Varkenshouderij

Achtergrond 178 x bekeken

New Reality niet te negeren

Een garantieprijs van €0,43 is aanlokkelijk. Boerenacties halen hem niet dichterbij.

Op zich is het aantrekkelijk wat de Dutch Dairymen Board (DDB) wil: een kostendekkende melkprijs gekoppeld aan productiebeheersing om zo de melkveehouder aan een redelijk inkomen te helpen. Je kunt daar als boer bijna niet tegen zijn.

Afscheid nemen van de 20 procent van de Nederlandse melkplas die in de vorm van kaas en poeder de EU-grenzen overgaat, is echt niet zo erg als daar een prijsverbetering tegenover staat. Bijvoorbeeld: 480.000 liter à 43 cent is €206.400 melkgeld; dat is meer dan 600.000 liter à 30 cent per liter. Bovendien: voor minder melk is minder krachtvoer, minder stal, grond en diesel nodig.

Dan is het zaak dat de melkveehouderij zichzelf niet weer in de nesten werkt. Kostprijsverhogende handel in productierechten moet daarom worden verboden. Import vanuit niet-EU-landen moet door heffingen aan de grens worden ontmoedigd. Als iedereen dat wil, dan gebeurt het zo.

Maar niet iedereen wil dat. De EU en de rest van de westerse kapitalistische wereld hebben juist ingezet op liberalisatie van de wereldhandel, minder belemmeringen, geen productiebeperkingen. Het is de New Reality.

In dat licht moet vastgesteld worden:
 dat het de European Milk Board (EMB) en aangesloten landenorganisaties niet zal lukken om met wanhoopsdaden als leveringsstops en blokkades een structureel kostendekkende melkprijs af te dwingen;
 dat de EMB ten onrechte meent dat eerst en vooral de zuivelondernemingen moeten worden bevochten;
 dat het moeilijk te geloven is dat de EMB er in slaagt om, mochten de huidige acties onvoldoende opleveren, een eigen zuivelonderneming te stichten die én 43 cent per liter kan betalen én bestaansrecht heeft.

Kennelijk heeft de overtuiging dat hun doelen rechtvaardig zijn, de actievoerders het zicht op de realiteit ontnomen. Voor succes is een ander strijdtoneel nodig, andere strijdmiddelen en een langere adem.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.