Varkenshouderij

Achtergrond 207 x bekeken

Naïef positief

LTO Nederland wil een bedrijfsspecifieke derogatie. Verruimde mestnormen op bedrijfsniveau.

Gedacht kan worden aan een norm afgestemd op de grondsoort, het bouwplan of de mestsoorten die gebruikt gaan worden. Het idee is mooi.

Als aangetoond kan worden dat een bepaalde bemestingsmethode geen extra belasting vormt voor het milieu, moet dat mogelijk zijn. Het voorstel kan het gebruik van kunstmest verminderen, omdat er mogelijk meer dierlijke mest gebruikt mag worden. De druk op de varkensmestmarkt kan minder worden als er ook varkensmest gebruikt mag worden op derogatiebedrijven.

LTO heeft er vertrouwen in dat Brussel akkoord gaat met een voorstel voor verschillende derogaties. "Het gaat om het doel van 50 milligram nitraat in het grondwater en niet om het middel", vindt LTO.

De vraag is of het optimisme van LTO niet te naïef is. Bij de verstrekking van de vorige derogatie moest Nederland ver gaan. Veel kleine versoepelingen werden niet toegestaan, omdat het derogatieverzoek in gevaar zou komen. Ook toen telde voor Brussel officieel alleen het resultaat van het mestbeleid.

Ook vanuit de landbouw kan het voorstel de derogatie in de weg staan. Derogatie per bedrijf zal niet alleen melkveehouders goed uitkomen, akkerbouwers willen ook meer op maat kunnen bemesten. Derogatie voor alle Nederlandse boeren, daar zullen de andere EU-landen niet enthousiast voor zijn.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.