Varkenshouderij

Achtergrond

Alleen melkafrekening telt

De nieuwe zuivelcoöperatie moet duidelijk maken dat alleen een goede melkprijs telt.

Het is niet verbazend dat Campina en Friesland Foods fuseren, althans de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Het is, als je luistert naar de argumenten van coöperatiebesturen en -directies, eerder verbazend dat ze het nu pas doen.

Maar goed, nu is kennelijk het juiste moment, in ieder geval het moment dat de voorzitters Wantenaar en Attema hebben uitgezocht om samen verder te gaan. In de zomer van 2008 willen de twee een fusieovereenkomst voorleggen aan de leden.

De reacties op de fusieplannen zijn overwegend positief. De noodzaak van groot zijn tussen steeds grotere, mondiaal opererende afnemers wordt algemeen onderschreven. Boerenreacties zijn afwachtend, gematigd positief. LTO-er Siem Jan Schenk ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Alleen de melkveehoudersvakbond (NMV) is wat zuur. Zo’n grote coöperatie komt nog verder van de leden af te staan, is de reactie. De stem van de boer zou boven in de coöperatie niet meer worden gehoord, laat staan in het zuivelbedrijf.

De vrees dat dit zo zal zijn, is onterecht. Want wat de individuele boer wil, is namelijk simpel en allesoverheersend tegelijk: een goede melkprijs nu én morgen. De afstand tussen boer en coöperatie is op zichzelf betekenisloos, de melkafrekening is het enige wat telt.

Maar de bestuurders mogen de NMV-reactie niet wegwuiven. De NMV, of liever nog het bestaan van de aan de vakbond gelieerde Dutch Dairymen Board (DDB), maakt duidelijk hoezeer het nodig is juist in een grote coöperatie een gevoel van eenheid te bewaren.

Het mag de huidige coöperaties verweten worden dat de zotte situatie is ontstaan, waarin ook coöperatieve boeren, leden van de DDB, buiten hun bestuurders om bij directies om een betere melkprijs vragen. Zo’n ongenoegen en gevoel van onmacht onder coöperatieve boeren mag in Zuivelcoöperatie Friesland Campina niet bestaan.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.