Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Positief blijven

Het gaat nu eenmaal niet best in de varkenshouderij. Maar het is tijd voor wat nuanceringen.

Somberen is niet mijn sterkste punt. Zoals ik al verwachte, kreeg de laatste weblog veel kritiek. Een provocerende kop en foto, een pessimistische strekking van het artikel. Tja, negatieve reacties verzekerd. Toch was er geen woord Spaans bij, het is nou eenmaal niet best op dit moment in de varkenshouderij. Zie ook de resultaten van een voorbeeldbedrijf met 1000 vermeerderingszeugen over 2007 en 2008 (t/m week 28).

Tijd voor nuances

Dan nu de nuances. Voor wat betreft de enorme verliezen in de laatste 12 maanden, hieraan vooraf gingen een paar goede varkensjaren. Deze zullen als vanouds weer volgen. De sterk gestegen voerkosten had niemand verwacht en worden ook maar langzaam door de opbrengstprijs gecompenseerd. Het Nederlandse vakmanschap maakt wel dat we efficiënter dan gemiddeld met dit dure voer omgaan.

Overschot en tekort

Binnen de economische varkenscyclus zorgt een krimpend aanbod vanzelf voor hogere prijzen. Van Nederland hebben we niets te verwachten. Door het systeem van varkensrechten blijft het aantal varkens stabiel op 11,5 miljoen. De EU-27 telt totaal 160 miljoen varkens. Hierin zien we wel een duidelijke neerwaartse trend. Wanneer je weet dat 1 tot 2 procent al het verschil maakt tussen overschot en tekort, is de opleving in vraag aanstaande.

Ontwikkelen of stoppen

Nadenken over de toekomst, ontwikkelen of stoppen, moet iedereen doen, klein en groot. Eén van onze stallen hebben we 6 jaar terug gesloopt op het grootste bedrijf van Nederland van dat moment. Ze hadden het wel gezien met de varkens en deden mee aan de opkoopregeling. Ook stoppen boeren in Nederland en zetten de activiteiten in Oost-Europa voort. Anderen ontwikkelen het bedrijf, 10 tot 20 jaar stilstand van het bedrijf komt alleen bij de laatst zittende generatie voor.

De volgende weblog is weer als vanouds positief kritisch. Telkens zijn er leuke reacties in het veld en op de mail, gewoon met naam en toenaam. Negatieve reacties doen me echt wel wat, maar niet als ze anoniem zijn, die kan ik zelf ook wel gelijk toevoegen. Een sombere levenshouding maakt ongelukkig, dat wens je niemand toe.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    piet

    Positief denken is goed, realistisch denken nog beter !

Of registreer je om te kunnen reageren.