Varkenshouderij

Achtergrond

‘NMV is geen fusiebespreker’

Inzicht verschaffen aan coöperatie-leden is prima, maar dan houdt het op voor de NMV.

Onder het motto ‘coöpereren is inzicht in cijfers’ heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond de jaarverslagen van 2003 tot en met 2006 van zuivelcoöperaties Campina, Cono, DOC en Friesland Foods door Accountantsorganisatie SRA laten doorspitten. De NMV trekt nu door het land om leden en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de bevindingen.

Het is goed dat de jaarverslagen diepgaand worden geanalyseerd en besproken. Dat leidt tot een beter begrip van de ingewikkelde jaarverslagen en brengt zo de discussie onder leden over en binnen de coöperaties op een hoger plan. Absoluut een kwaliteit van de NMV. Voor het goed functioneren van de coöperatie is begrip een voorwaarde. Goed geïnformeerde leden kunnen hun bestuurders beter beoordelen en zonodig in de juiste richting sturen.

De NMV praat over de kritieke maximale melkprijs: de prijs die een coöperatie maximaal had kunnen uitbetalen. Dat is een aardige invalshoek om naar een coöperatie te kijken en daar iets van te vinden of er vragen bij te hebben.

Daar houdt de rol van de NMV op. Wat de boeren doen met hun betere begrip, is hun zaak. Mochten NMV’ers direct werk willen maken van gesignaleerde verbeteringskansen, dan moeten ze dat als coöperatielid doen en niet alleen maar mopperen op de NMV-bijeenkomst. Ze moeten dat wel met zijn allen en gestructureerd aanpakken, dan kunnen ze niet genegeerd worden als het verhaal klopt. Hooguit zijn ze met te weinigen en kunnen ze onvoldoende een vuist maken. Dat is dan jammer, maar zo gaat dat in de democratie.

De NMV deed vorige week in Varsseveld (Gld.) ook aanbevelingen over hoe de financiering en zeggenschap in de nieuwe coöperatie Friesland Campina geregeld zou moeten worden en wil dat bespreken met de fusiepartners. Alleen leden hebben inspraak binnen een coöperatie en niet de NMV. Aan tafel willen bij de fusiegesprekken is en blijft dus zinloos.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.