Varkenshouderij

Achtergrond 225 x bekeken

Samen in de groene energie

De zuivelsector wil zijn eigen energie opwekken. Advies: samen uit, samen thuis

De Nederlandse zuivelsector wil in 2020 energieneutraal produceren. Dit betekent dat de hele keten – van melkveebedrijf tot en met zuivelfabriek – dan in zijn eigen energiebehoefte voorziet (exclusief de energie voor kunstmest en mengvoer). Dit zal gebeuren op het boerenbedrijf door middel van het opwekken van energie uit biomassa en het benutten van wind- en zonne-energie.

Het gaat om een invulling van het convenant Schoon en Zuinig over vermindering van broeikasgasuitstoot met 30 procent ten opzichte van 1990.Om de doelstelling te verwezenlijken gaan drie proefprojecten van start. Melkveebedrijven in Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland bouwen vergistingsinstallaties waarmee mest en voerresten omgezet worden in biogas dat nabijgelegen zuivelfabrieken kunnen benutten. Dat betekent dat boeren net zoveel biogas aan het net moeten leveren als melkfabrieken er van afnemen. Om de zelfvoorzienendheid te laten renderen, moet het mogelijk zijn het restant uit mest als kunstmest te gebruiken. Dat levert ook nog een extra energiebesparing op, want de kunstmestproductie vraagt erg veel energie. Verruiming van de regelgeving is hier cruciaal.

Maar voor welslagen is eveneens van groot belang hoe de energieproductie op het boerenbedrijf afgerekend gaat worden. De eerste signalen zijn dat de markt leidend wordt. Dat komt er dan op neer dat relatief kleinschalige boerenproducenten moeten wedijveren met soms heel grote, ook buitenlandse producenten van groene energie. Het advies ‘Boer let op u saeck’ is hier op zijn plaats.

Voorkomen moet worden dat in dit mooie en zeer ambitieuze project de boer er straks ineens achter komt dat hij sluitpost is geworden op de bulkmarkt van de uitwisselbare grondstof groene energie. Waar uitdrukkelijk wordt gesproken over een inspanning van de zuivelketen, mag het rendementsrisico niet zonder meer eenzijdig bij de boer worden weggelegd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.