Varkenshouderij

Achtergrond 209 x bekeken

Geen prijsval biggen

Door het vervoersverbod sinds 11 september vanwege een nieuwe MKZ uitbraak in Engeland krijgt de biggenmarkt nog een extra klap te verwerken. Op de exportmarkten is het een optelsom van tegenvallers. Devaluatie van de Poolse munt remt de vraag naar biggen. Spanje heeft zelf voldoende biggen en koopt maar mondjesmaat in het buitenland. De hoge voerprijs remt de vraag naar biggen door heel Europa. Door het vervoersverbod zijn in week 37 ongeveer de helft van de exportbiggen blijven liggen.
Komende maandag, 17 september is de tracering van Nederlandse bedrijven die contacten hadden met Engeland afgerond. Dan komen ook de eerste onderzoeksuitslagen. De hoop is erop gevestigd dat als alles in orde is, er vanaf dinsdag weer gereden kan worden. De schade blijft dan beperkt. Vooral in Duitsland vullen Denen en binnenlandse biggen nu al de gaten die door Nederland ontstaan.
De hoogte van de noteringen blijft een punt van discussie. Vion nam het voortouw door hun notering in week 37 een Euro te verlagen. Bij DPP overheerst de mening dat een prijsverlaging geen extra afzetruimte creëert zoals Vion stelt. Ook als komende week het vervoer weer op gang komt houdt de prijsdruk aan. Er moet wel rekening worden gehouden met een kleine verlaging van de noteringen.

prognose

noteringen gelijk tot - 1 Euro

Of registreer je om te kunnen reageren.