varkansen, Wageningen UR Livestock Research

Of registreer je om te kunnen reageren.