Varkenshouderij

Achtergrond 161 x bekeken

Op zoek naar betere collega

De verschillen in saldi zijn groot. Veel bedrijven kunnen nog vooruit.

Wat zouden veel varkenshouders een hoop extra kunnen verdienen als ze hun beste collega’s eens uitnodigden. Als ze collega’s met heel goede resultaten eens zouden vragen naar het hoe van hun succes. En of die collega’s eens bij hen door de stallen zouden willen lopen en met hen in de boeken zouden willen snuffelen. Zo’n actie zou wel eens nuttige informatie kunnen opleveren. Het zou een impuls kunnen zijn voor het vakmanschap en misschien ook voor het koopmanschap.

Deze week brengt Boerderij de nieuwste Agrovision-cijfers. Het zijn de resultaten over 2007 van haast alle Nederlandse varkensbedrijven.

>De twee opvallendste conclusies:

1. De saldo’s gingen in 2007 flink onderuit, in de zeugenhouderij zelfs dramatisch. Niet dat dat groot nieuws is: het gaat in de varkenshouderij het laatste jaar over weinig anders dan over lage opbrengsten en hoge kosten.

2. De verschillen tussen de hoogste en de laagste saldi zijn enorm. Ook dat is al jaren zo. De groep van de 20 procent beste bedrijven verdient enkele jaarinkomens meer dan de groep van de 20 procent slechtste bedrijven. Wat wel opvalt, is dat in 2007 de verschillen weer wat groter zijn geworden.

Concreet: in de zeugenhouderij variëren de saldi over 2007 tussen €54 en €407 per zeug. Let op, dit zijn de gemiddelden van de 20 procent beste bedrijven en de 20 procent slechtste bedrijven. Individuele bedrijven hebben dus nog wat hogere en lagere saldi gehaald. Bij de vleesvarkens zijn de cijfers net zo indrukwekkend: de beste bedrijven noteren een saldo van €96 per gemiddeld aanwezig vleesvarken, de slechtste komen uit op €38.

Naast allerlei moeilijk veranderbare oorzaken voor deze verschillen, zijn er ook die wel te veranderen zijn. Wie zijn positie analyseert en erkent en zonodig de moedige stap maakt een collega om hulp te vragen, kan sprongen voorwaarts maken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.