Varkenshouderij

Achtergrond

Einde varkensdal, nu bergopwaarts

Alle tekenen wijzen erop dat we het varkensdal verlaten. Deze week is gerst 10 procent in prijs gezakt, en Vleuten verhoogt de biggenprijs met meer dan 10 procent.

De hogere biggenprijs en de lagere voerkosten werken dubbel door op het rendement en driedubbel op de stemming. De stemming is echter nog steeds niet best. Zelfs op de zeer optimistische kijk richting 2009 van Paul Bens wordt nog negatief gereageerd. De directeur van DLV Dier, toch iemand van respectabel niveau, voorspelt € 1,80 per kilo voor de vleesvarkens en € 60,00 voor de biggen.
De EU stelt de oogstraming voor tarwe naar boven bij. Maïszaad was dit voorjaar uitverkocht en de mais staat er momenteel goed bij op de meeste plaatsen.

De negatieve stemming is ook wel begrijpelijk. Het laatste jaar was zo slecht, dat het moeilijk voor te stellen is dat een omslag aanstaande is. Maar ja, in de goede jaren 2005 en 2006 werd ook gedacht dat het nooit weer slecht zou worden.
Zelfs een buurtgenoot, leek op varkensgebied, kon op onze open dagen aan de kentekens van de auto’s zien dat 2005 en 2006 goede varkensjaren waren. Ook de bijzondere Chryslers van enkele bekende varkenshouders bleven in ons kleine dorp niet onopgemerkt. Leuke bijkomstigheden van zulke dagen.

We weten echter dat de revenuen van deze goede tijden volledig verdampt zijn in de laatste 12 maanden. Niet alleen door de opbrengsten, ook de sterk gestegen kosten sloegen een bres in de reserves.
Op alle mogelijke wijzen bekijken we waar we nog kunnen besparen. We voeren weer meer bijprodukten en stoken op hout scheelt altijd nog de helft op de gasrekening. We schakelen de verlichting vaker uit en studeren op goedkopere arbeidsvormen. Waar nodig zetten we nieuwe afzetkanalen op.

Het belangrijkste is en blijft technisch goed te presteren en de stallen optimaal bezet te houden. Het afgelopen jaar had dit maar een beperkt effect, maar in goede tijden moet je er alles uithalen wat er in zit. En die goede tijden komen er weer aan!

Voor de liefhebbers een begroting 2007 (2008 was niet wezenlijk anders) naast de verwachting voor 2009. Dit is een begroting voor een gesloten bedrijf met 500 zeugen. Het verschil in resultaat is ruim 700.000 euro. aaaaaalet op: het is een voorbeeldbedrijf. De vele reacties die hierop binnen komen variëren van laag tot hoog aangehouden kengetallen en prijzen. Het blijft een gemiddelde, het kan op maat samengesteld worden.

Foto

  • GXDOWNLOADS-BOE005332D01

Of registreer je om te kunnen reageren.