Varkenshouderij

Achtergrond 193 x bekeken

Merkkaasstrategie loont

Goede melkprijs van zuivelcoöperatie Cono is resultaat van een consequente strategie.

Cono Kaasmakers betaalde in 2007 de beste melkprijs. De zuivelcoöperatie betaalde voor een melkplas van 500.000 kilo standaardmelk per jaar 1 cent per 100 kilo meer dan Bel Leerdammer, 19 cent meer dan DOC Kaas en 54 cent meer dan Milcobel.

Het verschil met de grote zuivelaars in de melkprijsvergelijking varieert van €2,30 per 100 kilo bij Friesland Foods tot €4,21 bij Arla. Campina zit daar tussenin.

Cono heeft het goed gedaan, doet het al jaren goed. Over de periode 2004-’07 betaalde Cono bijna €1,60 per 100 kilo meer dan het gemiddelde van de bedrijven in de Boerderij-vergelijking. Dat is dus voor ‘onze boer’ met een leverantie van 500.000 kilo een voordeel van ruim €8.000 per jaar. Over de afgelopen 5 jaar beurde de Cono-melkveehouder €40.000 meer dan de gemiddelde melkveehouder. Daar heeft hij niets extra’s voor hoeven doen dan zijn koeien veel gras voeren. De Cono-vergoeding voor weidegang is in de melkprijs nog niet eens meegenomen.

Wat kan een andere melkveehouder of zuivelonderneming daar nu mee? Dat is niet al te veel.
- Overstappen naar Cono en meeliften op het succes?
Kan niet. Cono heeft een ledenstop.
- Net als Cono alleen maar kaas maken?
Misschien. Is echter geen garantie voor de hoogste melkprijs. Al moet gezegd dat DOC Kaas het in 2007 goed gedaan heeft. Nu in 2008 echter is de DOC-voorschotprijs harder gedaald dan die van Cono.
- Alleen maar kwaliteitskaas maken en voor veel geld verkopen?
Zou kunnen. De meeropbrengst is in de regel groter dan de meerkosten. Maar wie moet al die kwaliteit kopen? Produceren zonder markt is zinloos.

Dat neemt niet weg dat in de uitslag van de Boerderij-melkprijzenvergelijking een opdracht ligt verscholen voor de ondergemiddelden. Per saldo is er echt wel wat te leren van Cono, namelijk dat consequent werken aan een gekozen strategie op den duur vruchten afwerpt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.