Varkenshouderij

Achtergrond

Voedsel is de ultieme dienst

Voedselproductie wordt door politiek en maatschappij erg ondergewaardeerd.

Boeren leren van boeren. Varkenshouders kunnen op het vlak van ondernemen leren van tuinders. Op het punt van gezondheid en hygiëne zijn ook legpluimveehouders ons voor. Tuinders steken hun licht op bij de industrie. Melkveehouders en akkerbouwers zijn momenteel benieuwd hoe een vrije markt werkt, en komen kijken bij de varkenshouderij. Veelgestelde vraag daarbij is welk voordeel een vrije markt eigenlijk biedt. Dat is moeilijk te beantwoorden, eenvoudigweg omdat er vaak geen keus is.

Alle varkenshouders willen uiteraard graag een positief rendement. Als dit elk jaar wat wisselt, is dat niet erg, dat hoort bij het ondernemerschap. Helaas worden positieve jaren afgewisseld met verliesgevende jaren zoals 2007 en 2008. Niemand wordt daar vrolijk van.

Positief aan de vrije markt is in ieder geval de onafhankelijkheid van steun en subsidies. Ik ben ervan overtuigd dat elke boer het liefst zijn inkomen haalt uit het product dat hij met noeste arbeid en liefde voortbrengt. Wie dit betwijfelt, moet zich eens voorstellen dat hij elke vrijdag tussen 10 en 12 uur de steun op het gemeentehuis moet ophalen. Toeslagrechten en melkpremies zijn een tijdelijk wangedrocht. De boer verdient een eerlijke prijs voor zijn graan, melk, varkens en vee.

Helaas wordt voedselproductie door politiek en maatschappij (nog) sterk ondergewaardeerd. Men is de laatste decennia veel meer gericht op dienstverlening. Met de huidige financiële crisis in de bankwereld wordt de rekening gepresenteerd. Veel van deze activiteiten behelzen immers niks anders dan het rondpompen van data. Ik was jouw ramen en jij de mijne. Per saldo produceren we beiden niets. Trouwens, door marktwerking kan er ook flink gesneden worden in het ambtenarenkorps. Als Dienst Regelingen dan saneert, treurt geen boer.

Nu de dubbele pet van de boer. De ene dag ben je in discussie over een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De volgende dag sta je in de melkstal, op het varkensbedrijf of op de akker. Met de wetenschap van vandaag zit er niks anders op dan bij de 25 procent beste te behoren. De melkveehouder die de kostprijs tot de laagste kan rekenen, blijft immers melken. Dat geldt ook in andere sectoren. Naast de varkenshouderij ondervindt ook de tuinbouw dit vandaag aan den lijve. Voedselproducenten voorzien echter in een eerste levensbehoefte. Vroeg of laat zullen ze daarvoor de waardering krijgen die ze verdienen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.