Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Ophef over vleeskeuringen onnodig

Keuringen in de vleessector zijn betrouwbaar, zegt PVE-voorzitter Jos Ramekers.

Slachterijen hebben immers belang bij het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van vlees. Ophef over inci­den­ten doen de sector tekort.

De discussie over de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in de Tweede Kamer en de uitingen van klokkenluiders in de vleessector doen wellicht het ergste vermoeden over de kwaliteitszorg in de Nederlandse vleessector. Losse verhalen en een enkel incident maken echter een karikatuur van deze controle. Dit doet de vleessector tekort.

Slachterijen in Nederland hebben het grootste belang bij het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van vlees. Zij hebben daarom uitgebreide kwaliteitssystemen en voeren dagelijks bedrijfscontroles uit om de kwaliteit en de veiligheid van vlees te garanderen. De producent is immers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn product.

Ook leveranciers en afnemers worden gecontroleerd op kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Kwaliteitssystemen binden leveranciers, producenten en afnemers, zodat kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn integraal worden opgepakt.

De discussie in de Tweede Kamer spitst zich voor de slachtsector toe op de rol van de keuringsdienst KDS en op het instrument ’toezicht op controle’. Eergisteren zijn hier in de Tweede Kamer moties over ingediend. Bij sommige fracties lijkt het niet te willen doordringen dat er geen sprake is van een privatisering van het toezicht of van de inzet van het instrument ’toezicht op controle’.

De activiteiten in de grote slachterijen, die gezamenlijk meer dan 90 procent van alle slachtingen verrichten, staan onder permanent overheidstoezicht. Naast het overheidstoezicht worden verschillende keuringsactiviteiten door onafhankelijke dierenartsen van de VWA en door keurings-assistenten uitgevoerd.

Dierenartsen van de Voedsel en Waren Autoriteit beoordelen de gezondheidsstatus van elk dier. Dat gebeurt in toenemende mate mede op basis van met het dier meegeleverde informatie over zijn gezondheid. De keuring van vlees aan de slachtlijn wordt uitgevoerd door officiële en gediplomeerde assistenten.

Zij mogen eenvoudige en nader omschreven insnijdingen verrichten. De VWA-dierenarts is hiervoor verantwoordelijk. Dat de assistenten in dienst zijn van een private, doch van het bedrijf onafhankelijke, keuringsinstelling doet daaraan niets af. Het is dus niet zo dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Voor alle duidelijkheid wil ik er nog op wijzen dat er in de levensmiddelenindustrie geen enkele andere sector is waar er in het bedrijf zelf sprake is van permanent overheidstoezicht.

De vleessector is blij met het vervolgonderzoek dat landbouwminister Gerda Verburg laat uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken dat er geen structurele problemen zijn in deze sector. Tegen misstanden moet altijd streng worden opgetreden. De goeden mogen niet lijden onder de kwaden. In de tussentijd kan de consument gewoon genieten van een veilig en kwalitatief hoogwaardig stukje vlees.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Dorien

    In Nederland is de keuring goed, niet goed vlees kunnen de producenten van vlees zich niet permiteren. Men moet niet proberen om iets wat goed is kapot te schrijven. Het gaat hier om voedsel wat zeer belangrijk is voor de mensen. Het moet allemaal betaald worden. Als men hier geweld aan doet kan de rekenig op de duur wel is hoog betaald moeten worden. Hier gaat de hele voedselketen aan kapot. Men kan zich beter drukker maken om het alcohol en drugs gebruik. Dit is pas ongezond en praat maar niet over de ernstige gevolgen!

  • no-profile-image

    beastly

    De bio industrie maakt de voedselketen juist kapot, door het slopen van regenwouden in Brazilie waar dan weer sojaplantages voor veevoer worden geplant. het sproeien met bestrijdingsmiddelen, transport van ver om hier varkens te voeren, locaal verstikt de mest onze aarde, dierziektes zijn bijna niet meer onder controle. en als je alles weet wat de dieren wordt aangedaan raak je wel aan de drank helaas. meer en meer klokkenluiders zullen hun stem laten horen nu de deksel van deze beerput (bio-industrie) op een kier staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.