Varkenshouderij

Achtergrond

Is Saveetra nieuwe Cumela?

Sinds 1 januari worden varkens aan de laadklep gecontroleerd. Een gevolg van een conflict tussen transporteurs en het landbouwministerie.

Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), vraagt zicht af of de transporteurs (Saveetra) wel weten waar ze mee bezig zijn.

Afgelopen weken hebben diverse partijen die betrokken zijn bij het varkenstransport zich ingespannen om tegemoet te komen aan de vraag van de minister om meer en nog betere garanties te kunnen geven rond de kwaliteit van het diertransport. Behalve de NBHV en Bond van Waaghouders waren daarbij de NVV en LTO betrokken, alsook Saveetra.

Helaas liet Saveetra op één van de laatste gezamenlijke bijeenkomsten verstek gaan. De afspraak in de sector was om gezamenlijk op te trekken, waarbij de primaire sector duidelijk aangaf dat eerst de transportsector zelf de kans krijgt haar kwaliteitssysteem aan te passen dan wel een nieuw systeem op te zetten. Hiermee zouden de transporteurs hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

De diverse partijen pakten dit voortvarend op. Anders had de primaire sector niets anders gerest dan zelf meer verregaande voorwaarden rond varkenstransport te stellen, bijvoorbeeld via haar IKB-systemen.

Wie schetst mijn verbazing dat Saveetra nu toch een eigen koers vaart richting LNV. De transporteurs proberen een meningsverschil over de preventieregeling, die los staat van de kwaliteit van diertransport, over de ruggen van de varkenshouders uit te vechten. Consequentie is dat export van levende varkens nu alleen nog maar mogelijk wordt middels de veel duurdere (circa 1 euro per dier) en dieronvriendelijker keuring aan de klep van de vrachtwagen.

Hiermee plaatst Saveetra zich volstrekt buiten de sector, waarin zij haar boterham verdient. Ook vraag ik mij oprecht af of alle leden van Saveetra die varkens vervoeren wel weten waarmee hun organisatie bezig is. De transporteurs zijn slechts faciliterend en staan ten dienste van varkenshouders en handelaren, dus het kan niet zo zijn dat een dergelijke organisatie zich inhoudelijk met beleid bemoeit. Als Saveetra en haar leden de spelregels niet bevallen hebben ze de vrije keus niet te rijden.

Het is een kwalijke zaak dat de VWA zich op deze manier in de luren laat leggen door één beperkte club. Mij bekruipt een dé jà-vu-gevoel met het mestdossier waar, door toedoen van de overheid, Cumela in een te nadrukkelijke machtspositie is gemanoeuvreerd. Het resultaat kennen we: enorme afzetkosten en sommige mestdistributeurs die hun zakken vullen.

Ik vraag de minister dan ook de lijn die zij heeft gekozen in haar brief van 21 december aan de Kamer te continueren en organisaties die het daar niet mee eens zijn op een ander regime te zetten. En niet omgekeerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.