Varkenshouderij

Achtergrond

Natuurontwikkeling wordt vertraagd door dure grond

Graan wordt duurder en daardoor het brood. Ook zuivel stijgt in prijs. De vraag naar landbouwproducten neemt sterk toe. Dat heeft zijn weerslag op de prijs van landbouwgrond.

En volgens Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgen voor de natuurontwikkeling in Nederland.

De hoge graanprijs wordt vooral veroorzaakt door een toenemende vraag uit Zuid-Oost-Azië. Daar wordt meer vlees gegeten, omdat het economisch goed gaat. En om varkens te voeden die dat vlees moeten leveren is graan nodig. Daardoor is de markt krapper geworden. De graanschaarste heeft ook gevolgen voor andere producten die van het land komen, zoals aardappelen, bieten en groente. Ook die worden duurder worden, want als boeren meer graan gaan verbouwen, kunnen ze minder bieten telen.

De grote vraag naar graan en andere landbouwproducten zal ooit ook weer ophouden. Bij een toename in welvaart trekken mensen van het platteland naar de stad. Daardoor wordt de arbeid op het platteland schaarser en gaat de landbouw mechaniseren. Door nieuwe technieken wordt de grond intensiever gebruikt, en na verloop van tijd zullen die landen zich min of meer zelf kunnen voeden. Dat gaat nog zo’n tien tot vijftien jaar duren.

Door schaarste aan landbouwproducten neemt de wereldwijde vraag naar landbouwgrond toe. Daardoor wordt grond duurder, ook in Nederland. Dat heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de woningbouw, maar wel voor natuurontwikkeling en de afronding van de ecologische hoofdstructuur. Landbouwgrond die de overheid voor natuurontwikkeling koopt, wordt betaald met gemeenschapsgeld. Door de hoge grondprijzen zullen boeren minder snel grond willen verkopen.

Op zich is dat geen slechte zaak. Er is al een mooie slag gemaakt. Misschien kunnen we beter wat kalm aan doen tot de prijzen voor landbouwgrond weer dalen. We zijn ook te ver doorgeschoten. Bij nogal wat nieuwe natuur blijkt goed beheer lastig en duur. Is het dan niet mooier om daar gewoon koeien te laten lopen? Bovendien is de steun vanuit de politiek en de samenleving afgenomen: de natuur die nu gemaakt wordt is vooral interessant voor een kleine groep hoogopgeleiden.

Niet alles zal overigens duur blijven. Zuivel kan vrij snel weer goedkoper worden. Omdat binnenkort de melkquotering wordt afgeschaft, kunnen boeren meer produceren. Maar de hogere prijzen in de supermarkt zijn niet alleen het gevolg van hogere grondstofprijzen. Retailers en industrie gebruiken deze ontwikkelingen om de schade van de supermarktoorlog ongedaan te maken. Op deze manier willen ze hun marges weer op peil brengen. Grondstoffen zijn immers maar een klein deel van de kosten bij het produceren van een brood.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.