Varkenshouderij

Achtergrond 622 x bekeken 45 reacties

Schreijer: LTO verkiest melkvee boven varkens

CDA-kamerlid Annie Schreijer heeft zich gisteren kritisch uitgelaten tegen boerenbonden LTO en ZLTO. Als puntje bij paaltje komt laat LTO de melkveehouderij prevaleren boven de varkenshouderij, aldus Schreijer.

Het CDA-kamerlid deed haar uitspraken gisteren tijdens het symposium ter gelegenheid van de opening van de nieuwe stallen van Johnny Hogenkamp in Dalfsen. Volgens haar had het digestaatprobleem allang geregeld moeten zijn. ”Staat het probleem bovenaan het lijstje bij de LTO? De vraag is wat LTO doet als ze voor de keuze komt van digestaat als kunstmestvervanger of de derogatie voor de melkveehouderij.”

Maarten Rooijakkers, voorzitter van de ZLTO-vakgroep varkenshouderij weerspreekt de kritiek van Schreier. ”Ze kent haar dossiers niet.” Volgens hem zet LTO er juist op in om het onderscheid tussen graasdiermest en hokdiermest van tafel te krijgen. ”Mest is mest en het moet in alle gevallen gelijk worden behandeld. De intensieve veehouderij kan in de komende tien tot vijftien jaar een oplossing te vinden voor alle mestproblemen.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  Hoera voor Annie.
  40 jaar terug toen ik op school zat werd de melkveehouder al voorgetrokken. Kijk alleen maar naar de afdrachten voor een zeugenhouder met 400 zeugen en 50 ha mais en vergelijk dit met een melkveehouder met 70 koeien en 50 ha mais.

 • no-profile-image

  melkboer

  oh ja, ik was in mijn vorige reactie nog vergeten te melden dat het van een afgevaardige van een politieke partij, in dit geval het CDA, wel gemakkelijk is te wijzen naar LTO en zo proberen weg te duiken voor het politieke probleem.
  Annie, doe iets voor de sector en regel dat mest geexporteerd mag worden. Hier ligt een taak voor de overheid en niet voor LTO!

 • no-profile-image

  a

  goede boer, lijkt me nogal onzin wat jij verkondigt. ZLTO wordt toch juist bepaald door de varkens

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik had niet van Annie verwacht dat ze zich zou bedienen van het spelletje "verdeel en heers". Ik had altijd een hoge pet van haar op maar het CDA is echt een anti boeren partij aan het worden. Misschien ook wel logisch, daar zitten niet de meeste kiezers.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Om je ziek te lachen, de oplossing moet van de LTO komen zegt Annie. Wie bestuurt dit land nu? We rule this country zei het CDA altijd, en nu de LTO de schuld in de schoenen schuiven als een probleem niet word opgelost. Nee Annie neem zelf je verantwoordelijkheid.

 • no-profile-image

  a

  Kamerleden kennen alleen successen, als ze het beleid niet kunnen veranderen komt het door anderen. Volgens mij was het probleem bij digistaat juist éen van de redenen waarom LTO zijn nek heeft uitgestoken met dat plan " schoon en zuinig". Nu Annie nog.

 • no-profile-image

  goed zo

  Melkboer hier de antwoorden. 1) op gebied van ammoniakwetgeveing(geen IPPC voor rundvee), degoratie (verschil in mestsoort), welzijn (opp.maten), mestwet (bemonsteren), reconstrucie en ga zo maar door. 2) de totale volume overschot aan mest (niet te plaatsen op eigen bedrijf) is in de rundvee, net zo groot als in de varkenssector. Alleen die varkensmest moet aan veel meer eisen voldoen dan rundveemest. Dus al je argumenten zijn onderuit gehaald en slaan nergens op. Op het punt van digistaat ben ik het met je eens. Wat betreft dat de politiek meer voor heeft met rundvee, dan met varkens is voor een groot deel te danken aan lto. Lto brengt nooit de pijnpunten van hun leden met varkens naar voren, dit integenslelling voor de melkvee. Goed voor de rundvee natuurlijk (daar betaal je immers contributie voor), minder voor de varkenssector. Het bewijs dat lto niets doet voor de varkens zit hem in het succes van de NVV. Al meer dan 60 % van de varkensstapel wordt vertegenwoordigd door hen. Slechts een paar blinde boeren en vooral rundveehouders met een paar 100 varkens erbij zijn nog lid. Kortom lto is op gebied van varkens bijna uitgespeeld. Zal Annie al lid zijn van de NVV? Denk het wel trouwens, zon vrouw met zon visie wel.

