Varkenshouderij

Achtergrond 218 x bekeken

NVV wil soepeler beleid in kwetsbare gebieden

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) wil soepeler ammoniakregels voor veehouders in zeer kwetsbare gebieden.

Met het vastleggen van vaste drempelwaardes hoopt de bond te voorkomen dat voor elke aanvraag voor bedrijfsuitbreiding een inventarisatie van planten en dieren nodig is.

De NVV houdt zijn pleidooi bij de ambtelijke werkgroep die met nieuwe voorstellen moet komen om uit de impasse rond het toetsingskader ammoniak te komen. De vakbond heeft waarschijnlijk volgende maand een gesprek met de werkgroep, meldt de NVV in zijn periodiek De Trog.

De bond stelt voor dat er in de toekomst nadrukkelijk wordt gekeken naar de toegestane kritische depositie van de zeer kwetsbare gebieden. Aan de hand daarvan zou er gewerkt moeten worden met vaste drempelwaardes bij uitbreidingen. De bond stelt voor om bij een lage kritische neerslag van ammoniak te werken met een drempelwaarde van 15 mol en bij een hoge kritische depositie te werken met een drempelwaarde van 30 mol. Met zo’n systematiek wordt voorkomen dat er bij elke aanvraag voor een milieuvergunning een ecologische inventarisatie nodig is van de soorten planten en dieren, aldus de NVV.

Volgens NVV-secretaris Jaco Geurts is deze aanpak in het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost toegepast. "En daar werkte het. We hadden Natuur en Milieu en de Gelderse milieufederatie daarin mee."

De NVV stelt verder onder meer voor om via nieuwe technische oplossingen de ammoniak-emissie verder te beperken. Daar zou volgens de bond dan wel een royale vergoedingsregeling voor de veehouderij tegenover moeten staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.