Varkenshouderij

Achtergrond

Wat schoonst is, kan schoner

De intensieve melkveehouderij heeft meeste mogelijkheden om broeikasgas te beperken.

Wereldwijd bekeken doet de Nederlandse melkveehouderij het niet zo gek als het gaat om uitstoot van broeikasgassen. Intensieve bedrijven met een hoge melkproductie per koe, dat zijn de Nederlandse, stoten per kilo melk minder broeikasgas uit dan extensieve bedrijven in sommige gebieden elders in de wereld. De productie van 100 kilo melk in Peru levert blijkens onderzoek 60 kilo méér broeikasgas op dan de productie van 100 kilo melk in Nederland. Dat is de helft meer.

De cijfers komen uit een klimaatcongres 2 weken geleden in Schotland, 1,5 jaar na het rapport van de wereldvoedselorganisatie FAO waarop de Nederlandse campagne ‘Zien is geloven’ is gebaseerd. Deze richt zich op bewustmaking van boeren van de uitstoot van broeikasgassenproductie van hun bedrijven.

Volgens de FAO wordt 18 procent van het wereldwijde broeikaseffect veroorzaakt door de landbouw. Daarop gebaseerd is de stelling dat, qua milieubelasting, autorijden beter is dan vlees eten.

De vaststelling dat intensieve melkveebedrijven het qua uitstoot goed doen, is niet verbazingwekkend. Vaker blijkt dat een intensieve bedrijfsvoering mogelijkheden biedt voor een relatief schone productie. In de akkerbouw en in de groenteteelt zie je dat waar het intensiefst wordt geteeld, de hoeveelheid bestrijdingsmiddel per kilo product het laagst is.

Nou is die in zeker opzicht goede score van de intensieve melkveehouderij voor de Nederlandse boer geen reden om onderuit te gaan zitten. Want wat in Schotland ook duidelijk werd, is dat waar de veehouderij het intensiefst is, de financiële mogelijkheden tot beperking van de uitstoot het grootst zijn.

De melkveesector hoort daarom met spanning uit te zien naar de eerste resultaten van de zoektocht op 100 melkveebedrijven naar mogelijkheden om de broeikasgasuitstoot te beperken. Die maatregelen moeten milieuwinst opleveren én passen in het boerenbedrijf.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.