 • no-profile-image

  twente

  oplosingen aandragen daar gaat het om met 250 kgN nitraatrichtlijn halen daar gaat het om. door onderzoek aangetoont dat dat kan .en daarom overheid kan digistaat prima als kunstmest vervanger en moet annie niet zo dom praten maar komen met oplosingen.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Beste melkboer als je praat over solidatiteit tussen de verschillende sectoren kijk dan eerst eens naar je eigen melkveesector hoe verdeeld die de laatste weken verdeeld zijn geweest met al die voor en tegen standers wat het wel of niet leveren van melk dit is beter als te gaan zwartepieten naar de intensieveveehouderij

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Melkboer ik kan toch wel een beetje snappen dat vd Sanden wat gefrustreerd reageerd het is gewoon zo dat de melkveehouderij 3 cent melkpremie ontvangt en als je de cijfers van het lei erbij haalt dan hebben jullie een goed jaar achter de rug ,als dan de melkprijs wat onder druk komt te staan hoor je ineens een heleboel geklaag en begint de politiek zich er ook nog mee te bemoeien om een minimum prijs voor zuivel in te voeren, als je als varkenshouder echt in een beroerde tijd zit en je dan alleen maar gezeur van de melkveehouderij hoort dat de melkprijs te laag nou dan geloof ik best dat je dan wel eens wat lomp reageert

 • no-profile-image

  db

  dit bewijst dat de houdbaarheidsdatum van opportunist schreier verstreken is, zoals vaker beginnen ze dan van zich af te slaan

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Annie, waarom mag pluimveemest wel geëxporteerd worden en andere mest niet? Ik vind dit toch wel raar.

 • no-profile-image

  vaak

  Ik als varkens houder: alle mest gaat de verwerking in wordt buiten de landbouw afgezet ( heb ik in geinvesteerd ) luchtwasser erop voor de ammoniak, kost ook een paar centen, en dan nog moet ik varkensrechten kopen.
  Een ander heeft het beter voor elkaar, hij doet bij de gemeente een melding en bouwt een stal en produceerd ook mest die die niet op zijn eigen bedrijf gebruikt en er komt daar dan meer ammoniak extra vrij dan dat ik produceer zonder luchtwassers.
  Conclusie is dan dat die ander een betere organisatie heeft die zijn belangen vertegenwoordigd, terwijl het toch dezelfde is.

 • no-profile-image

  melkboer

  Geloof me maar dat ik best begrip heb voor de situatie van de varkenshouderij. Van de andere kant is het als melkveehouder best vervelend iedere keer gewezen te worden op een maatregel die door brussel is ingesteld en dus internationaal geregeld is. LTO, onze eigen overheid en ook de melkveehouder staan hier in principe buiten.
  En laat me eerlijk zijn, als je als melkveehouder, gezien de reactie's, alleen maar "gepakt" kan worden op het subsidieverhaal, terwijl van de andere kant de varkenshouderij moord en brand schreeuwt over de mestafzetprijzen en zelfs gaat pleiten om de melkveehouderij het uitbreiden onmogelijk te maken, dan wordt je toch behoorlijk geirriteerd na het iedere keer opgeworpen subsidieverhaal.
  Met name omdat de varkenshouderij stellig vasthoudt aan het vrije marktprincipe met bijbehorende concurrentie.
  Ook het afgeven op de akkerbouw, nota bene de sector waar jullie het twee keer van moeten hebben is voor mij onbegrijpelijk.
  Maar eigenlijk zit de grootste ergernis erin dat een select groepje uit de varkenshouderij iedere keer opnieuw deze discussie oprakelt wat ten koste gaat van de verdraagzaamheid tussen sectoren onderling.
  Er zijn genoeg varkenshouders die dat gelukkig ook zien en hun collega's hierop aanspreken. Jammer genoeg zijn enkelen kennelijk zo gefrustreerd dat emotie de boventoon gaat voeren.
  En emotie is een slechte raadgever.

