Varkenshouderij

Achtergrond

IJzersterk Denemarken

Denemarken werkt hard aan milieu- en welzijnsproblemen en exportvergroting.

Varkensland Denemarken lijkt in grote lijnen ontzettend op varkensland Nederland. Ook hier een varkenshouderijsector die op een hoog niveau opereert en worstelt met milieuproblemen (stank, stikstof, en in mindere mate broeikasgas) en dierwelzijnsproblemen. Veel verschil is er niet, alleen liggen hier en daar de accenten wat anders. Waar in Nederland het grote publiek zich druk maakt over onverdoofd castreren, maakt de Deense burger zich vooral druk over schouderwonden als gevolg van doorliggen; grote magere zeugen krijgen steeds meer biggen. Daar moeten de Denen aan het werk, vanzelf wordt het niet minder.

In deze Boerderij met de Editie Varkenshouderij staan we stil bij Denemarken. Het is een eerste groot artikel in een reeks. We gaan ook nog kijken in België, Duitsland, Italië, een hele rij West- en Oost-Europese landen. Soms, zoals nu bij Denemarken, gaat het om een kijkje bij de concurrent. Waar staat de Deense varkenshouderij nu? Hoe ontwikkelt die zich de komende jaren? Als het straks gaat om Duitsland, komt het accent meer te liggen op afzetmogelijkheden voor Nederlandse biggen. In Oost-Europese landen gaan we behalve naar afzetmogelijkheden kijken naar vestigingsmogelijkheden, ook sociaal, voor Nederlandse varkenshouders.

Maar we beginnen met Denemarken. Uit de inventarisatie komt een beeld naar voren van een ijzersterke, zinderende sector. Stankproblemen vormen hier en daar de aanleiding voor versnelde nieuwbouw, die gepaard gaat met schaalvergroting. Weliswaar stabiliseert de zeugenstapel zich op 1,15 miljoen dieren, maar door steeds meer biggen per zeug blijft de productie groeien. Onderzoekers praten voor de lange termijn over 20 biggen per worp. Voor de kortere termijn geldt dat Denen er zeer op gespitst zijn de plek van gestopte Duitse zeugenhouders over te nemen. Precies waarmee ook de Nederlandse zeugensector druk is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.