Varkenshouderij

Achtergrond 164 x bekeken

Steun boerenexperimenten

De melkveehouderij moet minder ammoniak gaan uitstoten. Voorlopers verdienen hulp.

Afschaffing van de melkquotering leidt tot meer koeien en dus tot meer ammoniakuitstoot. In feite is de groei al begonnen. Het CBS schrijft de toename van de melkveestapel deels toe aan quotumverruiming.

Minister Jacqueline Cramer van Milieu vreest dat het Nederland niet zal lukken om onder het ammoniakplafond te blijven. Daarom wil ze nu vasthouden aan de emissiebeperkende maatregelen voor varkens- en pluimveestallen en spoort ze juist nu melkveehouders ernstig aan tot maatregelen.

Door anders te voeren (het voerspoor) is het de melkveehouderij namelijk niet gelukt de ammoniakuitstoot genoeg omlaag te krijgen. Het krediet dat de koeienboeren in 2001 kregen, raakt daarom op.

Dat betekent dus werk aan de winkel voor melkveehouders en hun belangenbehartigers. Alleen al uit strategisch oogpunt is elke vorm van vertragingstactiek nu onverstandig. Zelfs de schijn moet worden vermeden. De eveneens door ammoniakregels geplaagde varkenshouderijsector zit op het vinkentouw om iedere vertragingstactiek van de melkveehouderijsector breed uit te meten.

Het is daarom ook de vraag of melkveehouders blij moeten zijn met de ‘hulp’ van het Limburgse CDA-Kamerlid en ex-melkveehouder Ger Koopmans. Die pareert de vrees van minister Cramer voor meer ammoniak door meer koeien met de opmerking: „Allemaal prachtig, maar je kunt je (als minister, red.) niet beroepen op wat er morgen gaat gebeuren. (...)”

Constructiever en daardoor in de breedte effectiever zijn de inspanningen van individuele veehouders. Een veehouder wil aan de slag met zogenoemde balansballen in de put om de ammoniakuitstoot te verminderen. Een andere mikt op een systeem dat lucht uit de mestkelder afzuigt en die door een luchtwasser, ontdaan van ammoniak, naar buiten stuurt.

Zulke initiatieven verdienen overheidssteun: financieel en door een vlotte verlening van een proefstalstatus.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.