 • no-profile-image

  LTO

  Een aantal Intensieve Boeren loopt zich te beklagen over het feit dat zij dierrechten moeten kopen en melkveehouders niet. Op zich is dit juist. De melkveehouders moeten echter melkquotum kopen om meer koeien te kunnen melken. Of het nu quotum heet of dierrechten, van een ongebreidelde groei is in beide gevallen geen sprake.

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Dit geeft weer mooi aan dat onze LTO het niet begrijpt. Melkquota's werken marktondersteunend en mestquota's kostprijsverhogend.

 • no-profile-image

  Jottum

  Het probleem is juist dat de melkquota eraf dreigen te gaan, en er geen vervangende produktiebeperking tegenover komt te staan, dus de koeienboeren kunnen straks gewoon gratis uitbreiden, met alle gevolgen voor het (gecreëerd) mestoverschot vandien.

 • no-profile-image

  kasi

  Goed zo Annie eindelijk eens iemand die tegengas geeft binnen eigengelederen. Eens afwachten wat t weerwoord is van deze bobo's!
  Want volgens mij betreft dit nog enkele andere koppijndossiers: ammoniak, wet geurhinder

 • no-profile-image

  bert

  Hé Hé eindelijk. het heeft jaren geduurd.
  maar de politiek begint het te begrijpen. wat belangen behartigen is.
  lto is een beleggers club. niet meer en niet minder

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Toch een pluim voor de pluimveesector zij zijn de enigste sector die al op grote schaal mestverwerken 400.000 tom op jaarbasis en zijn 10 jaar geleden al begonnen met de plannen te maken Hadden die toen toch al een goed vooruitziende blik dat mest een duur afzetproduct zou gaan worden

 • no-profile-image

  twente

  waar om altijd zwarte pieten naar elkaar we moeten voedsel produceren. en hier voor goede oplossingen aan dragen en geen onzin praten

 • no-profile-image

  LTO

  Weidegang is de enige reden dat de overheid minder strenge eisen stelt aan de ammoniak uitstoot van melkveestallen. Indien melkveehouders besluiten de koeien jaarrond op te stallen zijn zij bij nieuwbouw verplicht de ammoniakemissie te beperken. Op deze manier stimuleert de overheid de maatschappelijk gewenste koe in de wei. Daarnaast is het effect van dure emissiebeperkende maatregelen minimaal als de koeien niet op stal verblijven.

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Annie heeft gelijk, maar ze zou er zelf ook meer aan kunnen/moeten doen! We brengen al sinds '95 onze mest naar oost-duitsland, maar als ik wil uitbreiden moet ik dure dierrechten komen. Als een koeboer uitbreidt komt z'n mest op Nederlandse bodem, maar geld spenderen aan dierrechten is er niet bij! LTO laat het gewoon maar gebeuren. Gewoon te gek voor woorden.

 • no-profile-image

  melkboer

  Beste pluimveehouder, zou het mogelijk zijn dat de rundveehouderij ook mest mag gaan exporteren nu het hele voerspoor gecertificeerd is of zie ik iets over het hoofd? En wat is het verschil tussen varkensmest en pluimveemest v.w.b. de toelating voor export?

 • no-profile-image

  Paul

  Toch zijn melkveehouders net zo ontevreden over lto. De NMV is er niet voor niets.

