Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

Rendementsdebat, nu of nooit

Binnenkort gaan ruim dertig toonaangevende spelers in de varkenskolom broeden op de vraag: hoe kan het rendement van onze varkenshouderij omhoog?

Op 3 februari 2009 is het dan zover, ruim dertig toonaangevende spelers in de varkenskolom komen samen met één doelstelling: het rendement van onze varkenshouderij verbeteren. Alle relevante geledingen zijn aanwezig, dertig genodigden hebben inmiddels toegezegd, annuleringen zijn niet ontvangen. Dit geeft aan dat algemeen het belang erkend wordt.

Sectorbrede belangstelling

Waar we aanvankelijk vooral stuurden op voer (4-5 partijen), veterinair (3-4), fokkerij (2) en bedrijfseconomisch (2), kwam er ook veel belangstelling van andere partners die de varkenshouderij een warm hart toedragen. Zo kwamen daar varkensbemiddelaars (2) en een slachterij (1) bij. Ook het bankwezen (2) sluit aan. Daarnaast bestaande samenwerkingsverbanden als Heijde Hoeve, Family Farmers en Unifar.

Uiteraard ontbreken de voorzitters van NVV en LTO niet. Ook de voorzitter van de EPP is present. Wageningen UR is vertegenwoordigd door de bedrijfsleider van Praktijkcentrum Sterksel, de econoom varkensproductie van het LEI en de voorzitter van de Raad van Bestuur Aalt Dijkhuizen, die tevens de discussie zal leiden.

Last but not least de varkenshouders zelf. De groepssamenstelling is zo gekozen, dat met aanvulling van slechts vier individuele varkenshouders toch de helft van de deelnemers varkens houdt. Daarmee is de inbreng van de primaire sector voldoende gewaarborgd. Een kwart van de deelnemers bereidt de agenda voor. Deze groep van negen is inmiddels geformeerd en hiervan zijn er vijf (ook) varkenshouder.

Rendement en samenwerking essentieel

Over de agenda is nog weinig te vertellen. Wel staat vast dat het rendement van de varkenskolom uitgangspunt is. Waar er twintig jaar terug nog ruim 30.000 varkenshouders waren, zijn dat er nu nog 8.000 en wordt de komende jaren nogmaals een koude sanering richting 4.000 verwacht.

Zonder rendement is er geen perspectief en zal de neerwaartse spiraal er niet toe leiden dat de resterende varkenskolom voldoende marge haalt. Zonder samenwerking tussen bedrijfsleven en varkenshouders wordt elkaar het verlies nog niet gegund.

Nederland moet slimmer blijven

Nederland is altijd koploper in de wereld geweest door zijn perfecte kennisstructuur. We moeten slimmer blijven opereren dan andere landen. Puur technisch wordt het immers moeilijker, het eerste Russische bedrijf draait ook al 27 biggen.

Door het gezamenlijke belang boven het individuele belang te stellen, is er nog heel veel mogelijk. Daarbij hoeft de vrijheid van handelen niets in te boeten. Bedrijfsleven en varkenshouders moeten echter wel de nek uit willen steken en een win-winsituatie nastreven. Kolompartners kunnen elkaar op dit gezamenlijke belang wijzen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  met minder varkens

  Heel goed initatief !! Toch dankzij die jongens van UniFAr want na aanleiding van hun voornemens om voer gezamenlijk in te kopen is dit debat, maar dat ten zijde. Meer rendement op de varkensbedrijven kan door 2 dingen. Iemand moet marge inleveren of de consument moet meer betalen. Geen van 2 zie ik gebeuren. Het nog effiecienter werken in de keten is gerommel in de marge en geen optie voor beter rendement, maar moet wel gebeiren natuurlijk. Er is 1 mogelijkheid over om meer rendement te hebben op varkensbedrijven maar daar hebben we de secondaire industrie niet voor nodig ; boeren moeten samenwerken en zo macht krijgen door het sturen van de aanbod. Is moeilijk, geef ik toe, en het zal in EU verband moeten. Ik ben ben bang dat dit debat tot niets leidt, de partijen om de boer heen zeggen een keer ja en amen en ze gaan gewoon door om marge te maken. En dat niemand af heeft gezegt komt puur door het feit dat ze bang zijn voor hun imago. Als er een leverancier van mij niet naar dat debat gaan moet hij dat toch uitleggen en daar hebben ze geen zin in, dus sturen ze wel iemand om de schijn op te houden. Johnny succes !!!!

 • no-profile-image

  x

  Een beter rendement in de varkenshouderij is een utopie.
  Als je echt rendement wilt op je kapitaal, moet je niet in de landbouw investeren.
  Dit is al decennia lang het geval, dus dat zal zomaar niet veranderen.
  Het probleem is dat we het boeren allemaal te leuk vinden en met minder marge genoegen nemen.
  Aan de kostprijskant is weinig rek meer mogelijk. Wel zijn er nog mogelijkheden
  met schaalvoordelen, zoals meer koppeltoeslag voor de biggen en goedkoper voer.
  Het nadeel alleen is dat je in een vicieuze cirkel terecht komt.
  De drang om uit te breiden wordt dan groter, maar de druk op de varkensrechten neemt ook flink toe,
  wat weer ten koste gaat van het rendement.
  Oftewel het houdt elkaar mooi in evenwicht.

 • no-profile-image

  Boertje

  Wordt de toekomst er wel bij betrokken, of wordt er weer alleen over vroeger gepraat. Zie namelijk nog geen duidelijk jonge varkens boeren vertegenwoordigd

 • no-profile-image

  Boer

  koploper omdat nederland oplossingen heeft gevonden voor gecreerde problemen zoals ammoniak en binnenkort fijnstof. Met alle molenstenen om je nek vind ik het meer dan knap dat jullie de zaak nog drijvende houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.