Varkenshouderij

Achtergrond 266 x bekeken

Een spannend jaar

De dagen rond de jaarwisseling zijn heerlijke dagen om eens rustig wat vakbladen door te lezen. Zo weet ik dat de Hongaarse varkenstellingen een dalende trend laten zien.

Sinds de toetreding bij de EU is het aantal vleesvarkens jaarlijks afgenomen. Op 1 augustus 2007 was het 6 procent lager dan op 1 augustus 2004. Het aantal zeugen was zelfs 9 procent gedaald. Er is sprake van een onomkeerbare trend: professionalisering. Het aantal varkens in de achtertuin Hongarije nam sinds 2004 met ruim 25 procent af.

De cijfers van 1 december komen pas ergens in februari-maart uit. Ik ben erg benieuwd hoe groot de daling zal zijn. Immers met een kostprijs van ver boven €1.18 per kilo levend-gewicht en een opbrengstprijs van €1.07 per kilo levend-gewicht houdt géén varkenshouder het uit. Waarschijnlijk zullen veel mensen besluiten om minder biggen in de mesterij op te leggen.

Sterke daling biggenimport uit Nederland

Cijfers van het Productschap Vee en Vlees geven aan dat tot en met week 45 in totaal meer dan 170.000 Nederlandse biggen in Hongarije zijn afgezet. Dat is precies hetzelfde aantal als in 2006. Gemiddeld is dit 3.500 – 4.000 biggen per week. Vanaf november neemt dit aantal sterk af, naar circa 1.500 biggen per week. Waarschijnlijk het gevolg van financiële problemen bij Hongaarse mesters én de grote onzekerheid wat de opbrengstprijzen over 4 maanden zullen zijn. Ook speelt mee dat mesters altijd voorzichtig zijn met opleg in de winter, in verband met de slechte toestand van vele stallen.

Zeugen goed, vleesvarkens slecht

Een artikeltje in de Hongaarse versie van het blad ‘Varkens’ viel me ook op. Het ging over de topdrie van varkensbedrijven in Hongarije. Bedrijven konden zelf hun data insturen; dus het is een beperkte groep met bovendien wellicht een ‘geringe overschatting van de werkelijkheid’. Maar het geeft een zeer goede indruk waar de ‘schoen wringt’. De topdrie draait als volgt.

. Per zeug 23,0 tot 26,5 gespeende big. Goed.

. De biggen groeien van spenen tot 30-35 kilo 411 tot 486 gram per dag met een uitval van 1,3 tot 3,0 procent. Redelijk.

· De vleesvarkens groeien 667 tot 720 gram per dag, met een voederconversie van 2,95 tot 3,21 en een uitval van 1 tot 4 procent (met daarboven op 4,5 tot 5,4 procent technische uitval, zoals te kleine varkens). Slecht.

Kortom: zeugen goed, biggen redelijk en vleesvarkens slecht. Dit zie ik op zeer veel bedrijven in Hongarije. Vleesvarkens worden vaak onder slechte omstandigheden gehuisvest. Bovendien krijgt men in de vleesvarkensstallen ook het ondereind van de biggen mee. Want men mag dan wel een redelijk aantal biggen spenen, daar zit ook een paar procent ‘bagger’ bij.

Vertrouwen in een goed jaar

2008 wordt een erg spannend jaar in Hongarije. Wát gaan de opbrengstprijzen doen? Blijft het voer zo knetterduur of wordt het nóg duurder? Hoeveel varkenshouders stoppen ermee? Hoe hard komt de klap van de EU-toetreding aan in Roemenië en Bulgarije, beide varkensvlees importerende landen die op korte afstand van Hongarije liggen? Zal daar de varkensstapel ook zo dramatisch afnemen als destijds in Hongarije ná de EU-toetreding? En wat gaat de prijs doen van de importbig uit Nederland of Duitsland? Ik heb er veel vertrouwen in dat we een mooi jaar gaan krijgen. Is het niet met de varkens, dan is het wel omdat Ajax kampioen wordt en het Nederlands Elftal de EK 2008 wint!

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.