 • no-profile-image

  melkboer

  Ik ben het met je eens Dirk. Als we met zijn allen de argumenten op tafel gooien waarom het huidige (milieu)beleid niet te verdedigen valt, dan heeft de overheid geen poot meer om op te staan. Maar zolang we de illusie hebben dat we kunnen profiteren van maatregelen tegen een andere sector dan de eigen hebben we inderdaad een plank voor de kop, en doet de overheid wat ze wil. Uitspelen noemen we dit. En de sectoren láten zich uitspelen door de overheden door elkaar af te katten, met de illusie dat het voor hen dan beter wordt.

 • no-profile-image

  .

  Ik denk dat de LTO er voor zit om eigen zakken te vullen. Ik heb varkens en melkvee en kan er redelijk over oordelen wat er bereikt en niet bereikt wordt in de politiek over deze twee takken. Als ik naar het mest probleem kijk dan is de varkenshouderij de melkveehouderij de baas. Zij hebben veel hoger gehaltes in de mest en kunnen die dus veel makkelijker transporteren of exporteren. Als het melkquotem er af gaat heeft de Nederlandse melkveehouder een heel groot probleem. Dit wil de LTO niet inzien. Dus als Anie zegt dat de LTO er alleen is voor de melkveehouderij denk ik dat ze de plank mis slaat. Ik denk dat de LTO er ook niet is voor de melkveehouderij.

 • no-profile-image

  dirk

  Wijze woorden uit Friesland.
  Wanner een LTO instaat is om duidelijk voor alle boeren te spreken, krijgen we in ieder geval een goed aanspreekpunt.

 • no-profile-image

  Dirk

  Ach wat een geneuzel soms weer. Ik heb geen tijd om het allemaal te lezen, maar sommigen hebben toch echt een plaat voor de kop.
  De ene sector wordt gesubsidieerd, de andere heeft geen grond en een derde teveel stront.
  Ga toch eens met z'n allen ergens voor staan.
  Wij zijn bezig elkaar te naaien en te zwarte pieten. Verdeel en heers, nou dat lukt aardig bij die boeren, die gunnen elkaar het licht niet in de ogen.
  De varkens produceren teveel stront, de koeien gebruiken teveel grond en de kippen geven teveel stof. Dus genoeg redenen om ons allemaal de nek om te draaien. De politiek doet hier stilletjes aan mee en de grote jongens investeren maar alvast in het oosten, die zien wel dat het op termijn slecht boeren is in Nederland.
  Ga vooral door met elkaar afsnauwen de rest lacht zich een breuk.

 • no-profile-image

  goede boer

  Zolang er een LTO in Nederland bestaat kunnen de verschillende sectoren in de Nederlandse landbouw immer tegen elkaar worden uitgespeeld. Verwacht wordt dat LTO een weerspiegeling is van de Nederlandse landbouw. En volgens de gegevens van het Centraal bureau voor de Statistiek zijn de melkveebedrijven in Nederland veruit in de meerderheid ten opzichte van andere landbouwsectoren in Nederland. Met dit gegeven op de LTO geprojecteerd en de regels van de democratie in acht nemend, is het dus alleen de melkveehouderij die binnen LTO de dienst uitmaken. En de andere sectoren intensieve veehouderij, akkerbouw, tuinbouw en kleinere, hebben dan het nakijken. Volgens de regels van de democratie kan de melkveehouderij in Nederland zich met LTO ook gemakkelijk politiek laten bevoordelen. En het zal de melkveehouderij verder een worst wezen of dat tegelijkertijd ten koste gaat van een andere sector(en). Geen wonder dat er zodoende wrevel, afgunst en ongenoegen ontstaat in landbouwend Nederland. LTO zal dus ook nooit als vertegenwoordiger van landbouwend Nederland op goede wijze met één stem naar buiten kunnen treden. Er is alleen maar één stem die binnen LTO telt en dat is de stem van de melkveehouderij. De Nederlandse samenleving heeft de instantie LTO in het leven geroepen die volgens de regels van de democratie als vertegenwoordiger van de Nederlandse landbouw is. Alleen in de praktijk betekend dat er met deze LTO dan tevens verdeeldheid wordt gezaaid in landbouwbouwend Nederland. LTO zal de regels van de democratie overboord moeten gooien en verder dienen te gaan op basis van argumenten. Alleen dan is LTO in staat om met één stem richting Nederlandse samenleving te treden.

