Varkenshouderij

Achtergrond

Het gezonde besef

Als varkens houden interessant is, worden ze gehouden. een gezonde marktgedachte .

Het afgelopen jaar was voor de varkenshouderij geen topper. Het resultaat van de twee goede jaren 2005 en 2006 is voor een groot deel verdampt in 2007. Voor marktprijzen niks nieuws, wel voor kosten. Die rezen de pan uit, vooral voer en mestafzet. Toch ben ik ervan overtuigd dat het snel weer goed komt. Het voer wordt voorlopig niet veel goedkoper, maar een vertaalslag in de varkensprijzen komt eraan. Op de mestmarkt zien we positieve ontwikkelingen; de distributeurs gaan zelf alweer bellen.


Na een paar weken stabiliteit in de prijzen voor enkelvoudige grondstoffen is een verdere stijging weer ingezet. Speculatie speelt hier een grotere rol. Door partijen vast te houden stijgt de prijs. Kijken we terug naar het verleden, dan gaven hoge voerprijzen per definitie ook hoge varkensprijzen. Acceptabel voor varkenshouders en aanlokkelijk voor akkerbouwers. De reactie in de markt van varkensvlees laat echter altijd even op zich wachten. Toch zullen de vleesprijzen structureel gaan stijgen. Wereldwijd groeit de consumptie enorm. Dit houdt geen Wakker Dier-activist tegen. Waar een kleine groep de wereld binnenkort ziet ondergaan, wil de burger graag genieten van het leven. Hier hoort een smakelijk stukje vlees bij. Ik durf te voorspellen dat we van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt gaan. Zeer aanlokkelijk.


Ook de mestmarkt verschuift in de goede richting. Akkerbouwers zullen hun inkomenspositie versterken door hogere graanprijzen. Dit is natuurlijk ook de meest gewenste ontwikkeling, inkomen uit opbrengsten van het land. Dierlijke mest is voor de akkerbouwer een interessant product, maar er komen kapers op de kust. Verwerkingstechnieken komen nu echt van de grond. Alle lof voor varkenshouders en bedrijfsleven, die hun nek uitsteken en investeren in deze ontwikkeling. Rechtstreeks biogas benutbaar maken is aanstaande. Onderzoek toont aan dat dit groene gas een enorm aandeel kan uitmaken van de stijgende energiebehoefte van een steeds grotere wereldbevolking. Politieke correctheid maakt dat onderzoekers aangeven dat hierdoor geen extra intensieve landbouw mag ontstaan. Hier gaan zij echter niet over. Als varkens houden interessant is, worden ze gehouden. Een gezonde marktgedachte die altijd uitgedragen wordt op vele plaatsen op deze aarde. Van de varkens die in Nederland geproduceerd worden, hebben we daarnaast garanties op een goede waarborging van milieu en welzijn van boer en dier. De wetenschap is er, nu nog het gezonde besef.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.