Varkenshouderij

Achtergrond 6 reacties

Minste nitraat in grondwater bij melkveebedrijven

Het nitraatgehalte in het bovenste grondwater is het laagst op melkveebedrijven.

Bij intensieve veebedrijven is het nitraatgehalte het hoogst. Dit constateert het RIVM in een studie naar de waterkwaliteit op landbouwbedrijven.

Op droge zandgronden voldoet de helft van de melkveebedrijven aan de Europese norm, op veen- en kleigronden is het percentage hoger. Akkerbouwbedrijven hebben gemiddeld een hogere concentratie nitraat in het bovenste grondwater. In de zandgebieden voldoet dertig procent aan de norm.

Intensieve veebedrijven presteren het slechtst. In de zandregio voldoet slechts twintig procent aan de norm, tachtig procent voldoet niet. Bij de intensieve veebedrijven is er bovendien ook geen verbetering zichtbaar.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  ze moeten eens het nitraatgehalte meten in de grote steden met verouderde en lekkende rioleringsstelsels en riooloverstorten,maar daar gaan ze echt niet kijken.

 • no-profile-image

  r.post

  Wat en onzin, zelf ben ik intensieve pluimveehouder, elk jaar worden er grondwater monsters genomen, het resultaat is minder dan 15gram per liter.
  Er is gewoon een smerig spel aan de gang om steeds maar de normen voor bemesting te verlagen, om ons zo voor grote mestkosten te plaatsen, ik denk dat de normen eerder omhoog moeten, willen we een goed gewas telen. Ook de meet diepte klopt niets van, als je in het bovenste grondwater meet vindt je altijd wel wat, maar ja dat is precies wat de hoge heren willen, de idioten.

 • no-profile-image

  schepers

  Wat eenonzinnig verhaal, een slecht onderbouwd verhaal. Ik zelf intensief varkensbedrijf,elk jaar watermonster ,bijna geen nitraat. Dus als je boeren nog meer naar de knoppen wilt hebben moet zoiets publiceren. Bedankt!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Elke keer weer komen met een onzinnig rapport. Hier kun je in de praktijk niets mee. Alleen de Haagse besluitvorming op het verkeerde been zetten. Als dit opzet is, zal er is goed na gekeken moeten worden, om een onderzoek in te stellen naar het met opzet manepuleren van onderzoeks rapporten. Er zijn veel van die rapporten gemaakt en gebruikt, waar wetgeving op is gemaakt. Dit met grote gevolgen voor de betrokken groepen. Hierbij denk ik aan het rapport van het Starrings Centrum uit Wageningen over het rendament van beregening op grasland. In Brabant ging men in begin jaren van 1970 uit tot verlaging van het grongwaterpeil. Voor de zomer en winter het zelfde peil. Er werden zeer diepe sloten gegraven en het resultaat was direct zichbaar. Een ongeloofelijke verdroging was het ge volg. Er werden massaal beregeningsinstallaties aangeschaft om de bedrijven van de ondergang te redden. De provincie greep in, want er moest minder water onttrokken worden uit de bodem. Dit gebeurde met dat idioot rapport in de hand. Maar het grootste probleem, het masaal weg laten lopen van al het regen en opprvlakte water werd niets gedaan. Wij hebben toe in werken aan water in Brabant, bezwaar aan getekend en onze zienswijze gegeven wat er moest gebeuren . Dit is met algehele stemming aan genomen. Dit betekende dat de waterschappen de grote schuldigen waren van de verdroging en werken aan een goed peilbeheer. Dit is in een keiharde konfrontatie gegaan, maar het is naar ieders tevredenheid uit gevoerd. Zo zal het ook met het mestbeleid moeten gebeuren anders is einde voor de boeren.

 • no-profile-image

  durk boschma

  de nitraatnorm is een drinkwaternorm, in dit onderzoek is het bodemvocht in de wortelzone onderzocht.
  Je mag daar de drinkwaternorm niet op toepassen, dat is irrelevant.
  Dit soort zaken is nou de reden dat het een toer is derogatie te verlengen.
  Je gaat toch ook niet de luchtkwaliteit meten achter de uitlaat van een auto?
  en vervolgens naar Brussel rapporteren
  en dan later zeuren over de maatregelen , die op dit soort flutonderzoek is gebaseerd:
  werkverschaffing voor de wetenschappers

 • no-profile-image

  Marcel

  Wat een onzinnig rapport! Het geeft de situatie van 2002 tot 2004 aan!!! Waarom komt zo'n onzin nu naar buiten? De overheid werkt met belasting etc. nogal wat sneller! Zo zie je maar weer eens wat de ambtenaren aan het doen zijn met zijn alle: NIKS waar wij met zijn alle wat aan hebben! Dus RIVM: of doe niks of zorg voor actuele cijfers want daar kunnen we wat mee en niet cijfers van meer dan 4 jaar geleden. Marcel

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.