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  ophouden met de derogatie gewoon op iedere hectare 170 kg N uit dierlijke mest dan is brussel tevreden en dan hoeven wij als akkerbouwers niet te bloeden voor de problemen van een ander want onze ruimte om mest af te nemen is door die gebruiksnormen verdwenen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou nou, melkquota is voor de melkveehouderij nou net datgeen wat de sector de kop gaat kosten

 • no-profile-image

  Jonas

  Feit is dat de melkveesector door de overheid altijd voorgetrokken wordt (de heilige koe). Of dat aan (Z)LTO toe te schrijven is of aan de regering durf ik niet hardop te zeggen, maar (Z)LTO zal in ieder geval geen tegengas geven als de regering een besluit neemt wat gunstig uitvalt voor de melkveesector ten koste van bijv. de varkenssector.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Mensen laat je niet tegen elkaar uitspelen door de politiek. De politiek heeft de mond vol van solidariteit , rentmeesterschap en een heleboel mooie woorden. Maar ondertussen laten ze gewoon de landbouw uitbuitten door de retail en de handel. Ze kijken ernaar maar draaien zich snel met de rug naar de landbouw omdat we niet meer interessant zijn als kiezers. De landbouw wordt langzaam gewurgd in Nederland en de politiek is hier mede verantwoordelijk voor.

 • no-profile-image

  melkboer

  v/d zanden, ik heb je vaker gewezen op het geschop naar andere sectoren. Ik heb nog nooit liggen zwartepieten, wel geeft ik tegenargumenten als iemand opmerkingen plaatst. Hier gaat het op een discussieforum toch om. Ook jij kunt mijn opmerkingen blijkbaar niet weerleggen. En vergeet niet dat deze discussie's meestal door jullie sector worden aangezwengeld.

 • no-profile-image

  koeienboer

  Ik vraag me nog een klein dingetje af, hoeveel runderen waren er in 1950 in Nederland en hoeveel kippen en varkens waren er in 1950? Hoeveel er nu in Nederland zijn kunnen we samen ook bekijken en dan rijst de vraag, waar en door wie word er geroepen over oneerlijke rechten en aantallen???

  Kijk eerst verder als je neus lang is voordat je van alles gaat roepen over een andere sector!!
  En inderdaad, het CDA is over de tijd maar dat is de hele politiek!

 • no-profile-image

  gert

  wat doet annechien ten have dan,ze is tegen verdoofd castreren en hoe denkt annie hier over,ze kan makkelijk even verburg aanspreken in de tweede kamer

 • no-profile-image

  melkboer

  Of het nou mestrechten of produktiequota zijn, beiden zijn een "license to produce". Ik zou echt niet weten waarom de melkveehouderij twee keer moet betalen om een liter melk te mogen produceren.

 • no-profile-image

  a

  als je macro kijkt kun je verwachten dat de sector die minder afhankelijk is van import van veevoer en minder afhankelijk is van levende export het verder zal schoppen. Maatschappelijk draagvlak zal bepalend zijn. Mlekveehouderij durft gelukkig die uitdaging aan

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Nog 1 keer. Waar het om gaat is dat je de rechten en plichten daar legt waar ze horen en niet verdeeld over de verschillende veehouderij sectoren. In het geval van mest gaat het erom dat een veehouder (koeien, varkens geiten of pluimvee) die zijn mest structureel voor 100% in het buitenland afzet een netto exporteur van mineralen is. M.a.w. zou dit bedrijf niet bestaan, dan was het nationale mineralenoverschot groter! Als dit bedrijf nu wil uitbreiden, is het toch niet reeel dit bedrijf dierrechten te laten kopen!!!!! Als een rundveehouder -evt. middels vergisting- in staat is om zijn mineralenoverschot ook over de grens af te zetten, zouden hier, bij bedrijfsuitbreiding, ook geen dierrechten tegenover mogen te staan.
  Dat de rundveehouderij vervolgens met een gedrocht van een regeling die melkqouta heet zit opgescheept, kun je de andere sectoren niet kwalijk nemen. Toen de braziliaanse gezouten kipfile ons landje overspoelde was er, terecht overigens, geen rundveehouder bereid om de pluimvee te ondersteunen.

