Varkenshouderij

Achtergrond

Opmars robot onstuitbaar

De automatisering van het melken neemt het handwerk over.

De melkrobot begint zich een stevige plaats te verwerven op het melkveebedrijf. Met een totaal van zo’n 1.100 robotbedrijven heeft ruwweg één op de 20 bedrijven de melkwinning geautomatiseerd. Dat aandeel bedrijven met een melkrobot zal blijven stijgen. De vraag naar nieuwe apparatuur overtreft het aanbod, waardoor levertijden inmiddels tot een maand of negen zijn opgelopen. Afgaand op de uitbreiding van de productiecapaciteit van belangrijke producenten is geen sprake van een investeringsgolfje, maar is de animo structureel. De vraag naar nieuwe melkrobots geldt wereldwijd, maar het zwaartepunt ligt in West-Europa, waaronder Nederland.
Ook de handel in tweedehands melkrobots bloeit; de vraag overtreft het aanbod. Ook hier is de wachtlijst vele malen langer dan de lijst met inruilers.

De grote animo voor automatisch melken ligt voor de hand. Op den duur wint overal automatisering het van handwerk. Arbeid wordt duurder en automaten technisch beter en tegelijk goedkoper. Waarom zou dat bij het melken anders zijn dan ergens anders? Er is geen reden om voor de langere termijn te veronderstellen dat de melkstal net zo’n prominente plaats blijft innemen op het melkveebedrijf van de toekomst als hij nu doet. Bedrijven groeien en arbeid is duur, als die al te krijgen is. Het is in dit verband goed om als melkveehouder met groeiaspiraties eens te praten met een grote varkenshouder.

Er is nog wel het aspect van weidegang die niet te verenigen zou zijn met robotmelken. Maar een grote belemmering is dat niet. Als weidegang niet past, hou je de koeien toch binnen. In de modernste ligboxenstallen is het koewelzijn gewaarborgd. Een individuele boer kan vrij kiezen wat hem het best past.

Het wordt trouwens ook duidelijk dat robotmelken beter met weidegang is te combineren dan boeren aanvankelijk dachten.
De opmars van de melkrobot gaat door.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.