Varkenshouderij

Achtergrond

Beheerste groei

Grote bedrijven groeien snel, voor de middengroep is geleidelijkheid het devies.

Groei is de aangewezen weg voor degene die zijn bedrijf levensvatbaar, overdraagbaar wil houden. Winnaar in de strijd om marge, om reserveringscapaciteit en dus in de strijd om schaarse grond en koeien is degene die tegen de laagste kosten produceert. Grote bedrijven kunnen tegen een lagere kostprijs melk produceren dan kleine. Of je nu praat over de melkveehouderij, de akkerbouw of de varkenshouderij, bedrijven die altijd zijn blijven investeren in groei, schiepen voor zichzelf de beste overlevingskansen. (We gaan er gemakshalve vanuit dat de groei gepaard is gegaan met behoud of verbetering van technische resultaten, wat op zichzelf niet vanzelfsprekend is.)

Wie al groot is, groeit ook het gemakkelijkst door. En wie jarenlang of decennialang niets heeft gedaan is in een situatie terechtgekomen waarin het bedrijf weliswaar een inkomen genereert, maar onvoldoende oplevert om welke investering in groei dan ook te rechtvaardigen.
Tot slot is er de grote middengroep die wel kan uitbreiden, en om te overleven móet uitbreiden, maar die dat mondjesmaat en zeer beredeneerd kan doen.

Waar het grote bedrijf met grote gebaren op basis van een goede ondernemersintuïtie grote stappen voorwaarts kan maken, moet een bedrijf uit het peloton uiterst zorgvuldig opereren. Voorkomen moet worden dat voor de langere termijn een goede stap wordt gezet die het bedrijf op de kortere termijn de das om doet.

In het artikel op de pagina’s hierna staat een eenvoudig, maar behartigenswaardige tabel. Die geeft stapsgewijs mooi aan hoe de verschillende kostenposten van uitbreiding de reserveringscapaciteit bij uitbreiding tot onder nul kan laten afnemen.

Vorig jaar werd in de euforie van de stijgende melkprijs gezegd dat het voorbij was met het ‘spanten plakken’, dat het de tijd van ‘verdubbelen’ was geworden. Nu de melkprijs pas op de plaats maakt, richten velen de blik terecht weer op organische, beheerste groei.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.