 • no-profile-image

  melkvee-varkenshouder

  Ik denk dat Annie hier de spijker eens even op zijn kop slaat.
  Aan Annie's dossierkennis twijfel ik geen moment! Annie heeft zich al bewezen, nu Rooyakkers nog.......

 • no-profile-image

  melkboer

  Ik wil de knuppel wel in het hoenderhok gooien;
  1. op welke punten wordt de melkveehouderij voorgetrokken?
  2. hoeveel procent van de geproduceerde mest wordt door de melkveehouderij op grond in eigen gebruik uitgereden en hoeveel procent is dit bij de intensieve veehouderij?
  Het aanmerken van digestaat als kunstmestvervanger komt álle sectoren ten goede, liever vandaag dan morgen, dus waar hebben we het eigenlijk over?
  Nee Annie/CDA, dit is ronduit slecht en neigt naar populisme. Steek de hand in eigen boezem, erken als nationale overheid dat er geen verschil is tussen stikstof uit kunstmest of dierlijke mest. Maak je hard hiervoor en regel dit in Brussel. Dit zou getuigen van echte bestuurskracht.

 • no-profile-image

  melkboer

  "goed zo annie", ik ben het niet eens met je antwoorden.
  1. De meest koeien/jongvee lopen buiten, urine en vaste mest is gescheiden, dus veel minder ammoniak.
  2.Derogatie geldt voor grasland van de melkveehouders. Wees hier als intensieve sector maar heel blij mee want dit geeft plaatsingsruimte waardoor de mestafzetkosten voor de intensieve sector lager liggen door minder concurrentie. En je vergeet dat de melkveehouderij hierdoor opgescheept zit met de verplichting overmatig gras te telen wat voedertechnisch niet past in de bedrijfsvoering, dus dat voordeel valt wel tegen.
  3.Het verschil met bemonsteren zie ik niet, ook ik moet bemonsteren.
  4. De opmerking over gelijke volumes; ten eerste was mijn opmerking over het percentage wat per bedrijf geplaatst wordt. De rundveehouderij is grondgebonden en de intensieve sector niet/zeer weinig. En al zou je willen vasthouden aan gelijke volume's, dan nog is de intensieve veehouderij door de hogere concentraties per kilo mest een veel grotere partij in de afzet van mineralen. En daar gaat het toch over.
  5. als aan welzijn niets schort hoef je ook geen maatregelen te nemen, dus dit is ook geen item.
  En dan misschien maar even de pijnpunten; a.de intensieve sector (hoe vervelend ook) draagt niet bij aan het landschap. b. de geur van de intensieve veehouderij ligt nou eenmaal anders in de neus dan van de melkveehouderij.
  c. het opfokken van dieren puur voor vleesproduktie ligt inmiddels ook heel gevoelig, nog los van het nieuwe thema dat dit ten koste gaat van de voedselvoorziening.
  Of je het als intensieve sector hier mee eens bent is iets anders, maar zo ligt het jammer genoeg bij de burgermaatschappij. En om dan af te geven op LTO en de andere sectoren is niet netjes en struisvogelpolitiek

 • no-profile-image

  stront

  Hee melkboer, hoeveel procent van het NH3 komt vanaf de melkveesector en wat hebben ze eraan gedaan? (60 % en niets aan groen label)

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Da's niet zo moeilijk melkveehouder. De Nederlandse pluimveehouderij werkt al zo'n 10 jaar aan strikte hygieneprogramma's vastgelegd in IKB, QS en bijv. ACP erkenningen. Door de sector is hier enorm in geinvesteerd. Hierdoor kunnen we aantonen dat de mest (en ook de dieren/eieren) vrij zijn van salmonella en andere ziekteverwekkers. Duitsland moet hierdoor de grens voor Nederlandse pluimveemest wel openen!

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.