Varkenshouderij

Achtergrond 601 x bekeken

Voerwinst Management Vleesvarkens

Varkenshouders kijken 4 maanden tegen hun varkens aan en kunnen in de start- eindfase in 4 uren het verschil maken tussen rijkdom en armoede.

Rienk Prins, productmanager bij Hendrix-UTD, behandelde dit thema in de Varkens-Showroom. Van opleg tot afleveren van vleesvarkens, lichte hij alle facetten toe. Waar is winst te behalen en waar laat je het liggen? Met duidelijke cijfers kon hij helder maken dat kleine verschillen in resultaten al snel een inkomen betreft.

Een tiende verschil in voederconversie is op een beetje vleesvarkensbedrijf al een half inkomen. Verschillen tussen bedrijven van 2,4 tot 2,8 komen voor. Zeker nu de voerprijzen in korte tijd met 30 procent gestegen zijn, tikt het hard aan. Voor het voetlicht kwamen diverse voersystemen. Van eenvoudige bakkenvolspitters tot computergestuurde droog- en brijvoerinstallaties. Een goede installatie laat zich snel terugverdienen.

Ondanks de vele beerkeuzes die er zijn, is een goede gezondheid belangrijker om te komen tot puike resultaten. Zoals al eerder door andere inleiders genoemd, we discussiëren oeverloos over beerkeuze, gezondheid blijft echter sterk onderbelicht. Dit begint op het bedrijf van herkomst, zijn gegevens moeten inzichtelijk zijn voor de vleesvarkenshouder. Uiteraard moet hij zelf ook letten op hygiëne, interne looplijnen en zorgdragen voor een goede all in-all out.

Groeperen op grootte, maar veel liever op leeftijd. Gescheiden opleg van borgen en gelten. Warme en droge opvang, de start moet goed zijn. Het eind evenzo, door onzorgvuldig afleveren kan een goede ronde ineens een slechte worden. Door een kwartier verkeerd te strepen kan de winst ook weggestreept worden. Varkenshouders kijken 4 maanden tegen hun varkens aan en kunnen in de start- eindfase in 4 uren het verschil maken tussen rijkdom en armoede.

Een hoge groei is vaak niet zaligmakend. Het verdient aanbeveling om de optimale groei voor het eigen bedrijf te (laten) berekenen. Voerverbruik en opbrengst zijn de belangrijkste waarden voor het vleesvarkensbedrijf. Kennis is er meer dan voldoende, maak er goed gebruik van.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.