Varkenshouderij

Achtergrond

Mega mag, mits diervriendelijk

Er lijkt een nieuwe discussie te ontstaan nu de Tweede Kamer inziet dat megastalen positief zijn voor het milieu. Nu gaan geluiden op voor extra dierwelzijnseisen. Een vreemde zaak.

Megastallen mogen. Het kabinet en een ruime Kamermeerderheid willen de komst van deze overtreffende trap in de schaalvergroting niet tegenhouden. Dat is gebleken in het debat dat Kamer en minister Verburg er deze week over hielden. Er was ook geen aanleiding om er dwars voor te gaan liggen. Maar liefst zeven adviezen en rapporten toonden aan dat er weinig tegen dit soort ondernemingen valt in te brengen, ja dat zelfs het milieu er bij wint.

Stemmingmakerij

Milieudefensie deed nog een laatste poging tot stemmingmakerij en bracht in het geweer dat de Kamer omwonenden in al die onderzoeken heeft genegeerd. Maar die argumentatie vond zelfs geen gehoor bij SP, GroenLinks, D66 en de onvermijdelijke Partij voor de Dieren, hoewel die minderheid zich wel tegen de mega’s heeft uitgesproken. Ik vind het bijna stuitend dat deze fracties niet bereid zijn om in het debat ook maar enige aandacht te besteden aan de positieve kanten die aan megastallen zitten. Hun emotionele afkeer verhindert in te zien dat als je schaalvergroting in Nederland aan banden legt, de concurrentiepositie binnen Europa onderuit gaat. Zo worden dierenleed en milieuvervuiling geëxporteerd.

Strengere eisen

Helemaal groen licht krijgen de megastallen niet, al mogen ze van een meerderheid van CDA, VVD, PVV en PvdA. Harm Evert Waalkens wil die bedrijven alleen op speciale terreinen. Maar ook wil hij dat ze aan de hoogste eisen aan dierenwelzijn voldoen.
De verwachting dat het dierenwelzijn op deze bedrijven zeker niet minder hoeft te zijn, en zelfs beter is, wil hij wel omzetten in zekerheden.
Het CDA neemt dat over. PvdA en CDA hebben minister Verburg gevraagd om te onderzoeken of en hoe extra dierenwelzijnseisen kunnen worden opgelegd. De minister verbreedt die vraag. In overleg met haar collega Cramer van Vrom wil ze bekijken of niet meer duurzaamheidseisen opgelegd kunnen worden dan dierenwelzijn.

Nieuwe wending

Daarmee krijgt de hele discussie over megastallen toch weer een nieuwe wending. Want de discussie zal meteen zijn of bedrijfsgrootte een juridische basis kan zijn voor extra eisen. In sommige gevallen kan dat: zo moeten bedrijven boven een bepaalde schaalgrootte voldoen aan hogere IPPC-normen voor ammoniakuitstoot. Dat is begrijpelijk en te rechtvaardigen, want deze bedrijven hebben nu eenmaal een grotere uitstootpotentie. Maar voor dierenwelzijn zie ik nog niet zo maar een goede reden om deze bedrijven aan extra verplichtingen te houden, als eenmaal aan het varkensbesluit of andere wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.