Varkenshouderij

Achtergrond 175 x bekeken

‘Succes’ activisten schokkend

Het zwichten voor dierextremisme in Limburg noodzaakt tot een stevige aanpak.

Projectontwikkelaar Van de Looy stopt onder druk van acties van het Dierenbevrijdingsfront met de plannen voor het bedrijvenpark Science Link in Venray. Een park dat ook ruimte biedt aan bedrijven die dierproeven uitvoeren. Managers waren thuis bedreigd. Niet eerder zwichtte een Nederlands bedrijf voor bedreigingen van dierenactivisten. Hoewel, een veetransporteur stopte een paar jaar geleden een tijdlang met kalveren uit Engeland te halen toen acties aan de haven hem te heftig werden. Maar zo overduidelijk en zichtbaar als in Venray was het ‘succes’ van de extremen niet eerder.

Gewelddadige acties door en dreigementen van extreme dierenactivisten zijn niet nieuw. Behalve de Britse kalversector kunnen in Nederland slachterijen en nertsenhouders ervan meepraten.

Het is daarom niet zozeer het bestaan van dierenactivisten dat vorige week een schokeffect gaf. Schokkend is dat persoonlijke bedreigingen succesvoller zijn gebleken dan praten en nog eens praten en protesteren binnen de regels van de democratie. De extremisten zullen hun succes vieren en onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ zullen de volgende plannen gesmeed worden. Waarom zou een volgende keer de intensieve veehouderij gemeden worden?

Als er bij LTO afgelopen zomer reden was zich zorgen te maken over het internationale dierenactivistencongres in het Friese Appelscha, dan heeft de georganiseerde landbouw na vorige week zeker reden bij de politiek en overheid aan de bel te trekken.

De extreme acties zijn van een volstrekt andere orde dan het via reclamespotjes publiek te kijk zetten van vleesverwerkers die nog vlees van onverdoofd gecastreerde varkens gebruiken. Deze chantage-achtige, volgens sommigen extreem genoemde, aanpak van Wakker Dier blijft binnen de marges van wat mag. Maar persoonlijke bedreigingen en geweld zijn onaanvaardbaar. Daartegen moet de overheid optreden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.