Varkenshouderij

Achtergrond

Duitse varkensprijzen flink onderuit

De notering van de vleesvarkens is afgelopen week hard onderuit gegaan. De prijs daalde met 5 cent, nadat er een week eerder (week 41) ook al vijf cent afging.
De prijzen dalen zullen in heel Europa verder dalen nu in Duitsland afgelopen vrijdag de roepprijzen nog eens 8 cent onderuitgingen. Als oorzaak van de prijsverlagingen wordt mede de slechte afzetmarkt voor verwerkte vleesproducten in Duitsland gezien. Die heeft uiteraard weer zijn invloed op de aanvoer van slachtvarkens. De kleinere Duitse vraag bemoeilijkt ook de handel in Nederland. Tenslotte zijn de Duitse noteringen toch ook richtinggevend voor de ontwikkeling van de prijzen elders in Europa. Daarbovenop komt dan nog het bericht dat de vleesconsumptie in Duitsland, vooral die van varkensvlees, is gedaald met ruim 3 %. Een bericht op een ongunstig moment.
De komende weken zal de markt nog verder verslechteren. Een verdere prijsdaling zit dan ook in het verschiet. Ongetwijfeld zal de op dit moment heersende financiële crisis zijn weerslag hebben op de ontwikkelingen op de Europese varkensmarkt. In de handel wordt gezegd: misschien is het goed om nu een goede klap te geven, zodat we in de komende weken met stabiele noteringen te doen krijgen. Maar eerst dus wel een daling.

Prognose:

Verdere daling verwacht

Dick Duindam

Of registreer je om te kunnen reageren.