Varkenshouderij

Achtergrond

Communicatie is onvoldoende

Woensdag was André van Straaten, directeur landbouw bij LNV, te gast in de Varkens-Showroom. Hij ziet goed perspectief voor de sector, maar de communicatie moet stukken beter.

Schaalvergroting heeft de structuur van de varkenshouderij sterk verbeterd. Zonder schaalvergroting geen investeringen in welzijn, milieu en ondernemersschap. Tegelijkertijd zorgt sterke groei van dieraantallen per bedrijf voor onrust in de samenleving, alsook bij collega-varkenshouders. Met name nieuwvestiging van bedrijven geeft spektakel in de omgeving. Actiegroepen grijpen elke gelegenheid aan om hun protest tegen de intensieve veehouderij te doen weerklinken.

Net als gedeputeerde Jansen vorige week, hamerde ook Van Straaten erop dat de communicatie vanuit de sector zelf onvoldoende is. Het individuele belang staat voorop. In de discussie beaamde hij dat de individuele ondernemer zijn handen ook meer dan vol heeft aan de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij ziet de taak dan ook veel meer weggelegd voor de bedrijfsschappen en belangenbehartigers. Komende week gaan de voorzitters van NVV en LTO Vakgroep Varkenshouderij daar zeker op in tijdens hun inleiding in de Varkens-Showroom.

Incidenten van de afgelopen tijd, zoals diervervoer, zullen er altijd blijven. Toch kan de varkenshouderij zelf eisen opleggen aan haar afnemers en toeleveranciers. Dit is echter nog geen gelopen race. In dit kader deed ik zelf vorige week een bijzondere ontdekking vanuit een andere branche. Voor de nieuwbouw kregen we 12 vrachten betonblokken aangeleverd. Normaal ongeveer 20 pakken van vier lagen. Soms miste er op een pak één of twee lagen. Op mijn vraag aan de chauffeur waarom dit was, legde hij uit dat bij de betonfabriek nooit meer geladen wordt dan dat de betreffende auto wettelijk mag vervoeren. Vervoer wordt door derden gedaan, maar de fabriek beslist wat er geladen wordt. Al gaat het maar om 100 kilo overgewicht, er wordt gelijk één laagje blokken afgeladen. Met andere woorden: de producent beslist hoe de vervoerder de weg opgaat.

Hier ligt nog een schone taak voor varkenshouders. Nu leggen we al te vaak ons lot in handen van handelaren in varkens, mest, alsook in dat van leveranciers van onder meer voer. We moeten het wel samen organiseren en hierbij kunnen de belangenbehartigers niet zonder onze steun. In dit kader is het kenmerkend dat we van de ruim 600 aanmeldingen voor het seizoensprogramma, het grootste deel ingedeeld zien bij de bedrijfsspecifieke thema’s. Hoge gezondheid, bouw en financieringsmogelijkheden zijn onderwerpen die al volgeboekt zijn. Praktijkonderzoek, overheid en belangenbehartiging zijn een stuk minder in trek. Jammer, we kunnen de mooiste stallen bouwen en de beste technische resultaten behalen, maar we willen toch ook graag onze plek in de maatschappij hooghouden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.